GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:logsearch

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:logsearch [2011/12/22 11:06]
gord
user:skript:logsearch [2014/02/09 00:00] (current)
Line 27: Line 27:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-/* Povinná sekce */ +<WRAP download
-<box round 95% #DEE7EC+Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD logsearch-*.gip highest~~ 
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD logsearch-*.gip highest~~ +</WRAP>
-</box>+
  
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: 
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] 
- * - balíček musí být pojmenován jako logsearch-čísloverze.gip 
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) 
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​logsearch:​logsearch-čísloverze.gip 
- */ 
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
user/skript/logsearch.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)