GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:mhd

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:mhd [2016/05/17 19:24]
gord [Diskuze]
user:skript:mhd [2018/07/13 19:21] (current)
gord [Seznam změn]
Line 45: Line 45:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-=== 1.0 (2.5.2016) ===+=== 1.2.1 (13.7.2018) === 
 +   * změna: GTFS zdroje pro Prahu 
 +   * změna: jména interní databáze pro uložení GTFS dat  
 +   * nový: pro Prahu možnost stažení dat a vytvoření polygonů tarifních pásem 
 +   * drobné úpravy vynucené změnou formátu vstupních dat 
 +       
 +=== 1.0 (2.5.2016, staženo 82 x) ===
    * Úvodní verze          ​    * Úvodní verze          ​
  
 {{tag>​skript mhd poi}} {{tag>​skript mhd poi}}
user/skript/mhd.txt · Last modified: 2018/07/13 19:21 by gord