GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/05/11 11:05]
gord [Popis]
user:skript:ggdrake [2018/07/13 19:27] (current)
gord [Stopy]
Line 39: Line 39:
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
-**Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.**+**Základem činnosti pluginu je WiFi připojení.** ​WiFi připojení zajišťuje spolupráci pluginu s a:Drake. MTP připojení s a:Drake nespolupracuje a je myšleno jako rozšíření nebo doplnění některých funkcí a slouží jen pro přenos souborů - a:Drake o změně souboru nebude vědět. Pokud tedy funkce obsahuje jen přenos nějakého souboru, není WiFi připojení potřeba. Ve všech ostatních případech je WiFi připojení nutné.
  
 **MTP připojení**:​ **MTP připojení**:​
   * je nutné pro přenos mapových souborů a mapových témat   * je nutné pro přenos mapových souborů a mapových témat
   * je doporučené pro přenos celé databáze (není to nutné, ale přenos je mnohem rychlejší a nemá takové omezení ohledně umístění databáze jako při WiFi přenosu)   * je doporučené pro přenos celé databáze (není to nutné, ale přenos je mnohem rychlejší a nemá takové omezení ohledně umístění databáze jako při WiFi přenosu)
 +  * rozšiřuje práci se stopama
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 +Ikona na zakázaném tlačítku (se zašedlým textem) indikuje chybějící jeden nebo oba typy připojení.
 +
 +{{ :​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-1.jpg |}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​ikony-dis-2.jpg |}}
  
 ==== Připojení k a:Drake ==== ==== Připojení k a:Drake ====
Line 246: Line 250:
 ==== Stopy ==== ==== Stopy ====
 {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}} {{ :​user:​skript:​ggdrake:​stopy.jpg?​400|}}
-{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} ​Po získání seznamu stop z a:Drake a jeho zobrazení, je možné ​každou stopu:+{{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}} {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} ​Se stopami je možné pracovat ve dvou režimech. Základní režim předpokládá připojení k a:​Drake ​přes WiFi poskytuje základní přehled o stopách. Rozšířený režim pracuje přímo s databází stopkterá ​je ale dostupná jen při MTP přístupu k telefonu. Jako bonus je navíc ​možné ​pracovat s dříve uloženou databází stop (''​_adrake.db3''​).
  
-  * automaticky se zobrazuje celkový přehled o stopěpokud je k dispozici MTP připojení,​ je přehled komplexnější +{{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} Je-li zároveň telefon připojený přes WiFi i MTP, automaticky se stáhne aktuální databáze stop ''​_adrake.db3''​. <wrap important>​**Pozor!**</​wrap>​ Přepíse tím dříve stažená a případně i upravená databáze stop. 
-  * uložit ​ve vybraném formátu ​jako soubor ​na PC +  
-  * zobrazit v jedné z definovaných aplikací +Po získání seznamu stop z a:Drake (přes WiFi nebo z dříve uloženého databázového souboru ''​_adrake.db3''​):​ 
-  * pokud to aplikace umožňuje, tak ji upravit + 
-  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} ​<del>vrátit upravené stopy zpět do a:Drake</​del>​+  * se automaticky ​zobrazuje celkový přehled o aktuální ​stopě 
 +    * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} ​pokud je k dispozici MTP připojení,​ je přehled ​o vybrané stopě trochu ​komplexnější 
 +  * lze uložit ​vybrané stopy v některém z formátů GPX, KML, PLT jako soubory ​na PC 
 +  * lze zobrazit ​aktuální stopu v jedné z externích aplikaci (implicitní podle přípony nebo vybranou uživatelem) 
 +    * pro zobrazení se vždy stopa buďto znovu stahuje z a:Drake nebo načítá ze stažené databáze podle toho, co je dostupné a případně uživatelem požadované 
 +    * při označení více stop a volbě formátu KML (Google Earth), jsou všechny vybrané stopy vloženy do jediného souboru, každá je pak zobrazena jinou barvou 
 +    ​* pokud to aplikace umožňuje, tak stopu upravit 
 +  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} ​v rozšířeném režimu (stopy načtené z databázového souboru ''​_adrake.db3''​) je navíc možné: 
 +    * přejmenovat stopu 
 +    * smazat stopu 
 +    * zobrazit jednotlivé body stopy 
 +    * zobrazit vzdálenost vybraného (označeného) úseku stopy 
 +    * vymazat některé body 
 +      * ruční výběr 
 +      * automaticky podle přesnosti, pokud jsou souřadnice bodu získané s horší než zadanou přesností 
 +    * rozdělit jednu stopu na více stop 
 +      * ručně v zadaném bodě 
 +      * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa nebyla ​delší než je zadaná vzdálenost 
 +      * automaticky tak, aby žádná nově vzniklá stopa netravle déle než zadaný časový úsek 
 +    * spojit více stop do jediné 
 +  * {{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}} ​vrátit upravené stopy zpět do a:Drake
  
-Zobrazení stopy je nezávislé na předchozím uložení stopy do souboru na PC - plugin si vybranou stopu z a:Drake stáhne a předá ji aplikaci. 
-<WRAP clear/> 
  
 ==== Ad-hoc waypointy ==== ==== Ad-hoc waypointy ====
user/skript/ggdrake.1526029507.txt.gz · Last modified: 2018/05/11 11:05 by gord