GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:gslocator

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:gslocator [2019/06/13 20:55]
mikrom
user:skript:gslocator [2019/08/25 23:39] (current)
drakmrak [Popis]
Line 24: Line 24:
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 /* Povinná sekce */ /* Povinná sekce */
-GSLocator slouží k vytvoření TAGu - **"​GSLocator"​**,​ který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor ([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Maidenhead_Locator_System|Maidenhead Locator System]]) pro [[http://​www.geospy.org/​|GeoSpy]] objekt. Určeno pro objekty geolokační hry [[http://​www.geospy.org/​|GeoSpy]]. Jde nagenerovat samozřejmě i pro keše ale otázkou ​je smysl. Použití - do budoucna pro statistiky ​hry GeoSpy. Používá se 6 znaků dlouhý lokátor například **"​JN79HA"​**. Plugin po určité úpravě umí i jemnější dělení - zatím není parametrizováno protože pro GeoSpy to není potřeba.\\+GSLocator slouží k vytvoření TAGu - **"​GSLocator"​**,​ který obsahuje ze souřadnic vygenerovaný lokátor ([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Maidenhead_Locator_System|Maidenhead Locator System]]) pro **GeoSpy**((bohužel ukončený projekt)) ​objekt. Určeno pro objekty geolokační hry **GeoSpy**((bohužel ukončený projekt)). Jde nagenerovat samozřejmě i pro keše kde nově((23.8.2019)) ​je použit pro vybarvování mapy států v modulu Statoru - [[user:​skript:​stator:​modules:​stator-qthmap|QTHMap]]. Použití - do budoucna pro statistiky ​geocachingu - kde hlavní výhodou je snadné mapování na jednotlivé země. Používá se 6 znaků dlouhý lokátor například **"​JN79HA"​**. Plugin po určité úpravě umí i jemnější dělení - zatím není parametrizováno protože pro GeoSpy to není potřeba ​a v Geocachingu zřejmě stačí také.\\
 **Co to zvládne:** **Co to zvládne:**
   * vygeneruje pro všechny objekty v DB Lokátor podle jejich souřadnic a uloží do TAGu: **GSLocator**   * vygeneruje pro všechny objekty v DB Lokátor podle jejich souřadnic a uloží do TAGu: **GSLocator**
 +
 +<WRAP center round important 60%>
 +Ukončeno a nahrazeno pluginem [[user:​skript:​qthlocator|QTHLocator]] pro tvorbu QTH map ve Statoru
 +</​WRAP>​
  
 ===== Nastavení a konfigurace ===== ===== Nastavení a konfigurace =====
user/skript/gslocator.1560452144.txt.gz · Last modified: 2019/06/13 20:55 by mikrom