GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:mapyczlib

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:skript:mapyczlib [2016/04/22 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== MapyCzLib ======
 +Knihovna obsahuje funkce pro podporu zobrazení bodů na serveru mapy.cz.
  
 +===== Autor =====
 +|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=gordici|Gord]]**,​ **[[mailto:​gord@atlas.cz|Gord]]**| ~~PAYPAL business="​gord@atlas.cz"​ message="​Prispevek na skript: StringFuncLib"​~~|
 +
 +Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko **Donate** můžete přispět na jeho vývoj.
 +
 +//​Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi [[mailto:​gord@atlas.cz|email]] a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.//
 +
 +===== Automatická instalace =====
 +~~GEOGET_INSTALL~~
 +
 +/*
 +===== Diskuze =====
 +Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=17224|Geocaching.cz]].
 +*/
 +
 +===== Uživatelská dokumentace =====
 +
 +<WRAP round info>
 +Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna, i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a tím si usnadní práci se psaním a laděním části kódu se stejnou funkčností.
 +</​WRAP>​
 +
 +===== Programátorská dokumentace =====
 +
 +''​Mapy.cz''​ po přechodu na nové API neumožňují jednoduchým způsobem zadat souřadnice bodů do příkazového řádku. Souřadnice všech bodů jsou zakódované do jediného ("​nečitelného"​) parametru ''​uc''​. Tuto hodnotu je možné získat jen pomoci volání funkce API v javascriptu - alespoň tak to radí na všech fórech a ani podpora portálu neříká nic jiného.
 +
 +Pro použití knihovny je potřeba vložit soubor ​
 +
 +<code delphi>
 +{$include MapyCzLib.lib.pas}
 +</​code>​
 +
 +==== Veřejné funkce knihovny ====
 +Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí, vlastně zatím jediné funkce. ​
 +
 +<code delphi>​MapyCzUcPar(sCoords:​string):​string;</​code>​
 +  * funkce vrací hodnotu parametru ''​uc''​ do URL pro zobrazení bodů na mapě, ostatní parametry (x, y, z, ut, ud) si musíte naformátovat sami :-)
 +  * sCoords je string se souřadnicemi všech bodů ('''​lon1,​lat1,​ lon2,lat2, ..., lonN,​lanN'''​),​ které mají být zobrazeny
 +  * délka URL je omezena na cca 2100 znaků, pokud bude delší, nebude zobrazeno nic
 +
 +==== Nastavení a konfigurace ====
 +Knihovna neobsahuje žádné konfigurační parametry, které by měly být uživatelsky přístupné.
 +
 +===== Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu =====
 +{{topic>​uses_mapyczlib}}
 +
 +Pokud jste narazili na skript, který knihovnu používá, ale není zde uveden, kontaktujte,​ prosím, autory.
 +
 +===== Stažení =====
 +<WRAP round download>​
 +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD mapyczlib-*.gip highest~~
 +</​WRAP>​
 +
 +==== Seznam dostupných verzí ====
 +{{filelist>​mapyczlib:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
 +
 +===== Seznam změn =====
 +** 1.0.0 (22.4.2016) **
 +  * úvodní verze
 +
 +<hidden onHidden=":?:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 +</​hidden>​
 +
 +{{tag>​author_Gord skript lib}}
user/skript/mapyczlib.txt · Last modified: 2016/04/22 00:00 (external edit)