GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggstatlib

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggstatlib [2012/07/31 21:32]
gord [Diskuze]
user:skript:ggstatlib [2014/02/17 00:00] (current)
Line 3: Line 3:
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
-|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=gordici|Gord]]**,​ **[[mailto:​gord@atlas.cz|Gord]]**| ~~PAYPAL business="​gord@atlas.cz"​ message="​Prispevek na skript: ​Combine"~~|+|**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=gordici|Gord]]**,​ **[[mailto:​gord@atlas.cz|Gord]]**| ~~PAYPAL business="​gord@atlas.cz"​ message="​Prispevek na skript: ​GgStatLib"~~|
  
 Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko **Donate** můžete přispět na jeho vývoj. Pokud se Vám doplněk líbí, kliknutím na tlačítko **Donate** můžete přispět na jeho vývoj.
Line 19: Line 19:
 Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=17224|Geocaching.cz]]. Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=17224|Geocaching.cz]].
 */ */
 +
 ===== Uživatelská dokumentace ===== ===== Uživatelská dokumentace =====
 Tato část textu je určena především pro uživatele GeoGetu. Respektive pro uživatele těch skriptů GeoGetu, které využívají funkcí knihovny GgStatLib. Odstavce jsou však povinnou četbou i pro programátory skriptů. Tato část textu je určena především pro uživatele GeoGetu. Respektive pro uživatele těch skriptů GeoGetu, které využívají funkcí knihovny GgStatLib. Odstavce jsou však povinnou četbou i pro programátory skriptů.
  
-<box round 100% #DEE7EC>  +<WRAP round info>  
-:!: Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a případně poskytne nějaké to klikátko k tomu, aby uživatel sám mohl upravovat šablony používané programátorovým skriptem+Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a tím si usnadní práci se psaním a laděním části kódu se stejnou funkčností
-</box>+</WRAP>
  
 ===== Programátorská dokumentace ===== ===== Programátorská dokumentace =====
- 
 ==== Veřejné funkce knihovny ==== ==== Veřejné funkce knihovny ====
 Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí. ​ Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí. ​
Line 57: Line 57:
  
 ==== Knihovna jako Include nebo Unit ==== ==== Knihovna jako Include nebo Unit ====
- 
 Knihovna je připravena ve dvou verzích. Je možné prostě includovat soubor ​ Knihovna je připravena ve dvou verzích. Je možné prostě includovat soubor ​
  
Line 83: Line 82:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-<box round 95% #DEE7EC+<WRAP round download
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD ggstatlib-*.gip highest~~ +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD ggstatlib-*.gip highest~~ 
-</box>+</WRAP>
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
Line 91: Line 90:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-=== 1.1.1.1 (2011/​05/​17) ​===+** 1.1.1.1 (2011/​05/​17) ​**
    * úvodní veřejná verze knihovny    * úvodní veřejná verze knihovny
  
-/* Pokud je seznam změn již moc dlouhý */+/*
 <hidden onHidden=":?:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":?:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 </​hidden>​ </​hidden>​
 +*/
  
 {{tag>​author_Gord skript lib}} {{tag>​author_Gord skript lib}}
user/skript/ggstatlib.1343763142.txt.gz · Last modified: 2012/07/31 00:00 (external edit)