GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/07/20 08:39]
gord [Popis]
user:skript:ggdrake [2018/10/04 11:09] (current)
gord [Servis]
Line 20: Line 20:
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/************|Geocaching.cz]].+  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32101-ggdrake-komunikace-mezi-adrake-a-geogetem/​|Geocaching.cz]].
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 Plugin umožňuje: Plugin umožňuje:
Line 40: Line 40:
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné. **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné.
 +
 +**WiFi** je taková moje zkratka pro propojení obou zařízení v rámci jedné lokální sítě. Jedná se hlavně o připojení mobilního zařízení s a:Drake, které asi těžko bude připojitelné jinak. Zařízení s GeoGetem pak může být do sítě připojeno klidne i třeba kabelem. **Důležité je to, aby obě zařízení byla ve stejné síti** a mohla spolu tedy komunikovat.
  
 **MTP připojení**:​ **MTP připojení**:​
Line 107: Line 109:
     * jen vybrané     * jen vybrané
     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​
-      * zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat +      * <del>zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat</​del>​ 
-      * velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší +      * <del>velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší</​del>​ 
-      * pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne +      * <del>pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne</​del>​ 
-      * uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**+      * <del>uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**</​del>​
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
Line 145: Line 147:
       * je ale nutné je opravdu mít přiložené ke keši, tedy v příslušné adresářové struktuře       * je ale nutné je opravdu mít přiložené ke keši, tedy v příslušné adresářové struktuře
       * postup: v Galerii kliknout na ikonku foťáku, vyfotit a místo ukončení foťáku kliknout na OK nebo Uložit, ...       * postup: v Galerii kliknout na ikonku foťáku, vyfotit a místo ukončení foťáku kliknout na OK nebo Uložit, ...
- 
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-ostatni.jpg?​400|}} 
- 
-  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **keše určené jiným způsobem**:​ 
-    * všechny nebo jen vybrané keše v okně GeoGetu 
-    * GC kódem (je možné uvést více GC kódů, oddělené jsou čárkou) 
-    * keše, které jsou uvedené v Konceptech (FN) v a:Drake, tedy keše, které jsou označeny jako nalezené (nebo také nenalezené,​ ...), ale log ještě nebyl odeslán na web 
  
 === Technické řešení záznamu změn v a:Drake === === Technické řešení záznamu změn v a:Drake ===
-  * a:Drake si v databázi ​Geogetu ​vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny)+  * a:Drake si v databázi ​GeoGetu ​vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny
 +    * možnost výběru podle konkrétního typu změny zatím není v pluginu ani v a:Drake implementovaná,​ ale počítá se s ní - proto je prozatím seznam možných změn sice zobrazen, ale nepřístupný (zešedlý)
   * Geoget tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji   * Geoget tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji
   * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**   * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**
Line 160: Line 156:
  
 Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​). Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​).
 +
 +
 +{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-ostatni.jpg?​400|}}
 +
 +  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **keše určené jiným způsobem**:​
 +    * všechny nebo jen vybrané keše v okně GeoGetu
 +    * GC kódem (je možné uvést více GC kódů, oddělené jsou čárkou)
 +    * keše, které jsou uvedené v Konceptech (FN) v a:Drake, tedy keše, které jsou označeny jako nalezené (nebo také nenalezené,​ ...), ale log ještě nebyl odeslán na web
  
 ===Přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu=== ===Přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu===
Line 225: Line 229:
  
 ==== Mapy ==== ==== Mapy ====
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} Tato záložka usnadňuje konfiguraci ​map v a:Drake. Je možné ​konfiguraci ​map zobrazit, upravit a pak vrátit zpět. Také je možné mapy přidávat či odebírat a kopírovat mapy z nastavení GeoGetu do konfigurace map pro a:Drake.+{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapyseznam.jpg?400|Seznam ​map v konfiguraci}}
  
-Protože a:Drake pracuje s bitmapovými i vektorovými mapami (ve formátu MapsForge), mají oba typy map trochu odlišné možnosti nastavení.+{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} Tato záložka usnadňuje konfiguraci map v a:Drake a umožňuje:​ 
 +  * načíst konfiguraci map z a:Drake 
 +  * upravit ji 
 +    * přidávat a odebírat mapy 
 +    * upravovat vlastnosti 
 +    * kopírovat nastavení map z nastavení GeoGetu 
 +  * vrátit ji zpět do a:Drake 
 + 
 + 
 +Před každou mapou je v seznamu map číslo skupiny. To je stejné pro všechny mapy z jedné skupiny = mapy se stejným jménem skupiny. Překryvné mapy (za jménem je text //​(overlay)//​) platí pro celou skupinu map a lze je použít pro kteroukoli základní mapu ve stejné skupině. 
 + 
 + 
 +Protože a:Drake pracuje s **bitmapovými** **vektorovými** mapami (ve formátu MapsForge), mají oba typy map trochu odlišné možnosti nastavení.
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
Line 233: Line 249:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-=== Bitmapové mapy (zejména Google) === 
  
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapybitmap.jpg?​400 |}} +<WRAP group> 
 +<WRAP half column>​ 
 +=== Bitmapové mapy (zejména Google) ===
  
 +{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapybitmap.jpg?​400 |Nastavení bitmapových map}} 
 +</​WRAP>​
 +<WRAP half column>
 === Vektorové mapy OSM (MapsForge) === === Vektorové mapy OSM (MapsForge) ===
  
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyosm1.jpg?400|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyosm2.jpg|}} +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-nastaveni.jpg?400|Nastavení vektorových map}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-kopirovani.jpg?400|Kopírování ​souborů vektorové ​mapy a zobrazovacího tématu}}
- +
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je navíc možnost přenést ​soubor ​s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože ​mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.+
  
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je možnost přenést soubor s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.
 <WRAP center round important 90%> <WRAP center round important 90%>
   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu
Line 249: Line 268:
   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše
   * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem skývá**   * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem skývá**
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 === Mapy z Geogetu === === Mapy z Geogetu ===
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapygeoget.jpg |}} +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapygeoget.jpg|}} 
-Je také možné ​použít ​definici map tak, jak je v GeoGetu, a snadno ji přenést do a:Drake.+ 
 +V pluginu je možné ​zobrazit ​definici map tak, jak jsou definovány ​v GeoGetu, a snadno ​vybranou mapu ji přenést do konfigurace map a:Drake.
 ==== Stopy ==== ==== Stopy ====
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}}
Line 294: Line 316:
   * body ze seznamu zobrazit na Geogetí mapě   * body ze seznamu zobrazit na Geogetí mapě
   * body vrátit zpět do a:Drake   * body vrátit zpět do a:Drake
-    * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, a:Drake jej v podstatě **nemůže ​neimportovat**+    * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, do a:Drake jej v podstatě **nemůže ​importovat**, resp. změna se kvůli zákazu přepisu neprojeví
   * importovat body ze seznamu do databáze Geogetu   * importovat body ze seznamu do databáze Geogetu
     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)
Line 304: Line 326:
       * plugin vždy upraví prefix waypointu tak, aby byl jedinečný a tedy bude vždy přidán       * plugin vždy upraví prefix waypointu tak, aby byl jedinečný a tedy bude vždy přidán
       * pokud rodičovský bod ještě v databázi neexistuje nebo nemá žádný waypoint, použije se pro první importovaný waypoint uživatelem zadaný prefix       * pokud rodičovský bod ještě v databázi neexistuje nebo nemá žádný waypoint, použije se pro první importovaný waypoint uživatelem zadaný prefix
-==== Zálohy ==== 
  
-==== Ostatní ​====+==== Servis ​==== 
 + 
 +Na této záložce jsou různé funkce, které nesouvisejí přímo s daty v databázi v a:Drake. 
 + 
 +=== Zálohování === 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​zalohovani.jpg?​400|Zalohovani}} 
 + 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce umožňuje zálohovat nastavení a:Drake na PC. V současnosti jde jen o zálohu nastavení, které je uloženo v souboru ''​adrake.ini'':​ 
 +  * jméno zařízení 
 +  * cesta a jméno používaného databázového souboru 
 +  * cesta a jméno datového adresáře 
 +  * cesta a jméno adresáře s mapami (interní adresář pro ukládání mapových dlaždic, různé mapy zde mají své podadresáře) 
 +  * cesta a jméno adresáře pro export stop 
 +  * cesta a jméno souboru s exportovanými koncepty logů 
 +  * nastavení šablony pro vytváření logů 
 +  * nick uživatele 
 +  * použitý jazyk 
 + 
 +I bez zálohování souboru ''​adrake.ini''​ jsou standardně (tedy mimo tuto funkci Zálohování) uchovávány v adresáři se jménem telefonu (např. ''​script\GgDrake\LGE LG-H440n''​) různé soubory stažené při práci pluginu. Jde např. o soubory 
 +  * ''​Adhoc.gpx''​ (soubor s ad-hoc waypointy) 
 +  * ''​tracks.txt''​ (seznam stop a základní informace o nich) 
 +  * ''​_adrake.db3''​ (databáze stop a jejich bodů, ale také nastavení filtru, logy, trackovatelné předměty) 
 +  * ''​fieldnotes.adrake''​ (koncepty logů) 
 +  * ''​mapConfig.xml''​ (konfigurace map) 
 + 
 +Kromě toho, že jde o jakousi primitivní zálohu, lze tyto soubory většinou v pluginu načíst a pracovat s nimi. 
 + 
 +=== Mazání dat === 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mazanidat.jpg?​400|Mazani}} 
 + 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png}} Funkce umožňuje vymazat v telefonu data, která a:Drake používá, a uvolnit tak místo v zařízení. Zejména v případě mapových dlaždic se může jednat o značný objem dat, ale na druhou stranu mohou tato data chybět v terénu třeba v případě špatného signálu. Mazání mapových dlaždic zatím nedovoluje vybrat mapu a maže všechna data všech map. 
 + 
 +=== Ping na a:Drake === 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​ping.jpg?​400|Ping}} 
 + 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce je určena pro ladění a umožňuje zjistit, zda a:Drake je dostupný. 
 + 
 +=== Přenos souboru === 
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​prenossouboru.jpg?​400|}}
  
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Umožňuje přenos souboru po WiFi. **Zatím a:Drake neumí soubor uložit jinam než do svého datového adresáře**,​ takže má smysl přenášet jen soubory, které jsou v něm očekávány.
  
  
Line 340: Line 400:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.0.0.0 ** +** 0.** 
-  * úvodní veřejná verze (zatím není publikovaná)+  * úvodní veřejná verze (spíš beta)
  
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
user/skript/ggdrake.1532068753.txt.gz · Last modified: 2018/07/20 08:39 by gord