GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:logsupdater

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:logsupdater [2019/05/05 17:25]
gord [Seznam změn]
user:skript:logsupdater [2019/06/13 20:03] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== LogsUpdater ====== ====== LogsUpdater ======
-Skript LogsUpdater slouží k jednoduché aktualizaci logů jiných uživatelů než je vlastník ​Geogetu. Je tedy vhodný pro aktualizaci logů kačerů, s ketrými ​často chodíme společně na kešky, a rád bych měl přehled o jimi odlovených keších.+Skript LogsUpdater slouží k jednoduché aktualizaci logů jiných uživatelů než je vlastník ​GeoGetu. Je tedy vhodný pro aktualizaci logů kačerů, s kterými ​často chodíme společně na kešky, a rád bych měl přehled o jimi odlovených keších.
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
Line 14: Line 14:
 Plugin slouží ke snadné aktualizaci logů podobně jako funkce menu Databáze - Import - Aktualizace vašich nálezů. Na rozdíl od této funkce v menu plugin může aktualizovat logy libovolného uživatele. Pro každý nick uživatele a databázi si pamatuje datum a čas poslední (nebo nastavené) aktualizace a je tak jednoduché stahovat jen pár nových nebo upravených logů. Plugin slouží ke snadné aktualizaci logů podobně jako funkce menu Databáze - Import - Aktualizace vašich nálezů. Na rozdíl od této funkce v menu plugin může aktualizovat logy libovolného uživatele. Pro každý nick uživatele a databázi si pamatuje datum a čas poslední (nebo nastavené) aktualizace a je tak jednoduché stahovat jen pár nových nebo upravených logů.
  
-Jako přerličku, která ale asi nebude příliš využívaná,​ je možé si vybrat jen určitý typ (nebo několik typů) logu. Není tedy třeba stahovat všechny logy, když mě budou zajímat třeba jen logy typu Owner Maintenance.+Jako perličku, která ale asi nebude příliš využívaná,​ je možné si vybrat jen určitý typ (nebo několik typů) logu. Není tedy třeba stahovat všechny logy, když mě budou zajímat třeba jen logy typu Owner Maintenance.
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 27: Line 27:
  
   * prázdné řádky v seznamu typů logů jsou jen optické oddělení logů do logických skupin (nálezy keše, údržbové logy, logy reviewra)   * prázdné řádky v seznamu typů logů jsou jen optické oddělení logů do logických skupin (nálezy keše, údržbové logy, logy reviewra)
-  * typy logů, které jsou označeny otazníčkem,​ pravděpodobně nelze stáhnout, protože v příkazech CG.Live API nejsou ​vázany ​na uživatele, ale na kešku, a vesměs se jedná o logy reviewera+  * typy logů, které jsou označeny otazníčkem,​ pravděpodobně nelze stáhnout, protože v příkazech CG.Live API nejsou ​vázány ​na uživatele, ale na kešku, a vesměs se jedná o logy reviewera
  
-  * pokud je stažen log ke keši, která není v aktuální databázi, je v závislosti na nastavení pluginu keš vytvořena. Ovšem **je vytvořena s implicitními hodnotami** a ne se skutečnými tak, jak jsou na serveru [[https://​geocaching.com]]. Skutečné hodnoty je v případě potřeby nutné získat standardní **aktualizací keší**. Aby bylo vidět, které keše obsahují nově stažené logy, je možné si je nechat zobrazit v seznamu ​Geogetu ​(bude vidět až po ukončení pluginu).+  * pokud je stažen log ke keši, která není v aktuální databázi, je v závislosti na nastavení pluginu keš vytvořena. Ovšem **je vytvořena s implicitními hodnotami** a ne se skutečnými tak, jak jsou na serveru [[https://​geocaching.com]]. Skutečné hodnoty je v případě potřeby nutné získat standardní **aktualizací keší**. Aby bylo vidět, které keše obsahují nově stažené logy, je možné si je nechat zobrazit v seznamu ​GeoGetu ​(bude vidět až po ukončení pluginu).
  
 /*  * možnost aktualizovat logy u keše sice je, ale protože GCLive API neumožňuje stahovat jen logy z určitého časového intervalu, stahují se logy postupně a kontroluje log proti tomu v databázi */ /*  * možnost aktualizovat logy u keše sice je, ale protože GCLive API neumožňuje stahovat jen logy z určitého časového intervalu, stahují se logy postupně a kontroluje log proti tomu v databázi */
Line 42: Line 42:
  
 |SHOW_FORM| hodnota '​0'​ zabraňuje zobrazení formuláře pluginu, což znamená práci v automatickém režimu| |SHOW_FORM| hodnota '​0'​ zabraňuje zobrazení formuláře pluginu, což znamená práci v automatickém režimu|
-|SHOW_CACHES_IN_GG| hodnota '​0'​ potlačuje zobrazení keší, ke kterým byly staženy logy, v okně Geogetu+|SHOW_CACHES_IN_GG| hodnota '​0'​ potlačuje zobrazení keší, ke kterým byly staženy logy, v okně GeoGetu
-|WARN_IF_LOG_WAS_CHANGED| ​hodonota ​'​1'​ přikazuje zobrazit seznam stažených logů, které jsou změněné od těch v databázi| +|WARN_IF_LOG_WAS_CHANGED| ​hodnota ​'​1'​ přikazuje zobrazit seznam stažených logů, které jsou změněné od těch v databázi| 
-|NICKS| obsahuje čárkou odděované ​nicky, jejichž logy mají být aktualizované|+|NICKS| obsahuje čárkou oddělované ​nicky, jejichž logy mají být aktualizované|
 |CACHES| obsahuje čárkou oddělené GC kódy keší, jejichž logy mají být aktualizované| |CACHES| obsahuje čárkou oddělené GC kódy keší, jejichž logy mají být aktualizované|
  
Line 56: Line 56:
 Mějme modelový příklad - s partou kačerů jdeme na T5 keše, ale chceme jen na ty, které ještě nikdo z nás neodlovil. Mějme modelový příklad - s partou kačerů jdeme na T5 keše, ale chceme jen na ty, které ještě nikdo z nás neodlovil.
  
-První krok je jasný. Pomocí filtru (nebo jinou metodou) si zobrazím všechny T5 keše v cílové oblasti. Teď ze seznamu odstraním všechny keše, které alespoň ​jedn z nás už našel. K tomu použiju SQL příkaz, který jsem zabudovla do {{:​user:​skript:​logsupdater:​sql-odebratnalezenezadanyminicky.zip|dávky pro}} [[user:​skript:​combine|Combine]]. Dávku rozbalte do script/​Combine2/​Batches a můžete ji použít. Na nicky se sama optá.+První krok je jasný. Pomocí filtru (nebo jinou metodou) si zobrazím všechny T5 keše v cílové oblasti. Teď ze seznamu odstraním všechny keše, které alespoň ​jeden z nás už našel. K tomu použiji SQL příkaz, který jsem zabudovla do {{:​user:​skript:​logsupdater:​sql-odebratnalezenezadanyminicky.zip|dávky pro}} [[user:​skript:​combine|Combine]]. Dávku rozbalte do script/​Combine2/​Batches a můžete ji použít. Na nicky se sama optá.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 70: Line 70:
 2.1.4 (5.5.2019) 2.1.4 (5.5.2019)
   * úprava pro nové API a GG v. 2.10    * úprava pro nové API a GG v. 2.10 
-  * moznost ​stahování logů i na keších +  * možnost ​stahování logů i na keších 
-  * možnost automatického režimu (více keší, více nicků) při spuštění z jineho ​pluginu+  * možnost automatického režimu (více keší, více nicků) při spuštění z jiného ​pluginu
   * možnost upozornit na nově stažené logy, které jsou změněné od těch v databázi   * možnost upozornit na nově stažené logy, které jsou změněné od těch v databázi
  
user/skript/logsupdater.txt · Last modified: 2019/06/13 20:03 by mikrom