GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:labforgg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:labforgg [2020/03/19 10:25]
gord [Seznam změn]
user:skript:labforgg [2020/03/19 10:25] (current)
gord [Seznam změn]
Line 147: Line 147:
   * zásadní přepracování pluginu i webu, rozlišovacím údajem série je jedinečné číslo LabId, od něj je odvozena veškerá manipulace se sériemi   * zásadní přepracování pluginu i webu, rozlišovacím údajem série je jedinečné číslo LabId, od něj je odvozena veškerá manipulace se sériemi
  
-** 1.3.12 (2.3.2020) **+** 1.3.12 (2.3.2020, počet stažení: 83) **
   * úvodní veřejná verze pluginu   * úvodní veřejná verze pluginu
  
user/skript/labforgg.txt · Last modified: 2020/03/19 10:25 by gord