GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/07/20 08:39]
gord [Popis]
user:skript:ggdrake [2018/12/07 09:34] (current)
gord [Keše z Geogetu do a:Drake]
Line 20: Line 20:
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/************|Geocaching.cz]].+  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32101-ggdrake-komunikace-mezi-adrake-a-geogetem/​|Geocaching.cz]].
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 Plugin umožňuje: Plugin umožňuje:
Line 40: Line 40:
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné. **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné.
 +
 +**WiFi** je taková moje zkratka pro propojení obou zařízení v rámci jedné lokální sítě. Jedná se hlavně o připojení mobilního zařízení s a:Drake, které asi těžko bude připojitelné jinak. Zařízení s GeoGetem pak může být do sítě připojeno klidne i třeba kabelem. **Důležité je to, aby obě zařízení byla ve stejné síti** a mohla spolu tedy komunikovat.
  
 **MTP připojení**:​ **MTP připojení**:​
Line 106: Line 108:
     * všechny zobrazené     * všechny zobrazené
     * jen vybrané     * jen vybrané
 +    * je možné zapnout režim přepisu, kdy a:Drake před importem keše tuto ze své databáze vymaže. Importovaná keš pak je stejná jako v GG bez ohledu na to, že původně obsahovala např. waypointy cháněné proti přepisu
     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​
-      * zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat +      * <del>zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat</​del>​ 
-      * velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší +      * <del>velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší</​del>​ 
-      * pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne +      * <del>pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne</​del>​ 
-      * uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**+      * <del>uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**</​del>​
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
-    * plugin si zjistí, jakou databázi a:Drake používá a aktuální databázi odešle tak, aby ji a:Drake použil - předá ji tedy do správného adresáře a pod íslušným jménem+    * plugin si zjistí, jakou databázi a:Drake používá a aktuální databázi odešle tak, aby ji a:Drake použil - předá ji tedy do správného adresáře a **ípadně i se změněným jménem**
     * <wrap important>​!!! POZOR !!! protože databáze v a:Drake obsahuje i tzv. ad-hoc waypointy, **dojde překopírováním databáze k jejich ztátě**.</​wrap>​ [[#​ad-hoc_waypointy|Ad-hoc waypointy je možné přenášet]] do databáze Geogetu samostatně nebo si soubor s nimi před kopírováním databáze načíst a po zkopírování zase vrátit.     * <wrap important>​!!! POZOR !!! protože databáze v a:Drake obsahuje i tzv. ad-hoc waypointy, **dojde překopírováním databáze k jejich ztátě**.</​wrap>​ [[#​ad-hoc_waypointy|Ad-hoc waypointy je možné přenášet]] do databáze Geogetu samostatně nebo si soubor s nimi před kopírováním databáze načíst a po zkopírování zase vrátit.
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **jinou GeoGetí databázi**   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **jinou GeoGetí databázi**
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
-    * kromě výběru požadované databáze ​ma uživatel možnost zvolit, jaké bude jméno databáze po přenosu. Je možné zachovat jméno nebo databázi přejmenovat tak, aby ji a:Drake rovnou používal+    * kromě výběru požadované databáze ​má uživatel možnost zvolit, jaké bude jméno databáze po přenosu. Je možné zachovat jméno nebo databázi přejmenovat tak, aby ji a:Drake rovnou používal
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
   * při importu keší do a:Drake jsou vždy uchovány poznámky u keše, které jsou v a:Drake. Pokud se poznámka posílaná z GeoGetu liší, přidá se za ní poznámka z a:Drake a výsledek se uloží jako nová poznámka. Tím je zajištěno,​ že uživatel nepřijde o poznámky z terénu   * při importu keší do a:Drake jsou vždy uchovány poznámky u keše, které jsou v a:Drake. Pokud se poznámka posílaná z GeoGetu liší, přidá se za ní poznámka z a:Drake a výsledek se uloží jako nová poznámka. Tím je zajištěno,​ že uživatel nepřijde o poznámky z terénu
-  * při kopírování celé databáze je zatím podstatný rozdíl v tom, zda kopírování probíhá přes WiFi nebo přes MTP. Přes MTP je vždy databázový soubor zkopírován do místa, kde jej a:Drake očekává. Při kopírování přes WiFi je databázový soubor uložen vždy do datového adresáře, což je vždy v telefonu. Pokud tedy je aplikace přesunuta na externí SD kartu, měla by být i databáze na SD kartě. **Zatím tomu tak při přenosu přes WiFi není** 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 145: Line 147:
       * je ale nutné je opravdu mít přiložené ke keši, tedy v příslušné adresářové struktuře       * je ale nutné je opravdu mít přiložené ke keši, tedy v příslušné adresářové struktuře
       * postup: v Galerii kliknout na ikonku foťáku, vyfotit a místo ukončení foťáku kliknout na OK nebo Uložit, ...       * postup: v Galerii kliknout na ikonku foťáku, vyfotit a místo ukončení foťáku kliknout na OK nebo Uložit, ...
- 
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-ostatni.jpg?​400|}} 
- 
-  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **keše určené jiným způsobem**:​ 
-    * všechny nebo jen vybrané keše v okně GeoGetu 
-    * GC kódem (je možné uvést více GC kódů, oddělené jsou čárkou) 
-    * keše, které jsou uvedené v Konceptech (FN) v a:Drake, tedy keše, které jsou označeny jako nalezené (nebo také nenalezené,​ ...), ale log ještě nebyl odeslán na web 
  
 === Technické řešení záznamu změn v a:Drake === === Technické řešení záznamu změn v a:Drake ===
-  * a:Drake si v databázi ​Geogetu ​vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny)+  * a:Drake si v databázi ​GeoGetu ​vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny
 +    * možnost výběru podle konkrétního typu změny zatím není v pluginu ani v a:Drake implementovaná,​ ale počítá se s ní - proto je prozatím seznam možných změn sice zobrazen, ale nepřístupný (zešedlý)
   * Geoget tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji   * Geoget tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji
   * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**   * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**
Line 160: Line 156:
  
 Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​). Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​).
 +
 +
 +{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-ostatni.jpg?​400|}}
 +
 +  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **keše určené jiným způsobem**:​
 +    * všechny nebo jen vybrané keše v okně GeoGetu
 +    * GC kódem (je možné uvést více GC kódů, oddělené jsou čárkou)
 +    * keše, které jsou uvedené v Konceptech (FN) v a:Drake, tedy keše, které jsou označeny jako nalezené (nebo také nenalezené,​ ...), ale log ještě nebyl odeslán na web
  
 ===Přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu=== ===Přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu===
Line 170: Line 174:
   * a:Drake do databáze **doplňuje sloupec** pro hledání keší podle jména bez ohledu na diakritiku   * a:Drake do databáze **doplňuje sloupec** pro hledání keší podle jména bez ohledu na diakritiku
   * pokud a:Drake zjistí, že databáze neobsahuje doplňenou tabulku a sloupec, vytvoří je. Geoget ale tyto a:Drakovy záznamy neaktualizuje! Po zkopírování databáze zpět do mobilu a:Drake nepozná, že databáze "je nová",​ záznamy neaktualizuje a opět může dojít k nekonzistenci dat a poškození databáze, tentokrát na straně a:Drake   * pokud a:Drake zjistí, že databáze neobsahuje doplňenou tabulku a sloupec, vytvoří je. Geoget ale tyto a:Drakovy záznamy neaktualizuje! Po zkopírování databáze zpět do mobilu a:Drake nepozná, že databáze "je nová",​ záznamy neaktualizuje a opět může dojít k nekonzistenci dat a poškození databáze, tentokrát na straně a:Drake
 +  * pokud byste pak přenesli databázi z GeoGetu zpět do a:Drake, nebudou v a:Drake aktualizované tabulky, ale přitom tam "​jeho"​ tabulka bude. a:Drake tedy nepozná, že má aktualizovanou databázi a neprovede operace potřebné k jejímu uzpůsobení pro svou potřebu. I když pominu, že nebudou poskytována zcela zaručené informace, je jen otázka času, kdy to skončí nějakou drastickou nekonzistencí dat
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 225: Line 230:
  
 ==== Mapy ==== ==== Mapy ====
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} Tato záložka usnadňuje konfiguraci ​map v a:Drake. Je možné ​konfiguraci ​map zobrazit, upravit a pak vrátit zpět. Také je možné mapy přidávat či odebírat a kopírovat mapy z nastavení GeoGetu do konfigurace map pro a:Drake.+{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapyseznam.jpg?400|Seznam ​map v konfiguraci}}
  
-Protože a:Drake pracuje s bitmapovými i vektorovými mapami (ve formátu MapsForge), mají oba typy map trochu odlišné možnosti nastavení.+{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} Tato záložka usnadňuje konfiguraci map v a:Drake a umožňuje:​ 
 +  * načíst konfiguraci map z a:Drake 
 +  * upravit ji 
 +    * přidávat a odebírat mapy 
 +    * upravovat vlastnosti 
 +    * kopírovat nastavení map z nastavení GeoGetu 
 +  * vrátit ji zpět do a:Drake 
 + 
 + 
 +Před každou mapou je v seznamu map číslo skupiny. To je stejné pro všechny mapy z jedné skupiny = mapy se stejným jménem skupiny. Překryvné mapy (za jménem je text //​(overlay)//​) platí pro celou skupinu map a lze je použít pro kteroukoli základní mapu ve stejné skupině. 
 + 
 + 
 +Protože a:Drake pracuje s **bitmapovými** **vektorovými** mapami (ve formátu MapsForge), mají oba typy map trochu odlišné možnosti nastavení.
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
Line 233: Line 250:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 === Bitmapové mapy (zejména Google) === === Bitmapové mapy (zejména Google) ===
  
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapybitmap.jpg?​400 |}}  +{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapybitmap.jpg?​400 |Nastavení bitmapových map}}  
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column>
 === Vektorové mapy OSM (MapsForge) === === Vektorové mapy OSM (MapsForge) ===
  
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyosm1.jpg?400|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyosm2.jpg|}} +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-nastaveni.jpg?400|Nastavení vektorových map}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-kopirovani.jpg?400|Kopírování ​souborů vektorové ​mapy a zobrazovacího tématu}}
- +
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je navíc možnost přenést ​soubor ​s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože ​mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.+
  
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je možnost přenést soubor s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.
 <WRAP center round important 90%> <WRAP center round important 90%>
   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu
Line 249: Line 269:
   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše
   * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem skývá**   * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem skývá**
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 === Mapy z Geogetu === === Mapy z Geogetu ===
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapygeoget.jpg |}} +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapygeoget.jpg|}} 
-Je také možné ​použít ​definici map tak, jak je v GeoGetu, a snadno ji přenést do a:Drake.+ 
 +V pluginu je možné ​zobrazit ​definici map tak, jak jsou definovány ​v GeoGetu, a snadno ​vybranou mapu ji přenést do konfigurace map a:Drake.
 ==== Stopy ==== ==== Stopy ====
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}}
Line 294: Line 317:
   * body ze seznamu zobrazit na Geogetí mapě   * body ze seznamu zobrazit na Geogetí mapě
   * body vrátit zpět do a:Drake   * body vrátit zpět do a:Drake
-    * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, a:Drake jej v podstatě **nemůže ​neimportovat**+    * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, do a:Drake jej v podstatě **nemůže ​importovat**, resp. změna se kvůli zákazu přepisu neprojeví
   * importovat body ze seznamu do databáze Geogetu   * importovat body ze seznamu do databáze Geogetu
     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)
Line 304: Line 327:
       * plugin vždy upraví prefix waypointu tak, aby byl jedinečný a tedy bude vždy přidán       * plugin vždy upraví prefix waypointu tak, aby byl jedinečný a tedy bude vždy přidán
       * pokud rodičovský bod ještě v databázi neexistuje nebo nemá žádný waypoint, použije se pro první importovaný waypoint uživatelem zadaný prefix       * pokud rodičovský bod ještě v databázi neexistuje nebo nemá žádný waypoint, použije se pro první importovaný waypoint uživatelem zadaný prefix
-==== Zálohy ==== 
  
-==== Ostatní ​====+==== Servis ​====
  
 +Na této záložce jsou různé funkce, které nesouvisejí přímo s daty v databázi v a:Drake.
 +
 +=== Zálohování ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​zalohovani.jpg?​400|Zalohovani}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce umožňuje zálohovat nastavení a:Drake na PC. V současnosti jde jen o zálohu nastavení, které je uloženo v souboru ''​adrake.ini'':​
 +  * jméno zařízení
 +  * cesta a jméno používaného databázového souboru
 +  * cesta a jméno datového adresáře
 +  * cesta a jméno adresáře s mapami (interní adresář pro ukládání mapových dlaždic, různé mapy zde mají své podadresáře)
 +  * cesta a jméno adresáře pro export stop
 +  * cesta a jméno souboru s exportovanými koncepty logů
 +  * nastavení šablony pro vytváření logů
 +  * nick uživatele
 +  * použitý jazyk
 +
 +I bez zálohování souboru ''​adrake.ini''​ jsou standardně (tedy mimo tuto funkci Zálohování) uchovávány v adresáři se jménem telefonu (např. ''​script\GgDrake\LGE LG-H440n''​) různé soubory stažené při práci pluginu. Jde např. o soubory
 +  * ''​Adhoc.gpx''​ (soubor s ad-hoc waypointy)
 +  * ''​tracks.txt''​ (seznam stop a základní informace o nich)
 +  * ''​_adrake.db3''​ (databáze stop a jejich bodů, ale také nastavení filtru, logy, trackovatelné předměty)
 +  * ''​fieldnotes.adrake''​ (koncepty logů)
 +  * ''​mapConfig.xml''​ (konfigurace map)
 +
 +Kromě toho, že jde o jakousi primitivní zálohu, lze tyto soubory většinou v pluginu načíst a pracovat s nimi.
 +
 +=== Mazání dat ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mazanidat.jpg?​400|Mazani}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png}} Funkce umožňuje vymazat v telefonu data, která a:Drake používá, a uvolnit tak místo v zařízení. Zejména v případě mapových dlaždic se může jednat o značný objem dat, ale na druhou stranu mohou tato data chybět v terénu třeba v případě špatného signálu. Mazání mapových dlaždic zatím nedovoluje vybrat mapu a maže všechna data všech map.
 +
 +=== Ping na a:Drake ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​ping.jpg?​400|Ping}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce je určena pro ladění a umožňuje zjistit, zda a:Drake je dostupný.
 +
 +=== Přenos souboru ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​prenossouboru.jpg?​400|}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Umožňuje přenos souboru po WiFi. **Zatím a:Drake neumí soubor uložit jinam než do svého datového adresáře**,​ takže má smysl přenášet jen soubory, které jsou v něm očekávány.
  
  
Line 340: Line 401:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.0.0.0 ** +** 0.3.2 ** publikace 7.12.2018 
-  * úvodní veřejná verze (zatím není publikovaná)+  * změna: možnost pžepisu keše při přenosu z GG do AD 
 +  * nové: odesílání databáze přes WiFi do adresáře, kde ji AD očekává 
 + 
 +** 0.2.1 ** publikace 9.11.2018 (stazeno 46 x) 
 +  * nové: Servis - možnost smazat všechny databáze obrázků *.imc 
 +  * změna: možnost odeslat přes Wifi i jinou než aktuální databázi 
 +  * změna: změněné keše AD->GG: pro přehlednost zobrazuje i čas změny, ale nejde jej nastavit, AD to zatím neumožňuje 
 +  * změna: konfigurace map 
 +    * v seznamu je před jménem mapy číslo skupiny map (jako příznak stejného <​MapSource>​) 
 +    * zápis změn do seznamu map 
 +    * uložení do souboru 
 +  * oprava: do meta.ini doplněna závislost na StringFunc.lib 
 +  * oprava: zpřístupněni tlačítka pro uložení (použití) změn v nastavení mapy 
 +  * oprava: při odesílání databáze přes WiFi se použije jméno databáze, které používá AD 
 +  * oprava: varování při zápisu ukládání ad-hoc WP do databáze geoget 
 +  * oprava: export keší do AD byl bez WP 
 + 
 + 
 +** 0.1 ** (staženo 56 x) 
 +  * úvodní veřejná verze (spíš beta)
  
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
user/skript/ggdrake.1532068753.txt.gz · Last modified: 2018/07/20 08:39 by gord