GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:importrw

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:importrw [2018/04/04 13:31]
mikeant [Seznam změn]
user:skript:importrw [2019/06/13 21:10] (current)
mikrom
Line 5: Line 5:
 **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=mikeant|MikeAnt]]**,​ **[[mikeant@centrum.cz]]** originál\\ **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=mikeant|MikeAnt]]**,​ **[[mikeant@centrum.cz]]** originál\\
 **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Arne1|Arne1]]**,​ **[[jiri.kuchta@gmail.com]]** modifikace **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Arne1|Arne1]]**,​ **[[jiri.kuchta@gmail.com]]** modifikace
 +
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
 ~~GEOGET_INSTALL~~ ~~GEOGET_INSTALL~~
Line 13: Line 14:
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Tento skript může při nesprávném použití způsobit přepis stávajících ručně nastavených waypointů v Geogetu! Vždy si ověřte, zda je importovaný soubor aktuálnější než stávající data v GeoGetu!\\ +Tento skript může při nesprávném použití způsobit přepis stávajících ručně nastavených waypointů v GeoGetu! Vždy si ověřte, zda je importovaný soubor aktuálnější než stávající data v GeoGetu!\\ 
-Tento skript může při nesprávném použití způsobit ztrátu waypointů dříve naimportovaných keší v Geogetu! Vždy si ověřte, zda je nově importovaný soubor aktuálnější než stávající data v GeoGetu a zda je úplný!+Tento skript může při nesprávném použití způsobit ztrátu waypointů dříve naimportovaných keší v GeoGetu! Vždy si ověřte, zda je nově importovaný soubor aktuálnější než stávající data v GeoGetu a zda je úplný!
  
 Je vhodné před provedením takového přepisu udělat aktuální zálohu databáze! Je vhodné před provedením takového přepisu udělat aktuální zálohu databáze!
- 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
user/skript/importrw.txt · Last modified: 2019/06/13 21:10 by mikrom