GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:magnetky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:magnetky [2017/11/24 14:21]
kreten8 [Seznam změn]
user:skript:magnetky [2018/07/20 10:05] (current)
kreten8 [Seznam změn]
Line 45: Line 45:
 === 1.3.1 (2017/​11/​24) === === 1.3.1 (2017/​11/​24) ===
    * V konfiguraci pluginu přibyl název databáze, do které se má import provádět. Je to ochrana proti nechtěnému importu do jiné databáze.    * V konfiguraci pluginu přibyl název databáze, do které se má import provádět. Je to ochrana proti nechtěnému importu do jiné databáze.
 +=== 1.4.0 (2018/​07/​20) ===
 +   * V konfiguraci pluginu přibylo ukládání datumu získání bonusové magnetky podle údajů z webu sestavsisvujsvet.cz
  
 {{tag>​author_Kreten8 import ggp}} {{tag>​author_Kreten8 import ggp}}
  
user/skript/magnetky.txt · Last modified: 2018/07/20 10:05 by kreten8