GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:getmyfp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:getmyfp [2019/04/04 17:11]
drakmrak [Popis]
user:skript:getmyfp [2019/04/05 08:50] (current)
drakmrak [Seznam změn]
Line 51: Line 51:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
  
-** 2.0.(2019/04/04) **+** 2.0.(2019/04/05) **
   * Doplněna podpora nového API   * Doplněna podpora nového API
   * Doplněn update favoritních bodů pro všechny keše ze seznamu (jen pro nové API)   * Doplněn update favoritních bodů pro všechny keše ze seznamu (jen pro nové API)
user/skript/getmyfp.txt · Last modified: 2019/04/05 08:50 by drakmrak