GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggstatlib

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggstatlib [2012/08/08 09:51]
gord [Uživatelská dokumentace]
user:skript:ggstatlib [2014/02/17 00:00] (current)
Line 19: Line 19:
 Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=17224|Geocaching.cz]]. Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=17224|Geocaching.cz]].
 */ */
 +
 ===== Uživatelská dokumentace ===== ===== Uživatelská dokumentace =====
 Tato část textu je určena především pro uživatele GeoGetu. Respektive pro uživatele těch skriptů GeoGetu, které využívají funkcí knihovny GgStatLib. Odstavce jsou však povinnou četbou i pro programátory skriptů. Tato část textu je určena především pro uživatele GeoGetu. Respektive pro uživatele těch skriptů GeoGetu, které využívají funkcí knihovny GgStatLib. Odstavce jsou však povinnou četbou i pro programátory skriptů.
  
-<box round 100% #DEE7EC>  +<WRAP round info>  
-:!: Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a tím si usnadní práci se psaním a laděním části kódu se stejnou funkčností. +Protože se jedná o knihovnu, není možné ji použít samostatně. Jako každá jiná knihovna i tato slouží programátorům (v tomto případě programátorům skriptů pro GeoGet) k tomu, aby zjednodušila jejich práci. Programátor začleněním knihovny do svého skriptu použije její funkce a tím si usnadní práci se psaním a laděním části kódu se stejnou funkčností. 
-pořadí +</​WRAP>​
-===== Programátorská dokumentace =====+
  
 +===== Programátorská dokumentace =====
 ==== Veřejné funkce knihovny ==== ==== Veřejné funkce knihovny ====
 Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí. ​ Použití knihovny spočívá ve volání některé z knihovních funkcí. ​
Line 56: Line 57:
  
 ==== Knihovna jako Include nebo Unit ==== ==== Knihovna jako Include nebo Unit ====
- 
 Knihovna je připravena ve dvou verzích. Je možné prostě includovat soubor ​ Knihovna je připravena ve dvou verzích. Je možné prostě includovat soubor ​
  
Line 82: Line 82:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-<box round 95% #DEE7EC+<WRAP round download
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD ggstatlib-*.gip highest~~ +Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD ggstatlib-*.gip highest~~ 
-</box>+</WRAP>
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
Line 90: Line 90:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-=== 1.1.1.1 (2011/​05/​17) ​===+** 1.1.1.1 (2011/​05/​17) ​**
    * úvodní veřejná verze knihovny    * úvodní veřejná verze knihovny
  
-/* Pokud je seznam změn již moc dlouhý */+/*
 <hidden onHidden=":?:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":?:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 </​hidden>​ </​hidden>​
 +*/
  
 {{tag>​author_Gord skript lib}} {{tag>​author_Gord skript lib}}
user/skript/ggstatlib.1344412283.txt.gz · Last modified: 2012/08/08 00:00 (external edit)