GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:logator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:logator [2016/02/17 19:15]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:logator [2017/06/01 10:38] (current)
Line 63: Line 63:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +** 1.2.1 (2017/​06/​01) **
 +  * Upraveno počítání slov a vráceny spojky takže se trochu přidá počet slov - omezení bylo dost striktní tak teď je to přesnější
 ** 1.2.0 (2016/​02/​17) ** ** 1.2.0 (2016/​02/​17) **
   * Upraveno počítání slov z důvodu používání nového MarkDown systému   * Upraveno počítání slov z důvodu používání nového MarkDown systému
user/skript/logator.txt · Last modified: 2017/06/01 10:38 (external edit)