GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/07/13 19:22]
gord [Stopy]
user:skript:ggdrake [2018/07/13 19:27] (current)
gord [Stopy]
Line 264: Line 264:
     * pokud to aplikace umožňuje, tak stopu upravit     * pokud to aplikace umožňuje, tak stopu upravit
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} v rozšířeném režimu (stopy načtené z databázového souboru ''​_adrake.db3''​) je navíc možné:   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} v rozšířeném režimu (stopy načtené z databázového souboru ''​_adrake.db3''​) je navíc možné:
 +    * přejmenovat stopu
 +    * smazat stopu
     * zobrazit jednotlivé body stopy     * zobrazit jednotlivé body stopy
     * zobrazit vzdálenost vybraného (označeného) úseku stopy     * zobrazit vzdálenost vybraného (označeného) úseku stopy
Line 269: Line 271:
       * ruční výběr       * ruční výběr
       * automaticky podle přesnosti, pokud jsou souřadnice bodu získané s horší než zadanou přesností       * automaticky podle přesnosti, pokud jsou souřadnice bodu získané s horší než zadanou přesností
-    * spojit více stop do jediné 
     * rozdělit jednu stopu na více stop     * rozdělit jednu stopu na více stop
       * ručně v zadaném bodě       * ručně v zadaném bodě
       * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa nebyla delší než je zadaná vzdálenost       * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa nebyla delší než je zadaná vzdálenost
       * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa netravle déle než zadaný časový úsek       * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa netravle déle než zadaný časový úsek
 +    * spojit více stop do jediné
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} vrátit upravené stopy zpět do a:Drake   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} vrátit upravené stopy zpět do a:Drake
  
user/skript/ggdrake.txt · Last modified: 2018/07/13 19:27 by gord