GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:labforgg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:labforgg [2020/05/17 08:49]
gord [Seznam změn]
user:skript:labforgg [2021/01/02 13:14] (current)
gord [Popis]
Line 15: Line 15:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 +
 +<WRAP center round tip>
 +Videonávod s možnostmi a ovládáním pluginu [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=RzvEYjxRwhM|najdete na youtube]].
 +</​WRAP>​
 +
  
 Skript umožňuje vyhledávat Adventure LAB keše (resp. jejich série) podle různých kritérií se stejnými možnostmi jako přes webové rozhraní: Skript umožňuje vyhledávat Adventure LAB keše (resp. jejich série) podle různých kritérií se stejnými možnostmi jako přes webové rozhraní:
Line 53: Line 58:
 {{:​user:​skript:​labforgg:​labforgg-main.jpg?​400|Hlavní obrazovka - vyhledávání ne serveru}} {{:​user:​skript:​labforgg:​labforgg-main.jpg?​400|Hlavní obrazovka - vyhledávání ne serveru}}
  
-Na obrázku je vidět možnosti vyhledávání. Ve **vyhledávacím profilu** lze vybrat předvolené vlastnosti pro vyhledávání. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se ve spodním seznamu zobrazí série odpovídající vyhledávacím kritériím. Pak tlačítkem **Stáhnout** lze v seznamu vybrané série stáhnout (jako gpx soubor) nebo rovnou importovat do databáze GeoGetu.+Na obrázku je vidět možnosti vyhledávání. Ve **vyhledávacím profilu** lze vybrat předvolené vlastnosti pro vyhledávání. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se ve spodním seznamu zobrazí série odpovídající vyhledávacím kritériím. Pak tlačítkem **Stáhnout** lze v seznamu vybrané série stáhnout (jako GPX soubor) nebo rovnou importovat do databáze GeoGetu. 
 + 
 +Zaškrtávací políčko **Zapamatovat čas importu** slouží k tomu, aby si plugin poznamenal aktuální datum a čas a tím pak příště předvyplnil datum a čas pro vyhledávání. Snadno tak lze nalézt a získat jen série, které byly od poslední aktualizace doplněny nebo změněny, a udržovat tak data v databázi aktuální. 
 + 
 +<WRAP center round tip> 
 +Vyhledávací profil si můžete upravovat, přidávat své vlastní profily, ... Plugin při svém spuštění použije první profil, který v INI souboru najde. Pokud tedy chcete, aby byl po spuštění aktivní nějaký konkrétní profil, přesuňte jej v souboru ''​LabForGg.ini''​ na začátek. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Z vlastní zkušenosti pro udržování aktuálního stavu sérií v databázi GeoGetu doporučuji 
 + 
 +  * použít vhodné nastavení oblasti (stát, kraj) 
 +  * mít zaškrtnuté ''​publikované/​změněné v/​po'',​ ''​importovat do GeoGetu''​ a ''​zapamatovat čas importu''​ 
 +  * takto si vyhledávací profil uložit 
 +  * pak kliknete na **Vyhledat**,​ vyberete všechny série (CTRL+A) a tlačítkem **Stáhnout** importujete data 
  
-Zaškrtávací políčko **Zapamatovat čas importu** slouží k tomu, aby si plugin poznamenal aktuální datum a čas a tím pak přiště předvyplnil datum a čas pro vyhledávání. Snadno tak lze nalézt a získat jen série, které byly od poslední aktualizace doplněny nebo změněny, a udržovat tak data v databázi aktuální. 
-  
 ===== Nastavení pluginu ===== ===== Nastavení pluginu =====
  
Line 94: Line 111:
   * jméno série   * jméno série
     * musí být v celém souboru jedinečné. Jak plugin, tak server toto kontroluje. Pokud by byla vytvořena série se stejným jménem ale jiným GC kódem, bude systémem vyhodnocena jako série se změněnou rodičovskou keší     * musí být v celém souboru jedinečné. Jak plugin, tak server toto kontroluje. Pokud by byla vytvořena série se stejným jménem ale jiným GC kódem, bude systémem vyhodnocena jako série se změněnou rodičovskou keší
-    * nesmí obsahovat znak / (lomítko) nebo ' (apostrof). Pokud jméno série od jejího autora tyto znaky, je třeba je nahradit ​nejakými ​jinými vhodnými znaky (''​-,;''​ a podobně) nebo jméno nějak upravit+    * nesmí obsahovat znak / (lomítko) nebo ' (apostrof). Pokud jméno série od jejího autora tyto znaky, je třeba je nahradit ​nějakými ​jinými vhodnými znaky (''​-,;''​ a podobně) nebo jméno nějak upravit
   * jméno Adventure LAB keše je tvořeno jménem série a jménem vlastní keše ve tvaru ''​série/​keš''​   * jméno Adventure LAB keše je tvořeno jménem série a jménem vlastní keše ve tvaru ''​série/​keš''​
   * popis série je společný pro všechny keše a je uložen v položce ''​ShortDescription'',​ popis jednotlivých keší je samostatně u každé uložen v položce ''​LongDescription''​   * popis série je společný pro všechny keše a je uložen v položce ''​ShortDescription'',​ popis jednotlivých keší je samostatně u každé uložen v položce ''​LongDescription''​
Line 112: Line 129:
 Číslování keší v sérii je odvozeno od GC kódu rodičovské keše. K němu se přidá znak mínus a za něj pořadové číslo LAB keše v sérii. Toto číslo je převedené z desítkové číselné soustavy na třicetišestkovou (znaky 0-9,A-Z). Prozatím se snad se všemi sériemi vejdeme do jednoho znaku, ale plugin počítá i se dvěma znaky. To dává 1295 keší v jedné sérii. Číslování keší v sérii je odvozeno od GC kódu rodičovské keše. K němu se přidá znak mínus a za něj pořadové číslo LAB keše v sérii. Toto číslo je převedené z desítkové číselné soustavy na třicetišestkovou (znaky 0-9,A-Z). Prozatím se snad se všemi sériemi vejdeme do jednoho znaku, ale plugin počítá i se dvěma znaky. To dává 1295 keší v jedné sérii.
  
-Protože GeoGet musí mít GC kód jeko jedinečnou hodnotu v celé databázi, ​nastavá ​trochu problém v případě, že od jedné keše (typicky megaevent) je odvozeno několik sérií LAB keší. V tomto případě bude použito ​dvoznakové ​pořadové číslo, kde bude první znak A-Z a bude použit jako pořadové číslo série přiřazené ke stejné rodičovské keši.+Protože GeoGet musí mít GC kód jako jedinečnou hodnotu v celé databázi, ​nastává ​trochu problém v případě, že od jedné keše (typicky megaevent) je odvozeno několik sérií LAB keší. V tomto případě bude použito ​dvouznakové ​pořadové číslo, kde bude první znak A-Z a bude použit jako pořadové číslo série přiřazené ke stejné rodičovské keši.
  
-Obecny ​tvar tedy je:+Obecný ​tvar tedy je:
  
   <​GC_kód_rodičovské_keše>​-[<​písmeno_série>​]<​pořadí_v_sérii>​   <​GC_kód_rodičovské_keše>​-[<​písmeno_série>​]<​pořadí_v_sérii>​
 +nebo
 +  <​GC_kód_rodičovské_keše>​-<​dvouznakové_pořadí_v_sérii>​
  
-(Písmeno série nemusí mít nutně počátek v A a směřovat k Z, ale může být i opačně od Z k A.)  ​+(Písmeno série nemusí mít nutně počátek v A a směřovat k Z, ale může být náhodné nebo i opačně od Z k A.)  ​
    
 Příklady: Příklady:
  
-  * GCxxxxxx-0 ... prvni labka v sérii+  * GCxxxxxx-0 ... první ​labka v sérii
   * GCxxxxxx-A ... 11. labka v sérii   * GCxxxxxx-A ... 11. labka v sérii
   * GCxxxxxx-10 ... 37. labka   * GCxxxxxx-10 ... 37. labka
Line 130: Line 149:
 Zůstává tak: Zůstává tak:
  
-  * jedinečnost kódu keše pro geogetí ​databázi+  * jedinečnost kódu keše pro GeoGetí ​databázi
   * zachován rodičovský kód, z URL se dá odstranit snadno mínus a vše za ním   * zachován rodičovský kód, z URL se dá odstranit snadno mínus a vše za ním
   * máme možnost odlišit série   * máme možnost odlišit série
-  * není problém použit číslování i pro velké série, jen bude třeba si uvědomit, že písmeno v pořadovém čísle není číslem série, ale doplňuje vyčerpanou čiselnou ​řadu s prvním znakem 0-9+  * není problém použit číslování i pro velké série, jen bude třeba si uvědomit, že písmeno v pořadovém čísle není číslem série, ale doplňuje vyčerpanou číselnou ​řadu s prvním znakem 0-9 
 + 
 +===== Známé problémy ===== 
 +<WRAP center round important>​ 
 +K importu do GeoGetu **používejte plugin a ne standardní import GPX souboru** (CTRL+I). Důvody jsou hlavně následující:​ 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +  * v případě změny pořadí LABek v sérii nedojde ke změně nálezu ke správné LABce 
 +  * v případě změny GC kódu rodičovské keše nedojde k odstranění původních LABek z databáze a série tak bude v databázi pod starým i novým GC kódem 
 +  * nebudou odstraněny tagy, které u LABky dříve byly a v aktualizovaném GPX souboru už nejsou. Může se jednat např. o příznak sekvenční série, existence bonusové keše, ... To není chyba GeoGetu, ale vlastnost, která zabraňuje tomu, aby při aktualizaci normální keše byly vymazány uživatelem nastavené tagy. Bohužel v případě sérií LABek to způsobuje problémy, které musí řešit plugin  
 + 
 +<WRAP center round tip> 
 +K importu GPX souborů, pokud je stahujete samostatně,​ používejte záložku **Různé** a tlačítko **Vybrat a importovat**. 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +  * na začátku listingu každé labky je odkaz na LAB sérii. **Pro správnou funkci tohoto odkazu a otevření série v originální aplikaci** je asi nutné HTML odkaz otvírat v Chrome, který otevření přesměruje z browseru na aplikaci. Více podrobností [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32631-novy-server-pro-adventure-lab-a-plugin-pro-gg/?​p=592114|v tomto příspěvku]] ve vlákně věnovaném serveru s LABkami  
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 144: Line 179:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 2.1.25 (17.5.2020) **+** 2.2.1.7 (20.12.2020) ** 
 +  * lépe rozeznává správné pořadí LABek v sérii, tedy méně varování při importu 
 +   
 +** 2.2.1.5 (16.12.2020,​ počet stažení: 67) ** 
 +  * oprava importu, pokud jméno adresáře obsahuje mezeru 
 +  * nová možnost promítnout při importu příznak sekvenční série a pořadí jednotlivých LABek do D/T 
 +   
 +** 2.2.1.1 (10.12.2020,​ počet stažení: 95) ** 
 +  * oprava práce s protokolem importu 
 +  * oprava porovnání podle jména LABek v sérii 
 +   
 +** 2.2.1 (5.12.2020, počet stažení: 87) ** 
 +  * zcela přepracovaný import dat 
 +  * další drobné opravy a změny 
 +   
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 +** 1.3.12 (2.3.2020, počet stažení: 83) ** 
 +  * úvodní veřejná verze pluginu 
 + 
 +** 2.1.35.1 (18.11.2020,​ počet stažení: 116) ** 
 +  * oprava zapamatování posledního data/času importu sérií 
 + 
 +** 2.1.35 (18.11.2020) ** 
 +  * oprava kontroly GC kódu LABek při importu 
 +  * změna stahování GPX souborů ze serveru - stahují se všechny najednou jako *.zip 
 +  * v Admin části: do listingu v GPX souboru doplněna informace o počtu LABek v sérii a případně o sekvenční sérii 
 + 
 +** 2.1.33 (8.11.2020, počet stažení: 91) ** 
 +  * v Admin části: úprava generovaného GPX souboru 
 +  * možnost bezpečného importu GPX souboru získaného jinak než stažením pluginem ze serveru 
 +  * možnost hromadné aktualizace vybraných sérií (na jediný požadavek na server) 
 +  * drobné opravy 
 + 
 +** 2.1.31 (12.10.2020,​ počet stažení: 123) ** 
 +  * tvorba souboru s osobními daty pro keškomapu 
 +  * drobné opravy 
 + 
 +** 2.1.25 (17.5.2020, počet stažení: 173) **
   * drobné opravy   * drobné opravy
  
Line 152: Line 224:
 ** 2.1.20 (19.3.2020, počet stažení: 48) ** ** 2.1.20 (19.3.2020, počet stažení: 48) **
   * zásadní přepracování pluginu i webu, rozlišovacím údajem série je jedinečné číslo LabId, od něj je odvozena veškerá manipulace se sériemi   * zásadní přepracování pluginu i webu, rozlišovacím údajem série je jedinečné číslo LabId, od něj je odvozena veškerá manipulace se sériemi
- 
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
-** 1.3.12 (2.3.2020, počet stažení: 83) ** 
-  * úvodní veřejná verze pluginu 
- 
 </​hidden>​ </​hidden>​
  
 {{tag>​author_Gord skript ggp}} {{tag>​author_Gord skript ggp}}
user/skript/labforgg.1589698176.txt.gz · Last modified: 2020/05/17 08:49 by gord