GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:installtool

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:installtool [2015/09/13 09:58]
gord [Ukázka]
user:skript:installtool [2019/06/13 19:59] (current)
mikrom
Line 63: Line 63:
  
   * pokud aplikaci tvoří jediný ''​*.exe''​ soubor, bude přímo v adresáři ''​Tools''​   * pokud aplikaci tvoří jediný ''​*.exe''​ soubor, bude přímo v adresáři ''​Tools''​
-  * pokud aplikace pro svou činnost vyžaduje souborů více, budou všechny v adresáři ''​Tools''​ v samostatném ​podadrersáři takového jména, jaké aplikace vytváří při své standardní instalaci+  * pokud aplikace pro svou činnost vyžaduje souborů více, budou všechny v adresáři ''​Tools''​ v samostatném ​podadresáři takového jména, jaké aplikace vytváří při své standardní instalaci
 ===== Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu ===== ===== Seznam skriptů, které používají tuto knihovnu =====
 {{topic>​uses_installtool}} {{topic>​uses_installtool}}
user/skript/installtool.txt · Last modified: 2019/06/13 19:59 by mikrom