GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:jednoducheskripty

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:jednoducheskripty [2017/11/21 07:02]
mpik [Doplnění tagu s datem publikace]
user:skript:jednoducheskripty [2020/07/21 06:34] (current)
gord [Změna data a času poslední aktualizace nálezů]
Line 60: Line 60:
 {{:​user:​skript:​jednoducheskripty:​dtlastupdateyourfinds.ggp.pas|Stáhnout ...}} {{:​user:​skript:​jednoducheskripty:​dtlastupdateyourfinds.ggp.pas|Stáhnout ...}}
  
-Funkce pro aktualizaci Vašich nálezů si poznamenává datum a čas posledního použití, aby při dalím ​spuštění stahovala jen novější logy. Občas může být užitečné vědět, kdy byla tato funkce naposledy použita nebo tento čas posledního použití změnit. Tento jednoduchý scriptík to umožní. **Zacházejte s ním však opatrně, nejpépe po záloze databáze - chybné nastavení může zastavit aktualizaci nálezů.**+Funkce pro aktualizaci Vašich nálezů si poznamenává datum a čas posledního použití, aby při dalším ​spuštění stahovala jen novější logy. (Ve skutečnosti stahuje logy vždy ještě o 7 dní starší než je poznačené datum, tím nastavuje jistou časovou rezervu na opravy a podobně.) ​Občas může být užitečné vědět, kdy byla tato funkce naposledy použita nebo tento čas posledního použití změnit. Tento jednoduchý scriptík to umožní. **Zacházejte s ním však opatrně, nejpépe po záloze databáze - chybné nastavení může zastavit aktualizaci nálezů.**
 ==== Doplnění tagu s datem publikace ==== ==== Doplnění tagu s datem publikace ====
 **Autor: [[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=mpik|mpik]]**\\ **Autor: [[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=mpik|mpik]]**\\
user/skript/jednoducheskripty.txt · Last modified: 2020/07/21 06:34 by gord