GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:logovatko

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:logovatko [2014/05/12 11:58]
pe_bo [Seznam změn]
user:skript:logovatko [2015/09/26 00:00] (current)
Line 1: Line 1:
-/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */ 
- 
 ====== Logovatko ====== ====== Logovatko ======
-/* Povinná sekce */ 
 Skript slouží jako pomůcka pro usnadnění logování nalezených keší. Skript slouží jako pomůcka pro usnadnění logování nalezených keší.
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
-/* Povinná sekce */ +**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Pe_Bo|Pe_Bo]]****[[petr.borsodi@gmail.com|Pe_Bo]]**
-  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Pe_Bo|Pe_Bo]],​ [[petr.borsodi@gmail.com|Pe_Bo]]**+
  
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
-/* Povinná sekce */ 
 ~~GEOGET_INSTALL~~ ~~GEOGET_INSTALL~~
-/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */ 
  
 /* ===== Diskuze ===== */ /* ===== Diskuze ===== */
Line 18: Line 12:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-/* Povinná sekce */ 
 Skript lze spustit jak ze seznamu keší, tak přímo z listingu keše. Při spuštění pro seznam se postupně zobrazí dialog pro každou vybranou keš. Tento dialog umožňuje: Skript lze spustit jak ze seznamu keší, tak přímo z listingu keše. Při spuštění pro seznam se postupně zobrazí dialog pro každou vybranou keš. Tento dialog umožňuje:
  
Line 39: Line 32:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-/* Povinná sekce */ +<WRAP round download
-<box round 95% #DEE7EC+Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD logovatko-*.gip highest~~ 
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD logovatko-*.gip highest~~ +</WRAP>
-</box> +
- +
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: +
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] +
- * - balíček musí být pojmenován jako logovatko-čísloverze.gip +
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) +
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​logovatko:​logovatko-čísloverze.gip +
- */+
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
-/* Povinná sekce */ 
 {{filelist>​logovatko:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>​logovatko:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
- 
-/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */ 
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-/Povinná sekce *+** 0.1.1 (2014/​05/​12) ​**
-=== 0.1.1 (2014/​05/​12) ​===+
    * Úvodní verze    * Úvodní verze
  
-=== 0.1.2 (2014/​05/​12) ​===+** 0.1.2 (2014/​05/​12) ​**
    * Opraven převod kódování UTF<​->​ANSI pro poznámku    * Opraven převod kódování UTF<​->​ANSI pro poznámku
  
-/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ 
 {{tag>​author_Pe_Bo skript ggp ggc}} {{tag>​author_Pe_Bo skript ggp ggc}}
  
user/skript/logovatko.txt · Last modified: 2015/09/26 00:00 (external edit)