GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:logsrepair

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:logsrepair [2015/10/26 10:53]
gord [Seznam změn]
user:skript:logsrepair [2019/06/13 20:00] (current)
mikrom
Line 2: Line 2:
 Skript LogsRepair slouží k vyhledávání problematických logů v databázi a k manipulaci s logy. Skript LogsRepair slouží k vyhledávání problematických logů v databázi a k manipulaci s logy.
  
-<WRAP round tip>​Pokud je závada v logách na serveru [[http://​www.geocaching.com|geocaching.com]],​ je nutné logy opravit tam a opravené logy znovu importovat. Oprava logů v databázi je v tomto příadě cesta k vytvoření zmatku.</​WRAP>​+<WRAP round tip>​Pokud je závada v logách na serveru [[http://​www.geocaching.com|geocaching.com]],​ je nutné logy opravit tam a opravené logy znovu importovat. Oprava logů v databázi je v tomto případě cesta k vytvoření zmatku.</​WRAP>​
  
 {{:​flag-english.jpg}} LogsRepair script used to identification and correction of problem'​s logs. {{:​flag-english.jpg}} LogsRepair script used to identification and correction of problem'​s logs.
Line 16: Line 16:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-Plugin by měl primárně sloužit k nalezení problematických logů v databázi. Vyhledá keše s problemovými ​logy, zobrazí seznam keší a logů a umožní uživateli vybrat log a změnit jeho parametry (datum, typ, ...). Plugin hledá následující problémy:+Plugin by měl primárně sloužit k nalezení problematických logů v databázi. Vyhledá keše s problémovými ​logy, zobrazí seznam keší a logů a umožní uživateli vybrat log a změnit jeho parametry (datum, typ, ...). Plugin hledá následující problémy:
  
   - keše s vícenásobnými nálezovými logy (násobný log nemusí být chybou, ale protože to není běžný stav, je na to uživatel upozorněn)   - keše s vícenásobnými nálezovými logy (násobný log nemusí být chybou, ale protože to není běžný stav, je na to uživatel upozorněn)
   - keše, které mají v databázi datum nálezu, ale chybí nálezový log   - keše, které mají v databázi datum nálezu, ale chybí nálezový log
   - keše, které sice mají nálezový log, ale nemají poznačen datum   - keše, které sice mají nálezový log, ale nemají poznačen datum
-  - logy s neplatným typem, datem nebo identifikatorem ​(LogID). Neplatný typ logu může být způsoben i tím, že log byl pořízen před změnami na serveru a nebyl aktualizován. Protože typy logu byly na serveru ​nekolikrát ​měněny, nemusí typ logu v databázi odpovídat aktuálně používané množině typů logů+  - logy s neplatným typem, datem nebo identifikátorem ​(LogID). Neplatný typ logu může být způsoben i tím, že log byl pořízen před změnami na serveru a nebyl aktualizován. Protože typy logu byly na serveru ​několikrát ​měněny, nemusí typ logu v databázi odpovídat aktuálně používané množině typů logů
   - logy-sirotky,​ tedy takové logy, které nemají v databázi keš, ke které patří   - logy-sirotky,​ tedy takové logy, které nemají v databázi keš, ke které patří
  
Line 34: Line 34:
   * smazat všechny vlastní logy   * smazat všechny vlastní logy
  
-V seznamu zobrazených logů jsou zvýrazněny logy inentifikované ​jako problematické. Po kliknutí na log se zobrazí všechny dostupné informace k němu. Problémy jsou opět opticky zvýrazněny. Uživatel pak má možnost ručně změnit kteroukoli informaci.+V seznamu zobrazených logů jsou zvýrazněny logy identifikované ​jako problematické. Po kliknutí na log se zobrazí všechny dostupné informace k němu. Problémy jsou opět opticky zvýrazněny. Uživatel pak má možnost ručně změnit kteroukoli informaci.
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 64: Line 64:
   * nový: vyhledání keší podle autora logu, jeho logy jsou pak v seznamu zvýrazněny   * nový: vyhledání keší podle autora logu, jeho logy jsou pak v seznamu zvýrazněny
   * změna: pole pro ID-nick ownera reaguje na volbu v sousedním seznamu   * změna: pole pro ID-nick ownera reaguje na volbu v sousedním seznamu
-  * změna: odstranění všech mezer z výpisu data logu (na Win8 jsou přidány mezery i před dvojciferný den/mesíc, což je sice typograficky ​spravně, ale GG s tím má problém při převodu na datum, navíc pak takové datum v seznamu logu jde mimo sloupec+  * změna: odstranění všech mezer z výpisu data logu (na Win8 jsou přidány mezery i před dvojciferný den/měsíc, což je sice typograficky ​správně, ale GeoGet ​s tím má problém při převodu na datum, navíc pak takové datum v seznamu logu jde mimo sloupec
   * oprava: doplněn starý typ logu ''​Enabled''​   * oprava: doplněn starý typ logu ''​Enabled''​
   * oprava: vyhledání nenalezených keší s nálezovým logem   * oprava: vyhledání nenalezených keší s nálezovým logem
  
-** 1.0.0 (18.8.2014, ​stazeno ​77 x) **+** 1.0.0 (18.8.2014, ​staženo ​77 x) **
    * úvodní verze    * úvodní verze
  
 {{tag>​author_Gord skript ggp udrzba}} {{tag>​author_Gord skript ggp udrzba}}
user/skript/logsrepair.txt · Last modified: 2019/06/13 20:00 by mikrom