GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggsiconlist

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggsiconlist [2010/09/21 13:00]
medwyn_cz
user:skript:ggsiconlist [2010/10/13 00:00] (current)
Line 3: Line 3:
 [[user:​skript:​ggsiconlist|GgsIconList]] je plugin do [[user:​skript:​ggstat|GgStat.exe]],​ který umožňuje do statistik vložit seznam všech nalezených keší v podobě malých ikonek. [[user:​skript:​ggsiconlist|GgsIconList]] je plugin do [[user:​skript:​ggstat|GgStat.exe]],​ který umožňuje do statistik vložit seznam všech nalezených keší v podobě malých ikonek.
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
-~~GEOGET_INSTALL~~+Automatická instalace není podporována. Vývoj pluginu byl zastaven, protože jej plně nahrazuje plugin [[user:​skript:​ggsexpr|GgsExpr]] s příslušnou šablonou. 
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
 <box round 95% #DEE7EC> <box round 95% #DEE7EC>
user/skript/ggsiconlist.txt · Last modified: 2010/10/13 00:00 (external edit)