GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/07/13 19:27]
gord [Stopy]
user:skript:ggdrake [2019/01/08 20:47] (current)
gord [Automatická instalace]
Line 13: Line 13:
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
  
-<WRAP center round important>​ +~~GEOGET_INSTALL~~ 
-Plugin zatím není veřejně k dispozici, ale jen ve vývojové verzi pro testování. Pokud máte zájem se do testování zapojit, [[mailto:gord@atlas.cz|kotaktujte mě]], prosím.+ 
 +<WRAP center round important ​95%
 +Pro správnou funkci pluginu může být potřeba doinstalovat,​ pokud ještě v systému nejsouvolně distribuované knihovny 
 + 
 +  * [[https://www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=8328|https://​www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=8328]] (po instalaci je třeba počítač restartovat) 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-~~GEOGET_INSTALL~~ 
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/************|Geocaching.cz]].+  * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​topic/​32101-ggdrake-komunikace-mezi-adrake-a-geogetem/​|Geocaching.cz]].
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 Plugin umožňuje: Plugin umožňuje:
Line 40: Line 44:
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné. **Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné.
 +
 +**WiFi** je taková moje zkratka pro propojení obou zařízení v rámci jedné lokální sítě. Jedná se hlavně o připojení mobilního zařízení s a:Drake, které asi těžko bude připojitelné jinak. Zařízení s GeoGetem pak může být do sítě připojeno klidne i třeba kabelem. **Důležité je to, aby obě zařízení byla ve stejné síti** a mohla spolu tedy komunikovat.
  
 **MTP připojení**:​ **MTP připojení**:​
Line 49: Line 55:
 Ikona na zakázaném tlačítku (se zašedlým textem) indikuje chybějící jeden nebo oba typy připojení. Ikona na zakázaném tlačítku (se zašedlým textem) indikuje chybějící jeden nebo oba typy připojení.
  
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-1.jpg |}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-2.jpg |}}+{{:​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-1.jpg?400|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-2.jpg?400|}}
  
 ==== Připojení k a:Drake ==== ==== Připojení k a:Drake ====
Line 106: Line 112:
     * všechny zobrazené     * všechny zobrazené
     * jen vybrané     * jen vybrané
 +    * je možné zapnout režim přepisu, kdy a:Drake před importem keše tuto ze své databáze vymaže. Importovaná keš pak je stejná jako v GG bez ohledu na to, že původně obsahovala např. waypointy cháněné proti přepisu
     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​     * <wrap important>​omezení přenosu</​wrap>​
-      * zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat +      * <del>zatím existuje limit na velikost přánášených dat, pokud bude limit překročen,​ nebude požadavek vůbec přijat</​del>​ 
-      * velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší +      * <del>velikost přenášených dat neovlivňuje jen počet keší, ale také délky jejich listingů a počty adélky logů u přenášených keší</​del>​ 
-      * pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne +      * <del>pokusy se ukazuje, že limit na počet keší je někde mezi 20 a 30, kdy import v a:Drake ještě proběhne</​del>​ 
-      * uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**+      * <del>uvažujeme o několika principech, které by tento počet navýšily, ale v každém případě značně vzroste režie na obou stranách a u většího počtu keší už bych doporučil použít **přenos celé databáze**</​del>​
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **celou aktuálně používanou databázi**  ​
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
-    * plugin si zjistí, jakou databázi a:Drake používá a aktuální databázi odešle tak, aby ji a:Drake použil - předá ji tedy do správného adresáře a pod íslušným jménem+    * plugin si zjistí, jakou databázi a:Drake používá a aktuální databázi odešle tak, aby ji a:Drake použil - předá ji tedy do správného adresáře a **ípadně i se změněným jménem**
     * <wrap important>​!!! POZOR !!! protože databáze v a:Drake obsahuje i tzv. ad-hoc waypointy, **dojde překopírováním databáze k jejich ztátě**.</​wrap>​ [[#​ad-hoc_waypointy|Ad-hoc waypointy je možné přenášet]] do databáze Geogetu samostatně nebo si soubor s nimi před kopírováním databáze načíst a po zkopírování zase vrátit.     * <wrap important>​!!! POZOR !!! protože databáze v a:Drake obsahuje i tzv. ad-hoc waypointy, **dojde překopírováním databáze k jejich ztátě**.</​wrap>​ [[#​ad-hoc_waypointy|Ad-hoc waypointy je možné přenášet]] do databáze Geogetu samostatně nebo si soubor s nimi před kopírováním databáze načíst a po zkopírování zase vrátit.
   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **jinou GeoGetí databázi**   * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} **jinou GeoGetí databázi**
     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší     * funkce je dostupná jak při připojení přes WiFi, tak přes MTP. MTP protokol je výrazně rychlejší
-    * kromě výběru požadované databáze ​ma uživatel možnost zvolit, jaké bude jméno databáze po přenosu. Je možné zachovat jméno nebo databázi přejmenovat tak, aby ji a:Drake rovnou používal+    * kromě výběru požadované databáze ​má uživatel možnost zvolit, jaké bude jméno databáze po přenosu. Je možné zachovat jméno nebo databázi přejmenovat tak, aby ji a:Drake rovnou používal
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
   * při importu keší do a:Drake jsou vždy uchovány poznámky u keše, které jsou v a:Drake. Pokud se poznámka posílaná z GeoGetu liší, přidá se za ní poznámka z a:Drake a výsledek se uloží jako nová poznámka. Tím je zajištěno,​ že uživatel nepřijde o poznámky z terénu   * při importu keší do a:Drake jsou vždy uchovány poznámky u keše, které jsou v a:Drake. Pokud se poznámka posílaná z GeoGetu liší, přidá se za ní poznámka z a:Drake a výsledek se uloží jako nová poznámka. Tím je zajištěno,​ že uživatel nepřijde o poznámky z terénu
-  * při kopírování celé databáze je zatím podstatný rozdíl v tom, zda kopírování probíhá přes WiFi nebo přes MTP. Přes MTP je vždy databázový soubor zkopírován do místa, kde jej a:Drake očekává. Při kopírování přes WiFi je databázový soubor uložen vždy do datového adresáře, což je vždy v telefonu. Pokud tedy je aplikace přesunuta na externí SD kartu, měla by být i databáze na SD kartě. **Zatím tomu tak při přenosu přes WiFi není** 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 128: Line 134:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-==== Keše z:Drake do Geogetu ====+==== Keše z a:Drake do Geogetu ====
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-zmenene.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-zmenene.jpg?​400|}}
  
Line 145: Line 151:
       * je ale nutné je opravdu mít přiložené ke keši, tedy v příslušné adresářové struktuře       * je ale nutné je opravdu mít přiložené ke keši, tedy v příslušné adresářové struktuře
       * postup: v Galerii kliknout na ikonku foťáku, vyfotit a místo ukončení foťáku kliknout na OK nebo Uložit, ...       * postup: v Galerii kliknout na ikonku foťáku, vyfotit a místo ukončení foťáku kliknout na OK nebo Uložit, ...
 +
 +=== Technické řešení záznamu změn v a:Drake ===
 +  * a:Drake si v databázi GeoGetu vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny)
 +    * možnost výběru podle konkrétního typu změny zatím není v pluginu ani v a:Drake implementovaná,​ ale počítá se s ní - proto je prozatím seznam možných změn sice zobrazen, ale nepřístupný (zešedlý)
 +  * Geoget tuto tabulku v databázi nemá a neobsluhuje ji
 +  * po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami**
 +  * žádné starší záznamy v tabulce být nemohou a není tedy možné ani vyhledat keše se stašími změnami
 +
 +Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty (datum počátku - čas je vždy 00:00, datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých v tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší'',​ pak nejsou zobrazeny všechny změněné keše, ale jen zadaný ''​počet keší''​ od zadaného pořadí (tj. ''​offsetu''​).
 +
  
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-ostatni.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ad-gg-ostatni.jpg?​400|}}
Line 153: Line 169:
     * keše, které jsou uvedené v Konceptech (FN) v a:Drake, tedy keše, které jsou označeny jako nalezené (nebo také nenalezené,​ ...), ale log ještě nebyl odeslán na web     * keše, které jsou uvedené v Konceptech (FN) v a:Drake, tedy keše, které jsou označeny jako nalezené (nebo také nenalezené,​ ...), ale log ještě nebyl odeslán na web
  
-=== Technické ​řešení záznamu změn v a:Drake === +===Přenos celé databáze z a:​Drake ​do Geogetu=== 
-  * a:Drake si v databázi Geogetu vytváří vlastní tabulku (''​last_upd''​),​ do které zaznamenává informace o provedených změnách (kód keše, datum, čas a typ změny) +<WRAP center round important>​ 
-  Geoget tuto tabulku v databázi ​nemá a neobsluhuje ji +**Plugin takovou funkci ​nemá**, protože
-  ​po zkopírování celé databáze do a:Drake tabulka a:Draku chybí, proto **tabulku změn vytvoří a začne ji plnit změnami** +
-  * žádné starší záznamy v tabulce být nemohou a není tedy možné ani vyhledat kešse stašími změnami+
  
-Pokud uživatel žádá změněné keše, prohledá se tabulka ''​last_upd''​ s ohledem na zadané hodnoty ​(datum počátku - čas je vždy 00:00datum změny - čas je vždy 23:59). Plugin pak zobrazí seznam keší, u kterých ​tomto intervalu došlo ke změně. Je-li zadaný ''​offset''​ a ''​počet keší''​pak nejsou zobrazeny ​všechny ​změněné keše, ale jen zadaný ''​počet ​keší''​ od zadaného ​pořadí (tj''​offsetu''​).+  * a:Drake neobsluhuje všechny položky databáze ​(např. prostorový index) tak jako Geoget 
 +    * po přenosu celé databáze tak, jak ji používá a:DrakeGeoget bude předpokládat správný prostorový index, což jistě způsobí nekonzistenci dat až k poškození databáze a případně **ztrátě ​ech dat** 
 +  * a:Drake do databáze **doplňuje tabulku** ​změn, ​aby mohl uživatel aktualizovat ​databázi Geogetu jen změněné keše 
 +  * a:Drake do databáze **doplňuje sloupec** pro hledání ​keší ​podle jména bez ohledu na diakritiku 
 +  * pokud a:Drake zjistí, že databáze neobsahuje doplňenou tabulku a sloupec, vytvoří je. Geoget ale tyto a:Drakovy záznamy neaktualizuje! Po zkopírování databáze zpět do mobilu a:Drake nepozná, že databáze "je nová",​ záznamy neaktualizuje a opět může dojít k nekonzistenci dat a poškození databáze, tentokrát na straně a:Drake 
 +  * pokud byste pak přenesli databázi z GeoGetu zpět do a:Drake, nebudou v a:Drake aktualizované tabulky, ale přitom tam "​jeho"​ tabulka budea:Drake tedy nepozná, že má aktualizovanou databázi a neprovede operace potřebné k jejímu uzpůsobení pro svou potřebuI když pominu, že nebudou poskytována zcela zaručené informace, je jen otázka času, kdy to skončí nějakou drastickou nekonzistencí dat 
 +</​WRAP>​
  
 === Poznámky k přenosu z a:Drake do Geogetu === === Poznámky k přenosu z a:Drake do Geogetu ===
Line 167: Line 187:
 <wrap tip>​import s přepisem</​wrap>​ <wrap tip>​import s přepisem</​wrap>​
  
-  * plugin umožňuje při importu keší do Geogetu přepisovat i waypointy, které mají nastaven příznak, který ​z anormálních ​okolností při importu tyto waypointy v databázi zachovává beze změn+  * plugin umožňuje při importu keší do Geogetu přepisovat i waypointy, které mají nastaven příznak, který ​za normálních ​okolností při importu tyto waypointy v databázi zachovává beze změn
   * je to užitečné např. v případech,​ kdy v terénu uživatel opraví chybné souřadnice waypointu   * je to užitečné např. v případech,​ kdy v terénu uživatel opraví chybné souřadnice waypointu
   * funkci přepisu je třeba vždy ručně zapnout   * funkci přepisu je třeba vždy ručně zapnout
   * při každém zapnutí je uživatel varován, protože je možné, že importem uživatel přijde o data, která u waypointu v databázi má   * při každém zapnutí je uživatel varován, protože je možné, že importem uživatel přijde o data, která u waypointu v databázi má
- 
-<wrap important>​přenos celé databáze z a:Drake do Geogetu</​wrap>​ 
- 
-  * plugin takovou funkci nemá, protože a:Drake neobsluhuje všechny položky databáze (např prostorový index) tak jako Geoget a navíc a:Drake do databáze doplňuje některé své hodnoty (např. tabulku změn) 
-  * přenosem celé databáze tak, jak ji používá a:Drake, by mohlo v Geogetu dojít k poškození celé databáze a **ztrátě všech dat** 
  
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
Line 219: Line 234:
  
 ==== Mapy ==== ==== Mapy ====
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} Tato záložka usnadňuje konfiguraci ​map v a:Drake. Je možné ​konfiguraci ​map zobrazit, upravit a pak vrátit zpět. Také je možné mapy přidávat či odebírat a kopírovat mapy z nastavení GeoGetu do konfigurace map pro a:Drake.+{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapyseznam.jpg?400|Seznam ​map v konfiguraci}}
  
-Protože a:Drake pracuje s bitmapovými i vektorovými mapami (ve formátu MapsForge), mají oba typy map trochu odlišné možnosti nastavení.+{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} Tato záložka usnadňuje konfiguraci map v a:Drake a umožňuje:​ 
 +  * načíst konfiguraci map z a:Drake 
 +  * upravit ji 
 +    * přidávat a odebírat mapy 
 +    * upravovat vlastnosti 
 +    * kopírovat nastavení map z nastavení GeoGetu 
 +  * vrátit ji zpět do a:Drake 
 + 
 + 
 +Před každou mapou je v seznamu map číslo skupiny. To je stejné pro všechny mapy z jedné skupiny = mapy se stejným jménem skupiny. Překryvné mapy (za jménem je text //​(overlay)//​) platí pro celou skupinu map a lze je použít pro kteroukoli základní mapu ve stejné skupině. 
 + 
 + 
 +Protože a:Drake pracuje s **bitmapovými** **vektorovými** mapami (ve formátu MapsForge), mají oba typy map trochu odlišné možnosti nastavení.
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
Line 227: Line 254:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +
 +<WRAP group>
 +<WRAP half column>
 === Bitmapové mapy (zejména Google) === === Bitmapové mapy (zejména Google) ===
  
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapybitmap.jpg?​400 |}}  +{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapybitmap.jpg?​400 |Nastavení bitmapových map}}  
 +</​WRAP>​ 
 +<WRAP half column>
 === Vektorové mapy OSM (MapsForge) === === Vektorové mapy OSM (MapsForge) ===
  
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyosm1.jpg?400|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyosm2.jpg|}} +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-nastaveni.jpg?400|Nastavení vektorových map}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​mapyvektor-kopirovani.jpg?400|Kopírování ​souborů vektorové ​mapy a zobrazovacího tématu}}
- +
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je navíc možnost přenést ​soubor ​s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože ​mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.+
  
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} U vektorových map je možnost přenést soubor s mapou a adreář s mapovým tématem do zařízení. Tato funkce je zatím dostupná **jen při MTP připojení**,​ protože mapy mohou být v adresáři, kam a:Drake nemá právo k zápisu souboru.
 <WRAP center round important 90%> <WRAP center round important 90%>
   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu   * MTP protokol je nevyzpytatelný a občas může jen "​navázání kontaktu s telefonem"​ před vlastním přenosem souboru s mapou trvat trochu déle než by člověk čekal, třeba i minutu
Line 243: Line 273:
   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše   * ačkoli obě cesty mohou (a mají!) ukazovat na stejné místo, nejsou shodné, jak ukazují příklady cest výše
   * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem skývá**   * MTP protokol sice interpretuje cestu ''/​Karta SD/​MapyOsm''​ jako např. ''/​storage/​9016-4EF8/​MapyOsm'',​ ale **skutečnou systémovou cestu před uživatelem skývá**
 +</​WRAP>​
 +</​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 === Mapy z Geogetu === === Mapy z Geogetu ===
-{{ :​user:​skript:​ggdrake:​mapygeoget.jpg |}} +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mapygeoget.jpg|}} 
-Je také možné ​použít ​definici map tak, jak je v GeoGetu, a snadno ji přenést do a:Drake.+ 
 +V pluginu je možné ​zobrazit ​definici map tak, jak jsou definovány ​v GeoGetu, a snadno ​vybranou mapu ji přenést do konfigurace map a:Drake.
 ==== Stopy ==== ==== Stopy ====
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}}
Line 288: Line 321:
   * body ze seznamu zobrazit na Geogetí mapě   * body ze seznamu zobrazit na Geogetí mapě
   * body vrátit zpět do a:Drake   * body vrátit zpět do a:Drake
-    * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, a:Drake jej v podstatě **nemůže ​neimportovat**+    * tady ale pozor, body mají nastaven příznak "​Nepřepisovat",​ takže pokud nebude změněn prefix bodu, do a:Drake jej v podstatě **nemůže ​importovat**, resp. změna se kvůli zákazu přepisu neprojeví
   * importovat body ze seznamu do databáze Geogetu   * importovat body ze seznamu do databáze Geogetu
     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)     * importovat je jako samostatné body (v geocachingové terminologii jako keše)
Line 298: Line 331:
       * plugin vždy upraví prefix waypointu tak, aby byl jedinečný a tedy bude vždy přidán       * plugin vždy upraví prefix waypointu tak, aby byl jedinečný a tedy bude vždy přidán
       * pokud rodičovský bod ještě v databázi neexistuje nebo nemá žádný waypoint, použije se pro první importovaný waypoint uživatelem zadaný prefix       * pokud rodičovský bod ještě v databázi neexistuje nebo nemá žádný waypoint, použije se pro první importovaný waypoint uživatelem zadaný prefix
-==== Zálohy ==== 
  
-==== Ostatní ​====+==== Servis ​====
  
 +Na této záložce jsou různé funkce, které nesouvisejí přímo s daty v databázi v a:Drake.
 +
 +=== Zálohování ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​zalohovani.jpg?​400|Zalohovani}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce umožňuje zálohovat nastavení a:Drake na PC. V současnosti jde jen o zálohu nastavení, které je uloženo v souboru ''​adrake.ini'':​
 +  * jméno zařízení
 +  * cesta a jméno používaného databázového souboru
 +  * cesta a jméno datového adresáře
 +  * cesta a jméno adresáře s mapami (interní adresář pro ukládání mapových dlaždic, různé mapy zde mají své podadresáře)
 +  * cesta a jméno adresáře pro export stop
 +  * cesta a jméno souboru s exportovanými koncepty logů
 +  * nastavení šablony pro vytváření logů
 +  * nick uživatele
 +  * použitý jazyk
 +
 +I bez zálohování souboru ''​adrake.ini''​ jsou standardně (tedy mimo tuto funkci Zálohování) uchovávány v adresáři se jménem telefonu (např. ''​script\GgDrake\LGE LG-H440n''​) různé soubory stažené při práci pluginu. Jde např. o soubory
 +  * ''​Adhoc.gpx''​ (soubor s ad-hoc waypointy)
 +  * ''​tracks.txt''​ (seznam stop a základní informace o nich)
 +  * ''​_adrake.db3''​ (databáze stop a jejich bodů, ale také nastavení filtru, logy, trackovatelné předměty)
 +  * ''​fieldnotes.adrake''​ (koncepty logů)
 +  * ''​mapConfig.xml''​ (konfigurace map)
 +
 +Kromě toho, že jde o jakousi primitivní zálohu, lze tyto soubory většinou v pluginu načíst a pracovat s nimi.
 +
 +=== Mazání dat ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​mazanidat.jpg?​400|Mazani}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png}} Funkce umožňuje vymazat v telefonu data, která a:Drake používá, a uvolnit tak místo v zařízení. Zejména v případě mapových dlaždic se může jednat o značný objem dat, ale na druhou stranu mohou tato data chybět v terénu třeba v případě špatného signálu. Mazání mapových dlaždic zatím nedovoluje vybrat mapu a maže všechna data všech map.
 +
 +=== Ping na a:Drake ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​ping.jpg?​400|Ping}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Funkce je určena pro ladění a umožňuje zjistit, zda a:Drake je dostupný.
 +
 +=== Přenos souboru ===
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​prenossouboru.jpg?​400|}}
 +
 +{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png}} Umožňuje přenos souboru po WiFi. **Zatím a:Drake neumí soubor uložit jinam než do svého datového adresáře**,​ takže má smysl přenášet jen soubory, které jsou v něm očekávány.
  
  
Line 307: Line 378:
 ===== Instalace ===== ===== Instalace =====
 Plugin se instaluje standardním způsobem a nemá žádné specifické požadavky na instalační postup. ​ Plugin se instaluje standardním způsobem a nemá žádné specifické požadavky na instalační postup. ​
 +
 +<WRAP center round important 95%>
 +Pro správnou funkci pluginu může být potřeba doinstalovat,​ pokud ještě v systému nejsou, volně distribuované knihovny
 +
 +  * [[https://​www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=8328|https://​www.microsoft.com/​en-us/​download/​details.aspx?​id=8328]] (po instalaci je třeba počítač restartovat)
 +
 +</​WRAP>​
  
 ===== Nastavení a konfigurace ===== ===== Nastavení a konfigurace =====
Line 334: Line 412:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.0.0.0 ** +** 0.3.2 ** publikace 7.12.2018 
-  * úvodní veřejná verze (zatím není publikovaná)+  * změna: možnost pžepisu keše při přenosu z GG do AD 
 +  * nové: odesílání databáze přes WiFi do adresáře, kde ji AD očekává 
 + 
 +** 0.2.1 ** publikace 9.11.2018 (stazeno 46 x) 
 +  * nové: Servis - možnost smazat všechny databáze obrázků *.imc 
 +  * změna: možnost odeslat přes Wifi i jinou než aktuální databázi 
 +  * změna: změněné keše AD->GG: pro přehlednost zobrazuje i čas změny, ale nejde jej nastavit, AD to zatím neumožňuje 
 +  * změna: konfigurace map 
 +    * v seznamu je před jménem mapy číslo skupiny map (jako příznak stejného <​MapSource>​) 
 +    * zápis změn do seznamu map 
 +    * uložení do souboru 
 +  * oprava: do meta.ini doplněna závislost na StringFunc.lib 
 +  * oprava: zpřístupněni tlačítka pro uložení (použití) změn v nastavení mapy 
 +  * oprava: při odesílání databáze přes WiFi se použije jméno databáze, které používá AD 
 +  * oprava: varování při zápisu ukládání ad-hoc WP do databáze geoget 
 +  * oprava: export keší do AD byl bez WP 
 + 
 + 
 +** 0.1 ** (staženo 56 x) 
 +  * úvodní veřejná verze (spíš beta)
  
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
user/skript/ggdrake.1531502865.txt.gz · Last modified: 2018/07/13 19:27 by gord