GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:ggdrake [2019/06/13 07:43]
gord [Keše z Geogetu do a:Drake]
user:skript:ggdrake [2019/06/13 19:42] (current)
mikrom
Line 29: Line 29:
  
   * získávat informace z [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]]   * získávat informace z [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]]
-  * přenášet data mezi [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] a Geogetem ​(v jednom nebo obou směrech)+  * přenášet data mezi [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] a GeoGetem ​(v jednom nebo obou směrech)
   * upravovat nastavení [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]]   * upravovat nastavení [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]]
  
Line 36: Line 36:
   * u každé funkce je ikona, která indikuje způsob připojení,​ který je pro použití funkce požadován WiFi={{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}},​ MTP={{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}}   * u každé funkce je ikona, která indikuje způsob připojení,​ který je pro použití funkce požadován WiFi={{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}},​ MTP={{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}}
   * většina funkcí je realizována přes WiFi   * většina funkcí je realizována přes WiFi
-    * tedy telefon s [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] a počítač s Geogetem ​a spuštěným pluginem musejí být ve stejné lokální síti LAN+    * tedy telefon s [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] a počítač s GeoGetem ​a spuštěným pluginem musejí být ve stejné lokální síti LAN
   * datově náročné funkce (např. přenos souboru s mapou) jsou možné jen přes MTP, nebo je pro ně MTP přenos velmi doporučen (např. přenos celé databáze, který sice přes WiFi lze realizovat, ale trvá podstatně déle)   * datově náročné funkce (např. přenos souboru s mapou) jsou možné jen přes MTP, nebo je pro ně MTP přenos velmi doporučen (např. přenos celé databáze, který sice přes WiFi lze realizovat, ale trvá podstatně déle)
     * tedy telefon a [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] připojený USB kabelem k počítači     * tedy telefon a [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] připojený USB kabelem k počítači
Line 45: Line 45:
 **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné. **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné.
  
-**WiFi** je taková moje zkratka pro propojení obou zařízení v rámci jedné lokální sítě. Jedná se hlavně o připojení mobilního zařízení s a:Drake, které asi těžko bude připojitelné jinak. Zařízení s GeoGetem pak může být do sítě připojeno ​klidne ​i třeba kabelem. **Důležité je to, aby obě zařízení byla ve stejné síti** a mohla spolu tedy komunikovat.+**WiFi** je taková moje zkratka pro propojení obou zařízení v rámci jedné lokální sítě. Jedná se hlavně o připojení mobilního zařízení s a:Drake, které asi těžko bude připojitelné jinak. Zařízení s GeoGetem pak může být do sítě připojeno ​klidně ​i třeba kabelem. **Důležité je to, aby obě zařízení byla ve stejné síti** a mohla spolu tedy komunikovat.
  
 **MTP připojení**:​ **MTP připojení**:​
   * je nutné pro přenos mapových souborů a mapových témat   * je nutné pro přenos mapových souborů a mapových témat
   * je doporučené pro přenos celé databáze (není to nutné, ale přenos je mnohem rychlejší a nemá takové omezení ohledně umístění databáze jako při WiFi přenosu)   * je doporučené pro přenos celé databáze (není to nutné, ale přenos je mnohem rychlejší a nemá takové omezení ohledně umístění databáze jako při WiFi přenosu)
-  * rozšiřuje práci se stopama+  * rozšiřuje práci se stopami
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 65: Line 65:
  
 === Automatické připojení === === Automatické připojení ===
-**Automatické připojení** by mělo být základem, protože plugin se pokusí sám vyhledat zařízení se spustěným a:Drake a jeho funkcí ''​sync''​. Během navázání spojení se plugin dozví IP adresu zařízení a přes tu pak s a:Drake komunikuje.+**Automatické připojení** by mělo být základem, protože plugin se pokusí sám vyhledat zařízení se spuštěným a:Drake a jeho funkcí ''​sync''​. Během navázání spojení se plugin dozví IP adresu zařízení a přes tu pak s a:Drake komunikuje.
  
-Problém může nastat právě při hledání zařízení,​ protože je použita ''​multicast''​ zpráva. Bohužel v každé síti a na každém zařízení mohou být pro ''​multicast''​ povoleny jiné IP adresy a porty, případně může použitá IP adresa kolidovat s jinou aplikací. Proto umožňuje jak plugin, tak a:Drake tyto hodnoty změnit. Při dalším spuštění budou použity již upravéné ​parametry.+Problém může nastat právě při hledání zařízení,​ protože je použita ''​multicast''​ zpráva. Bohužel v každé síti a na každém zařízení mohou být pro ''​multicast''​ povoleny jiné IP adresy a porty, případně může použitá IP adresa kolidovat s jinou aplikací. Proto umožňuje jak plugin, tak a:Drake tyto hodnoty změnit. Při dalším spuštění budou použity již upravené ​parametry.
  
 Povolený rozsah IP adres pro ''​multicast''​ je 224.0.0.0 až 239.255.255.255. Povolený rozsah IP adres pro ''​multicast''​ je 224.0.0.0 až 239.255.255.255.
Line 79: Line 79:
   * když už je mobil s pluginem spojen, komunikují mezi sebou i při zhasnuté obrazovce mobilu přes IP adresu   * když už je mobil s pluginem spojen, komunikují mezi sebou i při zhasnuté obrazovce mobilu přes IP adresu
   * pokud jsou problémy s automatickým vyhledáním telefonu a jeho připojením,​ je možné **ruční připojení** zadáním IP adresy telefonu na portu 8080   * pokud jsou problémy s automatickým vyhledáním telefonu a jeho připojením,​ je možné **ruční připojení** zadáním IP adresy telefonu na portu 8080
-  * a:Drake i plogin ​GgDrake vypisují IP adresu a port, na kterém jsou připojeni+  * a:Drake i plugin ​GgDrake vypisují IP adresu a port, na kterém jsou připojeni
   * pokud k připojení zatím nedošlo   * pokud k připojení zatím nedošlo
     * a:Drake vypisuje IP adresu, přes kterou bude komunikovat a při zapnutém podrobném logování informuje i o multicast adresách, na kterých poslouchá     * a:Drake vypisuje IP adresu, přes kterou bude komunikovat a při zapnutém podrobném logování informuje i o multicast adresách, na kterých poslouchá
Line 89: Line 89:
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Pokud je problém s připojením notebooku a telefonu do stejné sítě (např. v zaměstnání mohou být zařízení s neznamými ​MAC adresami blokovaná),​ může být řešením vytvořit na dalším telefonu hot-spot a k němu obě zařízení připojit. Pak spolu mohou komunikovat a jelikož nepotřebují přístup na internet, nebudou čerpat datový tarif telefonu s hot-spotem.+Pokud je problém s připojením notebooku a telefonu do stejné sítě (např. v zaměstnání mohou být zařízení s neznámými ​MAC adresami blokovaná),​ může být řešením vytvořit na dalším telefonu hot-spot a k němu obě zařízení připojit. Pak spolu mohou komunikovat a jelikož nepotřebují přístup na internet, nebudou čerpat datový tarif telefonu s hot-spotem.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
 === Ruční připojení === === Ruční připojení ===
-**Ruční připojení** znamená ručně nastavit IP adresu zařízení s a:Drake. Ta je zobrazena po spuštění funkce ''​sync''​. Plugin pak již nepotřebuje zařízení vyhledat. Nevýhodou je, že v síti může mít zařízení pokaždé jinou IP adresu a je tedy potřeba ji nastavovat při každém spuštění pluginu, kdy nemá být použito automatické připojení. Ruční připojení je tedy jakési **nouzové řešení**,​ kdy aktomatický ​způsob vyhledání zařízení s a:Drake selhává.+**Ruční připojení** znamená ručně nastavit IP adresu zařízení s a:Drake. Ta je zobrazena po spuštění funkce ''​sync''​. Plugin pak již nepotřebuje zařízení vyhledat. Nevýhodou je, že v síti může mít zařízení pokaždé jinou IP adresu a je tedy potřeba ji nastavovat při každém spuštění pluginu, kdy nemá být použito automatické připojení. Ruční připojení je tedy jakési **nouzové řešení**,​ kdy automatický ​způsob vyhledání zařízení s a:Drake selhává.
  
-Parametry pro ruční připojení je možné uložit, takže budou použity při dalším ​spustění pluginu a připojení k a:Drake.+Parametry pro ruční připojení je možné uložit, takže budou použity při dalším ​spuštění pluginu a připojení k a:Drake.
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Pontiac_CZP zjistil zajímavou chybu. Jemu se připojení nedařilo ​zprovozznit. Přišel na to, že příčinou byl router ASUS. Bylo potřeba vypnout volbu "​Airtime fairness"​ (v administraci jeho ASUSu je to ve Wireless, karta Professional). Pak už se připojení podařilo vždy.+Pontiac_CZP zjistil zajímavou chybu. Jemu se připojení nedařilo ​zprovoznit. Přišel na to, že příčinou byl router ASUS. Bylo potřeba vypnout volbu "​Airtime fairness"​ (v administraci jeho ASUSu je to ve Wireless, karta Professional). Pak už se připojení podařilo vždy.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 105: Line 105:
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Plugin a MTP knihovna, kterou plugin používá, předpokládají standardní instalaci a:Drake do delefonu ​nebo na SD kartu do cesty ''​Android/​data/​cz.adrake[.plus]''​. Jinam dnes nainstalovat nejde. Pokud jej máte z předchozích verzí androidu instalovaný jinde, doporučuji jej nainstalovat do standardního místa. Jinak funkce používající MTP nebudou pracovat.+Plugin a MTP knihovna, kterou plugin používá, předpokládají standardní instalaci a:Drake do telefonu ​nebo na SD kartu do cesty ''​Android/​data/​cz.adrake[.plus]''​. Jinam dnes nainstalovat nejde. Pokud jej máte z předchozích verzí androidu instalovaný jinde, doporučuji jej nainstalovat do standardního místa. Jinak funkce používající MTP nebudou pracovat.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 113: Line 113:
  
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **keše z okna GeoGetu**   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **keše z okna GeoGetu**
-    * funkce používá WiFi připojení a předává a:Drake všechny dostupně informace o keši, které ​ma GeoGet k dispozici. Výjimkou jsou soubory, které má uživatel ke keši v GeoGetu připojeny, ty do a:Drake předat takto nelze+    * funkce používá WiFi připojení a předává a:Drake všechny dostupně informace o keši, které ​má GeoGet k dispozici. Výjimkou jsou soubory, které má uživatel ke keši v GeoGetu připojeny, ty do a:Drake předat takto nelze
     * **funkce je určena pro nevelký počet přenášených keší**, viz kousek níže v "​omezení přenosu"​     * **funkce je určena pro nevelký počet přenášených keší**, viz kousek níže v "​omezení přenosu"​
     * všechny zobrazené     * všechny zobrazené
     * jen vybrané     * jen vybrané
-    * je možné zapnout režim přepisu, kdy a:Drake před importem keše tuto ze své databáze vymaže. Importovaná keš pak je stejná jako v GG bez ohledu na to, že původně obsahovala např. waypointy ​cháněné proti přepisu+    * je možné zapnout režim přepisu, kdy a:Drake před importem keše tuto ze své databáze vymaže. Importovaná keš pak je stejná jako v GG bez ohledu na to, že původně obsahovala např. waypointy ​chráněné proti přepisu
     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​
-      * <​del>​zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat</​del>​+      * <​del>​zatím existuje limit na velikost přenášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat</​del>​
       * <​del>​velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty a délky logů u přenášených keší</​del>​       * <​del>​velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty a délky logů u přenášených keší</​del>​
       * <​del>​pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne</​del>​       * <​del>​pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne</​del>​
       * <​del>​uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**</​del>​       * <​del>​uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**</​del>​
-      * existují jistá omezení použitých technologií,​ kvůli kterým je nutné přenášet data po jediné keši, což **velmi, ale opravdu velmi** zpomaluje zpracování. Z toho důvodu je funkce zamýšlena jen pro maximálně desítky keší a rámeček s touto funkcí nazván "​Jednotlivé keše",​ aby se zdůraznilo,​ že funkce není určena pro jejich velký počet. Při mých testech se 1000 keší přenašelo cca 21 minut! +      * existují jistá omezení použitých technologií,​ kvůli kterým je nutné přenášet data po jediné keši, což **velmi, ale opravdu velmi** zpomaluje zpracování. Z toho důvodu je funkce zamýšlena jen pro maximálně desítky keší a rámeček s touto funkcí nazván "​Jednotlivé keše",​ aby se zdůraznilo,​ že funkce není určena pro jejich velký počet. Při mých testech se 1000 keší přenášelo cca 21 minut! 
-      * ze zatím neujasněných důvodů občas náhodně dojde k zadrhnutí zpracování na straně a:Drake. Většinou se to vzpamatuje před vypršením timeoutu, někdy ale ne a pak dojde k odpojení GgDrake od a:Drake a přerušení zpracovaní. (Zadrhnutí je náhodné a může být zapřičiněno např. okamžitým stavem a využitím paměti, stavem ​databaze, jinou činností telefonu, ...) To pochopitelně znesnadňuje úspěšné zpracování většího množství keší+      * ze zatím neujasněných důvodů občas náhodně dojde k zadrhnutí zpracování na straně a:Drake. Většinou se to vzpamatuje před vypršením timeoutu, někdy ale ne a pak dojde k odpojení GgDrake od a:Drake a přerušení zpracovaní. (Zadrhnutí je náhodné a může být zapřičiněno např. okamžitým stavem a využitím paměti, stavem ​databáze, jinou činností telefonu, ...) To pochopitelně znesnadňuje úspěšné zpracování většího množství keší
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
     * plugin si zjistí, jakou databázi a:Drake používá a aktuální databázi odešle tak, aby ji a:Drake použil - předá ji tedy do správného adresáře a **případně i se změněným jménem**     * plugin si zjistí, jakou databázi a:Drake používá a aktuální databázi odešle tak, aby ji a:Drake použil - předá ji tedy do správného adresáře a **případně i se změněným jménem**
-    * <wrap important>​!!! POZOR !!! protože databáze v a:Drake obsahuje i tzv. ad-hoc waypointy, **dojde překopírováním databáze k jejich ​ztátě**.</​wrap>​ [[#​ad-hoc_waypointy|Ad-hoc waypointy je možné přenášet]] do databáze Geogetu samostatně nebo si soubor s nimi před kopírováním databáze načíst a po zkopírování zase vrátit.+    * <wrap important>​!!! POZOR !!! protože databáze v a:Drake obsahuje i tzv. ad-hoc waypointy, **dojde překopírováním databáze k jejich ​ztrátě**.</​wrap>​ [[#​ad-hoc_waypointy|Ad-hoc waypointy je možné přenášet]] do databáze Geogetu samostatně nebo si soubor s nimi před kopírováním databáze načíst a po zkopírování zase vrátit.
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **jinou GeoGetí databázi**   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **jinou GeoGetí databázi**
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
Line 162: Line 162:
   * a:Drake si v databázi GeoGetu vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny)   * a:Drake si v databázi GeoGetu vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny)
     * možnost výběru podle konkrétního typu změny zatím není v pluginu ani v a:Drake implementovaná,​ ale počítá se s ní - proto je prozatím seznam možných změn sice zobrazen, ale nepřístupný (zešedlý)     * možnost výběru podle konkrétního typu změny zatím není v pluginu ani v a:Drake implementovaná,​ ale počítá se s ní - proto je prozatím seznam možných změn sice zobrazen, ale nepřístupný (zešedlý)
-  * Geoget ​tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji+  * GeoGet ​tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji
   * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**   * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**
-  * žádné starší záznamy v tabulce být nemohou a není tedy možné ani vyhledat keše se stašími změnami+  * žádné starší záznamy v tabulce být nemohou a není tedy možné ani vyhledat keše se staršími změnami
  
 Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​). Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​).
Line 180: Line 180:
 **Plugin takovou funkci nemá**, protože **Plugin takovou funkci nemá**, protože
  
-  * a:Drake neobsluhuje všechny položky databáze (např. prostorový index) tak jako Geoget +  * a:Drake neobsluhuje všechny položky databáze (např. prostorový index) tak jako GeoGet 
-    * po přenosu celé databáze tak, jak ji používá a:​Drake, ​Geoget ​bude předpokládat správný prostorový index, což jistě způsobí nekonzistenci dat až k poškození databáze a případně **ztrátě všech dat** +    * po přenosu celé databáze tak, jak ji používá a:​Drake, ​GeoGet ​bude předpokládat správný prostorový index, což jistě způsobí nekonzistenci dat až k poškození databáze a případně **ztrátě všech dat** 
-  * a:Drake do databáze **doplňuje tabulku** změn, aby mohl uživatel aktualizovat v databázi ​Geogetu ​jen změněné keše+  * a:Drake do databáze **doplňuje tabulku** změn, aby mohl uživatel aktualizovat v databázi ​GeoGetu ​jen změněné keše
   * a:Drake do databáze **doplňuje sloupec** pro hledání keší podle jména bez ohledu na diakritiku   * a:Drake do databáze **doplňuje sloupec** pro hledání keší podle jména bez ohledu na diakritiku
-  * pokud a:Drake zjistí, že databáze neobsahuje ​doplňenou ​tabulku a sloupec, vytvoří je. Geoget ​ale tyto a:Drakovy záznamy neaktualizuje! Po zkopírování databáze zpět do mobilu a:Drake nepozná, že databáze "je nová",​ záznamy neaktualizuje a opět může dojít k nekonzistenci dat a poškození databáze, tentokrát na straně a:Drake+  * pokud a:Drake zjistí, že databáze neobsahuje ​doplněnou ​tabulku a sloupec, vytvoří je. GeoGet ​ale tyto a:Drakovy záznamy neaktualizuje! Po zkopírování databáze zpět do mobilu a:Drake nepozná, že databáze "je nová",​ záznamy neaktualizuje a opět může dojít k nekonzistenci dat a poškození databáze, tentokrát na straně a:Drake
   * pokud byste pak přenesli databázi z GeoGetu zpět do a:Drake, nebudou v a:Drake aktualizované tabulky, ale přitom tam "​jeho"​ tabulka bude. a:Drake tedy nepozná, že má aktualizovanou databázi a neprovede operace potřebné k jejímu uzpůsobení pro svou potřebu. I když pominu, že nebudou poskytována zcela zaručené informace, je jen otázka času, kdy to skončí nějakou drastickou nekonzistencí dat   * pokud byste pak přenesli databázi z GeoGetu zpět do a:Drake, nebudou v a:Drake aktualizované tabulky, ale přitom tam "​jeho"​ tabulka bude. a:Drake tedy nepozná, že má aktualizovanou databázi a neprovede operace potřebné k jejímu uzpůsobení pro svou potřebu. I když pominu, že nebudou poskytována zcela zaručené informace, je jen otázka času, kdy to skončí nějakou drastickou nekonzistencí dat
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 194: Line 194:
 <wrap tip>​import s přepisem</​wrap>​ <wrap tip>​import s přepisem</​wrap>​
  
-  * plugin umožňuje při importu keší do Geogetu ​přepisovat i waypointy, které mají nastaven příznak, který za normálních okolností při importu tyto waypointy v databázi zachovává beze změn+  * plugin umožňuje při importu keší do GeoGetu ​přepisovat i waypointy, které mají nastaven příznak, který za normálních okolností při importu tyto waypointy v databázi zachovává beze změn
   * je to užitečné např. v případech,​ kdy v terénu uživatel opraví chybné souřadnice waypointu   * je to užitečné např. v případech,​ kdy v terénu uživatel opraví chybné souřadnice waypointu
   * funkci přepisu je třeba vždy ručně zapnout   * funkci přepisu je třeba vždy ručně zapnout
Line 212: Line 212:
 Po úpravách pak lze: Po úpravách pak lze:
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} soubor vrátit do a:Drake, předat na web a případně i rovnou logy publikovat   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} soubor vrátit do a:Drake, předat na web a případně i rovnou logy publikovat
-    * volba ''​Nechat odeslané logy''​ je (asi) dočasná ladicí funkce, ​ktará ​v a:Drake zachová logy i po odeslání na web+    * volba ''​Nechat odeslané logy''​ je (asi) dočasná ladicí funkce, ​která ​v a:Drake zachová logy i po odeslání na web
   * zobrazit všechny keše v okně GeoGetu   * zobrazit všechny keše v okně GeoGetu
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} importovat všechny logy do GeoGetu, v tom případě dojde i k případnému označení nálezů stejně, jako by logy byly importovány z webu   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} importovat všechny logy do GeoGetu, v tom případě dojde i k případnému označení nálezů stejně, jako by logy byly importovány z webu
Line 273: Line 273:
 {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-nastaveni.jpg?​400|Nastavení vektorových map}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-kopirovani.jpg?​400|Kopírování souborů vektorové mapy a zobrazovacího tématu}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-nastaveni.jpg?​400|Nastavení vektorových map}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-kopirovani.jpg?​400|Kopírování souborů vektorové mapy a zobrazovacího tématu}}
  
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je možnost přenést soubor s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.+{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je možnost přenést soubor s mapou a adresář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.
 <WRAP center round important 90%> <WRAP center round important 90%>
   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu
Line 279: Line 279:
   * cesta zadaná pro odeslání souboru s mapou je používaná protokolem MTP (např. ''/​Karta SD/​MapyOsm''​)   * cesta zadaná pro odeslání souboru s mapou je používaná protokolem MTP (např. ''/​Karta SD/​MapyOsm''​)
   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše
-  * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem ​skývá**+  * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem ​skrývá**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Line 292: Line 292:
 {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} Se stopami je možné pracovat ve dvou režimech. Základní režim předpokládá připojení k a:Drake přes WiFi a poskytuje základní přehled o stopách. Rozšířený režim pracuje přímo s databází stop, která je ale dostupná jen při MTP přístupu k telefonu. Jako bonus je navíc možné pracovat s dříve uloženou databází stop (''​_adrake.db3''​). {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} Se stopami je možné pracovat ve dvou režimech. Základní režim předpokládá připojení k a:Drake přes WiFi a poskytuje základní přehled o stopách. Rozšířený režim pracuje přímo s databází stop, která je ale dostupná jen při MTP přístupu k telefonu. Jako bonus je navíc možné pracovat s dříve uloženou databází stop (''​_adrake.db3''​).
  
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} Je-li zároveň telefon připojený přes WiFi i MTP, automaticky se stáhne aktuální databáze stop ''​_adrake.db3''​. <wrap important>​**Pozor!**</​wrap>​ Přepíse ​tím dříve stažená a případně i upravená databáze stop.+{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} Je-li zároveň telefon připojený přes WiFi i MTP, automaticky se stáhne aktuální databáze stop ''​_adrake.db3''​. <wrap important>​**Pozor!**</​wrap>​ Přepíše ​tím dříve stažená a případně i upravená databáze stop.
    
 Po získání seznamu stop z a:Drake (přes WiFi nebo z dříve uloženého databázového souboru ''​_adrake.db3''​):​ Po získání seznamu stop z a:Drake (přes WiFi nebo z dříve uloženého databázového souboru ''​_adrake.db3''​):​
Line 314: Line 314:
       * ručně v zadaném bodě       * ručně v zadaném bodě
       * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa nebyla delší než je zadaná vzdálenost       * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa nebyla delší než je zadaná vzdálenost
-      * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa netravle ​déle než zadaný časový úsek+      * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa netrvala ​déle než zadaný časový úsek
     * spojit více stop do jediné     * spojit více stop do jediné
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} vrátit upravené stopy zpět do a:Drake   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} vrátit upravené stopy zpět do a:Drake
Line 326: Line 326:
   * zobrazit jako seznam (prefix bodu, souřadnice a jméno bodu uvedené v a:Drake)   * zobrazit jako seznam (prefix bodu, souřadnice a jméno bodu uvedené v a:Drake)
   * vymazat ze seznamu některé body   * vymazat ze seznamu některé body
-  * body ze seznamu zobrazit na Geogetí ​mapě+  * body ze seznamu zobrazit na GeoGetí ​mapě
   * body vrátit zpět do a:Drake   * body vrátit zpět do a:Drake
     * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, do a:Drake jej v podstatě **nemůže importovat**,​ resp. změna se kvůli zákazu přepisu neprojeví     * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, do a:Drake jej v podstatě **nemůže importovat**,​ resp. změna se kvůli zákazu přepisu neprojeví
-  * importovat body ze seznamu do databáze ​Geogetu+  * importovat body ze seznamu do databáze ​GeoGetu
     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)
       * uživatel může definovat první dva znaky kódu bodu       * uživatel může definovat první dva znaky kódu bodu
Line 344: Line 344:
  
 === Zálohování === === Zálohování ===
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​zalohovani.jpg?​400|Zalohovani}}+{{:​user:​skript:​ggdrake:​zalohovani.jpg?​400|Zálohování}}
  
 {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce umožňuje zálohovat nastavení a:Drake na PC. V současnosti jde jen o zálohu nastavení, které je uloženo v souboru ''​adrake.ini'':​ {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce umožňuje zálohovat nastavení a:Drake na PC. V současnosti jde jen o zálohu nastavení, které je uloženo v souboru ''​adrake.ini'':​
Line 420: Line 420:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 ** 0.3.2 ** publikace 7.12.2018 ** 0.3.2 ** publikace 7.12.2018
-  * změna: možnost pžepisu keše při přenosu z GG do AD+  * změna: možnost přepisu keše při přenosu z GG do AD
   * nové: odesílání databáze přes WiFi do adresáře, kde ji AD očekává   * nové: odesílání databáze přes WiFi do adresáře, kde ji AD očekává
  
-** 0.2.1 ** publikace 9.11.2018 (stazeno ​46 x)+** 0.2.1 ** publikace 9.11.2018 (staženo ​46 x)
   * nové: Servis - možnost smazat všechny databáze obrázků *.imc   * nové: Servis - možnost smazat všechny databáze obrázků *.imc
   * změna: možnost odeslat přes Wifi i jinou než aktuální databázi   * změna: možnost odeslat přes Wifi i jinou než aktuální databázi
Line 434: Line 434:
   * oprava: zpřístupněni tlačítka pro uložení (použití) změn v nastavení mapy   * oprava: zpřístupněni tlačítka pro uložení (použití) změn v nastavení mapy
   * oprava: při odesílání databáze přes WiFi se použije jméno databáze, které používá AD   * oprava: při odesílání databáze přes WiFi se použije jméno databáze, které používá AD
-  * oprava: varování při zápisu ukládání ad-hoc WP do databáze ​geoget+  * oprava: varování při zápisu ukládání ad-hoc WP do databáze ​eoget
   * oprava: export keší do AD byl bez WP   * oprava: export keší do AD byl bez WP
  
user/skript/ggdrake.txt · Last modified: 2019/06/13 19:42 by mikrom