GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/07/13 19:27]
gord [Stopy]
user:skript:ggdrake [2018/09/19 10:55] (current)
gord [Keše z Geogetu do a:Drake]
Line 20: Line 20:
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/************|Geocaching.cz]].+  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32101-ggdrake-komunikace-mezi-adrake-a-geogetem/​|Geocaching.cz]].
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 Plugin umožňuje: Plugin umožňuje:
Line 40: Line 40:
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné. **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné.
 +
 +**WiFi** je taková moje zkratka pro propojení obou zařízení v rámci jedné lokální sítě. Jedná se hlavně o připojení mobilního zařízení s a:Drake, které asi těžko bude připojitelné jinak. Zařízení s GeoGetem pak může být do sítě připojeno klidne i třeba kabelem. **Důležité je to, aby obě zařízení byla ve stejné síti** a mohla spolu tedy komunikovat.
  
 **MTP připojení**:​ **MTP připojení**:​
Line 49: Line 51:
 Ikona na zakázaném tlačítku (se zašedlým textem) indikuje chybějící jeden nebo oba typy připojení. Ikona na zakázaném tlačítku (se zašedlým textem) indikuje chybějící jeden nebo oba typy připojení.
  
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-1.jpg |}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-2.jpg |}}+{{:​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-1.jpg?400|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-2.jpg?400|}}
  
 ==== Připojení k a:Drake ==== ==== Připojení k a:Drake ====
Line 107: Line 109:
     * jen vybrané     * jen vybrané
     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​
-      * zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat +      * <del>zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat</​del>​ 
-      * velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší +      * <del>velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší</​del>​ 
-      * pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne +      * <del>pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne</​del>​ 
-      * uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**+      * <del>uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**</​del>​
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
Line 128: Line 130:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-==== Keše z:Drake do Geogetu ====+==== Keše z a:Drake do Geogetu ====
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-zmenene.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-zmenene.jpg?​400|}}
  
Line 160: Line 162:
  
 Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​). Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​).
 +
 +===Přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu===
 +<WRAP center round important>​
 +**Plugin takovou funkci nemá**, protože
 +
 +  * a:Drake neobsluhuje všechny položky databáze (např. prostorový index) tak jako Geoget
 +    * po přenosu celé databáze tak, jak ji používá a:Drake, Geoget bude předpokládat správný prostorový index, což jistě způsobí nekonzistenci dat až k poškození databáze a případně **ztrátě všech dat**
 +  * a:Drake do databáze **doplňuje tabulku** změn, aby mohl uživatel aktualizovat v databázi Geogetu jen změněné keše
 +  * a:Drake do databáze **doplňuje sloupec** pro hledání keší podle jména bez ohledu na diakritiku
 +  * pokud a:Drake zjistí, že databáze neobsahuje doplňenou tabulku a sloupec, vytvoří je. Geoget ale tyto a:Drakovy záznamy neaktualizuje! Po zkopírování databáze zpět do mobilu a:Drake nepozná, že databáze "je nová",​ záznamy neaktualizuje a opět může dojít k nekonzistenci dat a poškození databáze, tentokrát na straně a:Drake
 +</​WRAP>​
  
 === Poznámky k přenosu z a:Drake do Geogetu === === Poznámky k přenosu z a:Drake do Geogetu ===
Line 167: Line 180:
 <wrap tip>​import s přepisem</​wrap>​ <wrap tip>​import s přepisem</​wrap>​
  
-  * plugin umožňuje při importu keší do Geogetu přepisovat i waypointy, které mají nastaven příznak, který ​z anormálních ​okolností při importu tyto waypointy v databázi zachovává beze změn+  * plugin umožňuje při importu keší do Geogetu přepisovat i waypointy, které mají nastaven příznak, který ​za normálních ​okolností při importu tyto waypointy v databázi zachovává beze změn
   * je to užitečné např. v případech,​ kdy v terénu uživatel opraví chybné souřadnice waypointu   * je to užitečné např. v případech,​ kdy v terénu uživatel opraví chybné souřadnice waypointu
   * funkci přepisu je třeba vždy ručně zapnout   * funkci přepisu je třeba vždy ručně zapnout
   * při každém zapnutí je uživatel varován, protože je možné, že importem uživatel přijde o data, která u waypointu v databázi má   * při každém zapnutí je uživatel varován, protože je možné, že importem uživatel přijde o data, která u waypointu v databázi má
- 
-<wrap important>​přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu</​wrap>​ 
- 
-  * plugin takovou funkci nemá, protože a:Drake neobsluhuje všechny položky databáze (např prostorový index) tak jako Geoget a navíc a:Drake do databáze doplňuje některé své hodnoty (např. tabulku změn) 
-  * přenosem celé databáze tak, jak ji používá a:Drake, by mohlo v Geogetu dojít k poškození celé databáze a **ztrátě všech dat** 
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Line 334: Line 342:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.0.0.0 ** +** 0.** 
-  * úvodní veřejná verze (zatím není publikovaná)+  * úvodní veřejná verze (spíš beta)
  
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
user/skript/ggdrake.1531502865.txt.gz · Last modified: 2018/07/13 19:27 by gord