GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:geopuzzle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:geopuzzle [2018/09/21 21:53]
osnica náhrada header markup za bold v zozname zmien (ináč nefunguje schovanie starších verzií)
user:skript:geopuzzle [2018/09/22 13:07] (current)
osnica nová verzia 2.1.0
Line 6: Line 6:
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
   * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=osnica|osnica]]**   * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=osnica|osnica]]**
 +  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=PetrAJana|PetrAJana]]**
   * Ak sa Vám plugin páči, môžete mi poslať SWG, CWG alebo bitcoin ^_^ (podrobnosti cez GC profil.)   * Ak sa Vám plugin páči, môžete mi poslať SWG, CWG alebo bitcoin ^_^ (podrobnosti cez GC profil.)
  
Line 77: Line 78:
 Taktiež je možné nastaviť kódovanie HTML výstupu prostredníctvom premennej **UTF_OUTPUT**. V základnom nastavení po inštalácii pluginu - hodnota "​0"​ - bude výstup v kódovaní ANSI (Windows-1250),​ pri hodnote "​1"​ bude výstup v kódovaní UTF-8. Ak narazíte na problém s diakritikou pri vkladaní puzzle do štatistík,​ skúste zmeniť nastavenie kódovania. Taktiež je možné nastaviť kódovanie HTML výstupu prostredníctvom premennej **UTF_OUTPUT**. V základnom nastavení po inštalácii pluginu - hodnota "​0"​ - bude výstup v kódovaní ANSI (Windows-1250),​ pri hodnote "​1"​ bude výstup v kódovaní UTF-8. Ak narazíte na problém s diakritikou pri vkladaní puzzle do štatistík,​ skúste zmeniť nastavenie kódovania.
  
-Novinkou vo verzii 1.0.3 je **SILENT** ​- tichý ​režim. Po inštalácii skriptu je zapnutý, aby nerušil pri použití Combine, ale pri prepnutí na hodnotu "​0"​ sa po ukončení skriptu zobrazí informácia s klikateľnými odkazmi na jednotlivé puzzle.+Skript podporuje ​**SILENT** režim ​v ktorom nezobrazuje dialógové okná. Po inštalácii skriptu je zapnutý, aby nerušil pri použití Combine, ale pri prepnutí na hodnotu "​0"​ sa po ukončení skriptu zobrazí informácia s klikateľnými odkazmi na jednotlivé puzzle.
  
 Ak chcete zrýchliť beh skriptu, môžete si obmedziť zoznam generovaných puzzle podľa krajiny pomocou premennej **COUNTRIES**. Vo východzom nastavení je táto premenná prázdna - vygenerujú sa všetky GeoPuzzle. Môžete tu ale vyplniť zoznam kódov krajín, oddelených čiarkami. Ak Vás zaujímajú len domáce GeoPuzzle, stačí zadať "​CZ"​. Ak ste sa narodili v Československu ako ja, môžete zadať "​CZ,​SK"​. V súčasnosti sú povolené tieto hodnoty: SK, CZ, HU, DE, SI a EU. Ak chcete zrýchliť beh skriptu, môžete si obmedziť zoznam generovaných puzzle podľa krajiny pomocou premennej **COUNTRIES**. Vo východzom nastavení je táto premenná prázdna - vygenerujú sa všetky GeoPuzzle. Môžete tu ale vyplniť zoznam kódov krajín, oddelených čiarkami. Ak Vás zaujímajú len domáce GeoPuzzle, stačí zadať "​CZ"​. Ak ste sa narodili v Československu ako ja, môžete zadať "​CZ,​SK"​. V súčasnosti sú povolené tieto hodnoty: SK, CZ, HU, DE, SI a EU.
Line 84: Line 85:
  
 Od verzie 2.0.0 už skript neobsahuje údaje jednotlivých puzzle, ale sťahuje ich pri generovaní priamo z webu GeoTrophy.net tak, aby boli Vaše puzzle vždy aktualizované. S touto novinkou súvisí aj nová premenná **CACHE_DAYS**,​ ktorou môžete nastaviť platnosť stiahnutých dát na ľubovoľný počet dní (základné nastavenie je 7 t.j. týždeň). V prípade, že sú údaje puzzle už stiahnuté (a nie staršie ako nastavený počet dní) tak pri opakovanom spustení skriptu budú použité tieto a beh skriptu bude rýchlejší. V prípade, že nie je možné kontaktovať server GeoTrophy.net,​ alebo nemáte internetové pripojenie, budú použité "​archívne"​ údaje (pokiaľ sú k dispozícii) aj ak je táto doba prekročená. Pokiaľ chcete aby sa údaje sťahovali pri každom behu skriptu, nastavte hodnotu CACHE_DAYS na nulu. Od verzie 2.0.0 už skript neobsahuje údaje jednotlivých puzzle, ale sťahuje ich pri generovaní priamo z webu GeoTrophy.net tak, aby boli Vaše puzzle vždy aktualizované. S touto novinkou súvisí aj nová premenná **CACHE_DAYS**,​ ktorou môžete nastaviť platnosť stiahnutých dát na ľubovoľný počet dní (základné nastavenie je 7 t.j. týždeň). V prípade, že sú údaje puzzle už stiahnuté (a nie staršie ako nastavený počet dní) tak pri opakovanom spustení skriptu budú použité tieto a beh skriptu bude rýchlejší. V prípade, že nie je možné kontaktovať server GeoTrophy.net,​ alebo nemáte internetové pripojenie, budú použité "​archívne"​ údaje (pokiaľ sú k dispozícii) aj ak je táto doba prekročená. Pokiaľ chcete aby sa údaje sťahovali pri každom behu skriptu, nastavte hodnotu CACHE_DAYS na nulu.
 +
 +Verzia 2.1.0 pridáva možnosť tagovania GeoPuzzle kešiek v databáze (premenná **TAG_PUZZLE**,​ zadajte "​1"​ pre generovanie tagov, východzia hodnota "​0"​). Po zapnutí pridá ku keškám tagy kategórie "​GeoPuzzle"​ s názvami jednotlivých puzzle - niektoré skrýše môžu byť zároveň vo viacerých puzzle (napr. GC1Y114 - Gerlachovský štít). Pri prvom použití môže vytváranie tagov chvíľu trvať, následne už ale plugin tagy pridáva len ak ešte neexistujú a jeho beh by teda mal byť rýchlejší. Pokiaľ nie je zapnutý silent režim, plugin zároveň vypíše zoznam GC kódov, ktoré sú v generovaných puzzle, ale v databáze sa nenachádzajú.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 105: Line 108:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +=== 2.1.0 (2018/​09/​21) ===
 +   * Možnosť tagovania GeoPuzzle kešiek v databáze pre ľahšie hľadanie a filtrovanie + výpis chýbajúcich,​ ktoré v databáze nie sú (vďaka PetrAJana!)
 === 2.0.12 (2016/​05/​24) === === 2.0.12 (2016/​05/​24) ===
    * Nový puzzle UNESCO Welterbe (DE)    * Nový puzzle UNESCO Welterbe (DE)
user/skript/geopuzzle.txt · Last modified: 2018/09/22 13:07 by osnica