GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggstattune

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:ggstattune [2014/02/17 14:19]
mikrom [Autor]
user:skript:ggstattune [2019/06/13 19:59] (current)
mikrom
Line 200: Line 200:
   * Některé příkazy načtené z Template souboru nejsou v seznamu příkazů vůbec zobrazeny, protože jsou obslouženy samostatnou záložkou, na které se pak definuje více parametrů pro několik souvisejících příkazů najednou. Například pro tabulku zajímavých čísel je to současná definice parametrů pro 2 příkazy LANG_NUMBERS_* a DEFINENUMBERS,​ definici pak použije příkaz APPEND_NUMBERS. Podobně je to pro TAGy a barvy. Při uložení příkazů do souboru jsou odpovídající příkazy uloženy bezprostředně před "​hlavní příkaz"​ (např. APPEND_NUMBERS).   * Některé příkazy načtené z Template souboru nejsou v seznamu příkazů vůbec zobrazeny, protože jsou obslouženy samostatnou záložkou, na které se pak definuje více parametrů pro několik souvisejících příkazů najednou. Například pro tabulku zajímavých čísel je to současná definice parametrů pro 2 příkazy LANG_NUMBERS_* a DEFINENUMBERS,​ definici pak použije příkaz APPEND_NUMBERS. Podobně je to pro TAGy a barvy. Při uložení příkazů do souboru jsou odpovídající příkazy uloženy bezprostředně před "​hlavní příkaz"​ (např. APPEND_NUMBERS).
   * Při uložení jsou do výstupního souboru s šablonou vkládány interní příkazy, které usnadňují další práci skriptu. Pořadí řádků může být ve vytvořeném Template souboru drobně odlišné od pořadí před načtením. To by nemělo být na závadu, skript si příkazy seskupuje podle svého tak, jak mu k sobě pasují. Jediný optický problém může být s prázdnými řádky a komentáři na konci bloků. Ale funkčnost šablony v GgStatu by neměla být dotčena.   * Při uložení jsou do výstupního souboru s šablonou vkládány interní příkazy, které usnadňují další práci skriptu. Pořadí řádků může být ve vytvořeném Template souboru drobně odlišné od pořadí před načtením. To by nemělo být na závadu, skript si příkazy seskupuje podle svého tak, jak mu k sobě pasují. Jediný optický problém může být s prázdnými řádky a komentáři na konci bloků. Ale funkčnost šablony v GgStatu by neměla být dotčena.
-  * Pokud jsou v šabloně načteny pluginy do [[user:​skript:​ggstat|GgStatu ]] a blok pluginu je rozbalen, všechny jeho příkazy jsou chápány jako komentář, protože se nejedná o příkazy [[user:​skript:​ggstat|GgStatu ]]. Proto je také nelze upravovat, mazat ani přidávat. K tomu je nutné použít běžný textový editor neměnící formát prostého textového souboru (norepad, notepad+, PSPad, ...).+  * Pokud jsou v šabloně načteny pluginy do [[user:​skript:​ggstat|GgStatu ]] a blok pluginu je rozbalen, všechny jeho příkazy jsou chápány jako komentář, protože se nejedná o příkazy [[user:​skript:​ggstat|GgStatu ]]. Proto je také nelze upravovat, mazat ani přidávat. K tomu je nutné použít běžný textový editor neměnící formát prostého textového souboru (notepad, notepad+, PSPad, ...).
   * Při ukládání příkazů zpět do souboru jsou vynechány přebytečné mezery oddělující parametry příkazů. Není to ani dobře ani špatně, je to vlastnost.   * Při ukládání příkazů zpět do souboru jsou vynechány přebytečné mezery oddělující parametry příkazů. Není to ani dobře ani špatně, je to vlastnost.
   * Skript zatím nedokáže rozumně pracovat s TAGy a SETVAR nastavenými z pluginů [[user:​skript:​ggstat|GgStatu]] ([[user:​skript:​ggsexpr|GgsExpr]],​ ...). Protože není možné, aby znal všechny příkazy všech skriptů, nedokáže určit, které parametry a v jakém tvaru vrací plugin zpět [[user:​skript:​ggstat|GgStatu ]]. Pokud chcete, aby je skript mohl použít, definujte je libovolně před voláním pluginu. Tím o nich bude skript vědět a příslušný plugin jim správnou hodnotu nastaví v průběhu své činnosti při generování statistiky.   * Skript zatím nedokáže rozumně pracovat s TAGy a SETVAR nastavenými z pluginů [[user:​skript:​ggstat|GgStatu]] ([[user:​skript:​ggsexpr|GgsExpr]],​ ...). Protože není možné, aby znal všechny příkazy všech skriptů, nedokáže určit, které parametry a v jakém tvaru vrací plugin zpět [[user:​skript:​ggstat|GgStatu ]]. Pokud chcete, aby je skript mohl použít, definujte je libovolně před voláním pluginu. Tím o nich bude skript vědět a příslušný plugin jim správnou hodnotu nastaví v průběhu své činnosti při generování statistiky.
user/skript/ggstattune.txt · Last modified: 2019/06/13 19:59 by mikrom