GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:moje_hodnoceni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:moje_hodnoceni [2010/10/08 00:52]
mh.mail
user:skript:moje_hodnoceni [2011/12/22 00:00] (current)
Line 49: Line 49:
  
 /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna. Pokud přidělíte špatné tagy, stránka nebude zobrazována v automaticky generovaných výpisech! */ /* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna. Pokud přidělíte špatné tagy, stránka nebude zobrazována v automaticky generovaných výpisech! */
-{{tag>​geocaching ggp skript}}+{{tag>author_mh.mail ​geocaching ggp skript}}
user/skript/moje_hodnoceni.txt · Last modified: 2011/12/22 00:00 (external edit)