GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:ggdrake

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:ggdrake [2018/05/11 11:02]
gord [Ad-hoc waypointy]
user:skript:ggdrake [2018/05/11 11:05] (current)
gord [Popis]
Line 30: Line 30:
 Způsob komunikace a přenášení dat: Způsob komunikace a přenášení dat:
  
 +  * u každé funkce je ikona, která indikuje způsob připojení,​ který je pro použití funkce požadován WiFi={{:​user:​skript:​ggdrake:​wi-fi.png|}},​ MTP={{:​user:​skript:​ggdrake:​usb.png|}}
   * většina funkcí je realizována přes WiFi   * většina funkcí je realizována přes WiFi
     * tedy telefon s [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] a počítač s Geogetem a spuštěným pluginem musejí být ve stejné lokální síti LAN     * tedy telefon s [[http://​adrake.cz/​doku.php?​id=start|a:​Drake]] a počítač s Geogetem a spuštěným pluginem musejí být ve stejné lokální síti LAN
user/skript/ggdrake.txt · Last modified: 2018/05/11 11:05 by gord