GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:mtptoollib

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:mtptoollib [2019/06/13 20:30]
mikrom
user:skript:mtptoollib [2019/06/15 16:02] (current)
gord [Známé potíže]
Line 284: Line 284:
  
 ===== Známé potíže ===== ===== Známé potíže =====
-  ​* **zaseknutí** +* **Could not call proc** 
-    * občas se "​MTP"​ na chvíli (třeba i minutu) zasekne a jakoby nic nedělá, ale pak se normálně rozjede. Podobné chování ale pozoruji i při propojeni přes Total Commander nebo i Windowsím průzkumníkem. Tak to asi budu chápat jako vlastnost +  * pokud pri spuštění napíše GeoGet něco takovéhoto:​  
-    * smazání souboru někdy trvá neúměrně dlouho, netuším proč, možná to souvisí s předchozím bodem, možná je to proto, že se prověřuje,​ zda soubor nepoužívá nějaká aplikace a přes MTP driver to trvá dlouho (ale pak je divné, proč je to někdy rychle) +<​code>​ 
-  * **jméno souboru nebo adresáře** +[Script Runtime Error]: GgDrake.ggp.pas 
-    * zdá se, že žádný soubor v MTP nemá nastaven příznak umožnující přepis atributů souboru +Could not call proc 
-    * proto se <wrap hi>​nepodaří</​wrap>​ nikdy soubor <wrap hi>​přejmenovat</​wrap>​ (ale smazat jej většinou možné je!) +Routine: BUTREFRESHONCLICK''</​code>​ 
-    * proto při zápisu souboru do MTP zařízení,​ pokud soubor existuje, <wrap hi>není možné soubor jednoduše přepsat</​wrap>,​ ale soubor stejného jména je napřed vymazán a pak zkopírován jako nový soubor (má tedy jiné ID než původní soubor) +  * může být problém v chybějících systémových knihovnách. Prosím zkuste doinstalovat 
-    * ačkoli telefon vrací vždy všechny texty v ''​unicode''​ kódování,​ nastane pravděpodobně problém v případě, kdy Windows a telefon nebudou obsahovat stejnou lokalizaci nebo znakovou sadu. Např. v případě, kdy Windows budou anglické, težko knihovně sdělíte, že potřebujete soubor z/do ''​Interní úložiště'',​ jak je v telefonu s českou lokalizací nazvané paměť v telefonu mimo výměnnou SD kartu +    ​* [[https://​www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=8328|Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)]] případně 
-  * **datum, čas** +    * [[https://​www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=13523|Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)]] 
-    * při kopírování souborů nebo adresářů do MTP zařízení sice nastavuji datum vytvoření a aktualizace souboru nebo adresáře, ale zdá se, že MTP driver v zařízeních některých výrobců má vlastní hlavu a vždy nastavují aktuální datum a čas bez ohledu na atributy nastavené při vytváření. Díky předcházejícímu bodu ani není možné později nastavit tato časová razítka správně a případné synchronizace souborů je přinejmenším sporná +* **zaseknutí** 
-  * **aktualizace DLL knihovny** +  ​* občas se "​MTP"​ na chvíli (třeba i minutu) zasekne a jakoby nic nedělá, ale pak se normálně rozjede. Podobné chování ale pozoruji i při propojeni přes Total Commander nebo i Windowsím průzkumníkem. Tak to asi budu chápat jako vlastnost 
-    * při použití pluginu je do paměti zavedena DLL knihovna ''​MtpLib.dll'',​ která dál používá několik systémových DLL knihoven. Po ukončení pluginu však nedojde k uvolnění systémových knihoven z paměti, proto je knihovna ''​MtpLib.dll''​ uzamčena proti manipulaci a <wrap hi>není tedy možné plugin aktualizovat</​wrap>​ - knihovnu se nepodaří přepsat novou verzí. Je nutné napřed **restartovat GeoGet**, tím dojde k odblokování knihovny a aktualizace pluginu proběhne správně+  * smazání souboru někdy trvá neúměrně dlouho, netuším proč, možná to souvisí s předchozím bodem, možná je to proto, že se prověřuje,​ zda soubor nepoužívá nějaká aplikace a přes MTP driver to trvá dlouho (ale pak je divné, proč je to někdy rychle) 
 +* **jméno souboru nebo adresáře** 
 +  * zdá se, že žádný soubor v MTP nemá nastaven příznak umožnující přepis atributů souboru 
 +  * proto se <wrap hi>​nepodaří</​wrap>​ nikdy soubor <wrap hi>​přejmenovat</​wrap>​ (ale smazat jej většinou možné je!) 
 +  * proto při zápisu souboru do MTP zařízení,​ pokud soubor existuje, <wrap hi>není možné soubor jednoduše přepsat</​wrap>,​ ale soubor stejného jména je napřed vymazán a pak zkopírován jako nový soubor (má tedy jiné ID než původní soubor) 
 +  * ačkoli telefon vrací vždy všechny texty v ''​unicode''​ kódování,​ nastane pravděpodobně problém v případě, kdy Windows a telefon nebudou obsahovat stejnou lokalizaci nebo znakovou sadu. Např. v případě, kdy Windows budou anglické, težko knihovně sdělíte, že potřebujete soubor z/do ''​Interní úložiště'',​ jak je v telefonu s českou lokalizací nazvané paměť v telefonu mimo výměnnou SD kartu 
 +* **datum, čas** 
 +  * při kopírování souborů nebo adresářů do MTP zařízení sice nastavuji datum vytvoření a aktualizace souboru nebo adresáře, ale zdá se, že MTP driver v zařízeních některých výrobců má vlastní hlavu a vždy nastavují aktuální datum a čas bez ohledu na atributy nastavené při vytváření. Díky předcházejícímu bodu ani není možné později nastavit tato časová razítka správně a případné synchronizace souborů je přinejmenším sporná 
 +* **aktualizace DLL knihovny** 
 +  * při použití pluginu je do paměti zavedena DLL knihovna ''​MtpLib.dll'',​ která dál používá několik systémových DLL knihoven. Po ukončení pluginu však nedojde k uvolnění systémových knihoven z paměti, proto je knihovna ''​MtpLib.dll''​ uzamčena proti manipulaci a <wrap hi>není tedy možné plugin aktualizovat</​wrap>​ - knihovnu se nepodaří přepsat novou verzí. Je nutné napřed **restartovat GeoGet**, tím dojde k odblokování knihovny a aktualizace pluginu proběhne správně
  
 ===== Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu ===== ===== Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu =====
user/skript/mtptoollib.1560450602.txt.gz · Last modified: 2019/06/13 20:30 by mikrom