GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggmaplib

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggmaplib [2020/05/17 00:58]
vasam
user:skript:ggmaplib [2020/08/09 19:19] (current)
vasam [Seznam změn]
Line 38: Line 38:
 </​code>​ </​code>​
   * funkce doplní do seznamu copyrightů odkaz na stránku [[https://​icons8.com/​|icons8.com]] - vhodný zdroj ikon zdarma   * funkce doplní do seznamu copyrightů odkaz na stránku [[https://​icons8.com/​|icons8.com]] - vhodný zdroj ikon zdarma
 +  * Opětovné volání funkce **nezpůsobí** přidání druhého copyrightu
  
  
Line 43: Line 44:
 function code(char) function code(char)
 </​code>​ </​code>​
-  * Získá ​ascii kód daného znaku. (Vhodné pro zachytávání konkrétních kláves.)+  * Získá ​ASCII kód daného znaku. (Vhodné pro zachytávání konkrétních kláves.)
  
  
Line 64: Line 65:
 function deletePernamentModul(modulName) function deletePernamentModul(modulName)
 </​code>​ </​code>​
-  ​Smaže všechny trvalé proměnné daného modulu+ 
 + 
 +<code javascript>​ 
 +function updatePointCount() 
 +</​code>​ 
 +  ​Obnoví hodnotu počtu zobrazených bodů 
 + 
 + 
 +<code javascript>​ 
 +function addSettings(title,​ content) 
 +</​code>​ 
 +  * Vloží sekci do nastavení mapy 
 +  * ''​title''​ je obaleno ''<​h5>''​ 
 +  * ''​content''​ je obalen ''<​p>''​ a vlozen za title 
 +  * Celý vložený obsah je obalen ''<​div>''​ s ''​id''​ rovno ''​title''​ 
 +  * Opětovné volání funkce se stejným ''​title''​ způsobí její **aktualizaci** 
 + 
 + 
 +<code javascript>​ 
 +function uniqueElems(inputArray) 
 +</​code>​ 
 +  * Odstraní z pole ''​inputArray''​ duplicity a vrací výsledek
  
  
Line 86: Line 108:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +=== 1.1.0 (2020/​08/​09) ===
 +   * Přidány funkce ''​updatePointCount'',​ ''​addSettings''​ a ''​uniqueElems''​
 === 0.9.7 (2020/​05/​17) === === 0.9.7 (2020/​05/​17) ===
    * Přidána funkce ''​deletePernamentModul''​ a pseudoobjekt ''​Pernament''​    * Přidána funkce ''​deletePernamentModul''​ a pseudoobjekt ''​Pernament''​
user/skript/ggmaplib.1589669915.txt.gz · Last modified: 2020/05/17 00:58 by vasam