GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:magnetky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:magnetky [2018/07/20 10:05]
kreten8 [Seznam změn]
user:skript:magnetky [2019/06/13 21:09] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== Magnetky ====== ====== Magnetky ======
-Magnetky je importní plugin. ​Zajístí ​jednoduchý import gpx souboru se seznamem [[http://​www.sestavsisvujsvet.cz|puzzle magnetek]] z mého webu http://​k8.kreteni.eu/​mg/​+Magnetky je importní plugin. ​Zajistí ​jednoduchý import gpx souboru se seznamem [[http://​www.sestavsisvujsvet.cz|puzzle magnetek]] z mého webu http://​k8.kreteni.eu/​mg/​
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
Line 22: Line 22:
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
-Zcela vyjímečně by se mohlo stát, že v seznamu bude chybět nějaká nejnovější magnetka, nicméně se snažím co nejdříve seznam aktualizovat.+Zcela výjimečně by se mohlo stát, že v seznamu bude chybět nějaká nejnovější magnetka, nicméně se snažím co nejdříve seznam aktualizovat.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 33: Line 33:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-=== 1.0.1 (2017/​03/​15) ​===+** 1.0.1 (2017/​03/​15) ​**
    * Úvodní veřejná verze    * Úvodní veřejná verze
-=== 1.1.0 (2017/​05/​21) ​===+ 
 +** 1.1.0 (2017/​05/​21) ​**
    * Doplněno mazání neaktuálních prodejních míst    * Doplněno mazání neaktuálních prodejních míst
-=== 1.1.1 (2017/​05/​22) ​===+ 
 +** 1.1.1 (2017/​05/​22) ​**
    * Mazání probíhá jen u magnetek, kdyby databáze obsahovala i jiné body    * Mazání probíhá jen u magnetek, kdyby databáze obsahovala i jiné body
-=== 1.2.0 (2017/​05/​30) ​===+ 
 +** 1.2.0 (2017/​05/​30) ​**
    * Přidáno stažení obrázků magnetek do imc souboru k offline prohlížení (v současné chvíli mají všechny obrázky v imc souboru necelých 51MB)    * Přidáno stažení obrázků magnetek do imc souboru k offline prohlížení (v současné chvíli mají všechny obrázky v imc souboru necelých 51MB)
-=== 1.2.1 (2017/​06/​01) ​===+ 
 +** 1.2.1 (2017/​06/​01) ​**
    * Odstraněna testovací část kódu, kterou jsem omylem zapomněl vymazat    * Odstraněna testovací část kódu, kterou jsem omylem zapomněl vymazat
-=== 1.3.1 (2017/​11/​24) ​===+ 
 +** 1.3.1 (2017/​11/​24) ​**
    * V konfiguraci pluginu přibyl název databáze, do které se má import provádět. Je to ochrana proti nechtěnému importu do jiné databáze.    * V konfiguraci pluginu přibyl název databáze, do které se má import provádět. Je to ochrana proti nechtěnému importu do jiné databáze.
-=== 1.4.0 (2018/​07/​20) ​===+ 
 +** 1.4.0 (2018/​07/​20) ​**
    * V konfiguraci pluginu přibylo ukládání datumu získání bonusové magnetky podle údajů z webu sestavsisvujsvet.cz    * V konfiguraci pluginu přibylo ukládání datumu získání bonusové magnetky podle údajů z webu sestavsisvujsvet.cz
  
 {{tag>​author_Kreten8 import ggp}} {{tag>​author_Kreten8 import ggp}}
  
user/skript/magnetky.txt · Last modified: 2019/06/13 21:09 by mikrom