GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:gpxfile

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:gpxfile [2020/07/28 08:09]
gord [Seznam změn]
user:skript:gpxfile [2020/07/28 08:15] (current)
gord
Line 20: Line 20:
 Při dalším použití bude předchozí stopa v mapě nahrazena novou. Při dalším použití bude předchozí stopa v mapě nahrazena novou.
  
-Soubor ​se stopou lze získat např. naplánováním trasy na [[https://​mapy.cz|mapy.cz]] (kde lze také trasu pohodlně upravovat) a jejím exportem do gpx formátu. +Plugin umí vykreslit GPX soubor obsahující 
 +  * stopu (tedy xml elementy ''​trkseg''​ a ''​trkpt''​) 
 +    * stopa ma světle modrou barvu  
 +    * soubor ​se stopou lze získat např. naplánováním trasy na [[https://​mapy.cz|mapy.cz]] (kde lze také trasu pohodlně upravovat) a jejím exportem do gpx formátu 
 +  * trasu (elementy ''​rte'',​ ''​rtept''​) 
 +    * trasa má fialovou barvu 
 +    * soubor s trasou lze získat z GPS nebo napr. pluginem [[user:​skript:​routesaver|RouteSaver]] s plánovaných keší a jejich waypointů
  
 ===== Nastavení a konfigurace ===== ===== Nastavení a konfigurace =====
 Protože se jedná o plugin do [[user:​navody:​ggmap|GgMap]],​ vlastní plugin je [[user:​navody:​ggmap-pluginy|nainstalován k mapě]]. Standardní instalace nepotřebuje a neumožňuje žádné další nastavení. ​ Protože se jedná o plugin do [[user:​navody:​ggmap|GgMap]],​ vlastní plugin je [[user:​navody:​ggmap-pluginy|nainstalován k mapě]]. Standardní instalace nepotřebuje a neumožňuje žádné další nastavení. ​
- 
- 
-===== Poznámky, známé problémy ===== 
-Plugin zatím pracuje jen se soubory GPX, které obsahují stopu (tedy xml elementy ''​trkseg''​ a ''​trkpt''​). Nepracuje s plánovanou strasou (elementy ''​rte'',​ ''​rtept''​),​ protože hustota takových bodů je řídká a cestu mezi nimi dopočítává GPS sama podle nastavených pravidel. 
  
  
user/skript/gpxfile.txt · Last modified: 2020/07/28 08:15 by gord