GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:geopoi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:geopoi [2014/02/09 21:16]
mikrom [Stažení]
user:skript:geopoi [2019/06/13 21:25] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== GeoPOI ====== ====== GeoPOI ======
-Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do nekolika ​souborů. ​+Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do několika ​souborů. ​
  
 <WRAP center round info 60%> <WRAP center round info 60%>
Line 16: Line 16:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do nekolika ​souborů. Exportované soubory jsou určeny pro nainstalování do GPS pomocí programu [[http://​www8.garmin.com/​support/​download_details.jsp?​id=927|POIloader]]. V GPS jsou pak v ruznych databazich, podle charakteru hledání. Keším i waypointům přiřazuje ikony podle jejich charakteristik. Kritéria rozdělení jsou:  Mám nalezeno? ... Je moje (naše)? ​ ... Typ keše?+Makro pro tříděný export keší a waypointů do formátu .gpx. Makro exportuje zobrazené a vybrané keše do několika ​souborů. Exportované soubory jsou určeny pro nainstalování do GPS pomocí programu [[http://​www8.garmin.com/​support/​download_details.jsp?​id=927|POIloader]]. V GPS jsou pak v různých databázích, podle charakteru hledání. Keším i waypointům přiřazuje ikony podle jejich charakteristik. Kritéria rozdělení jsou:  Mám nalezeno? ... Je moje (naše)? ​ ... Typ keše?
 Makro, přestože exportuje několik souborů, pracuje na jeden průchod databáze, tím je zajištěno,​ že jeden bod může být jen v jednom exportním souboru. Makro, přestože exportuje několik souborů, pracuje na jeden průchod databáze, tím je zajištěno,​ že jeden bod může být jen v jednom exportním souboru.
  
Line 22: Line 22:
  
 ^           ​Kešky (a finálky) jsou pak rozděleny do těchto souborů: ​                                    ^^ ^           ​Kešky (a finálky) jsou pak rozděleny do těchto souborů: ​                                    ^^
-|Tradi |keskyktere lze hledat rovnou (tradickyfinalni, ale nenalezené WPT; earthcache) | +|Tradi |keškykteré ​lze hledat rovnou (tradičkyfinální, ale nenalezené WPT; earthcache) | 
-|Multi |multikese, letterbox (vyžadují víc času) | +|Multi |multikeše, letterbox (vyžadují víc času) | 
-|Unkno |mysterky (vyzaduje pripravu) | +|Unkno |mysterky (vyžaduje připravu) | 
-|Other |ostatni kese (vyzaduje ​jen drobnou ​pripravu, za priznivych okolnosti ​lze hledat rovnou) |+|Other |ostatní keše (vyžaduje ​jen drobnou ​přípravu, za příznivých okolností ​lze hledat rovnou) |
 |Nase  |vlastní keše (a jejich finálky) ​ viz níže | |Nase  |vlastní keše (a jejich finálky) ​ viz níže |
 |Nalez |nalezené keše (a jejich finálky) | |Nalez |nalezené keše (a jejich finálky) |
  
 ^  Waypointy dělí / exportuje do těchto kategorií / souborů: ^^ ^  Waypointy dělí / exportuje do těchto kategorií / souborů: ^^
-|Parki ​     |parkoviste ​              |+|Parki ​     |parkoviště ​              |
 |(viz výše) |finálky (řadí mezi keše) | |(viz výše) |finálky (řadí mezi keše) |
-|Other ​     |ostatni ​waypointy ​       |+|Other ​     |ostatní ​waypointy ​       |
  
-... díky tomuto rozdělení se při hledání mezi požadované [keše | body | parkoviště] nepletou ​ostaní ​druhy bodů. Např. při hledání, kde zaparkovat se nebudou plést ostatní body, když pak chci najít "jenom něco blízkého narychlo"​ - v kategorii Tradi najdu jak tradičky, tak vyluštěné mysterky (i jiné, kde znám final) a další rovnou hledatelné kešky.+... díky tomuto rozdělení se při hledání mezi požadované [keše | body | parkoviště] nepletou ​ostatní ​druhy bodů. Např. při hledání, kde zaparkovat se nebudou plést ostatní body, když pak chci najít "jenom něco blízkého narychlo"​ - v kategorii Tradi najdu jak tradičky, tak vyluštěné mysterky (i jiné, kde znám final) a další rovnou hledatelné kešky.
  
 Vlastní keše makro určí podle: Vlastní keše makro určí podle:
Line 88: Line 88:
  
 ^Funkce ^Konstanta ^Poznámka ^ ^Funkce ^Konstanta ^Poznámka ^
-|Cílový adresář exportu uveďte v konstatě | Export_Path ​ |cestu napište mezi apostrofy '​D:​\POI'​ |+|Cílový adresář exportu uveďte v konstantě | Export_Path ​ |cestu napište mezi apostrofy '​D:​\POI'​ |
 |Adresář s ikonami keší a waypointů k konstantě | Ikony_kde ​   |cestu napište mezi apostrofy | |Adresář s ikonami keší a waypointů k konstantě | Ikony_kde ​   |cestu napište mezi apostrofy |
 |PODadresář pro uložení keší |Dir_GC |Pokud není uvedeno, přímo do ExportPath. ''​| |PODadresář pro uložení keší |Dir_GC |Pokud není uvedeno, přímo do ExportPath. ''​|
Line 134: Line 134:
     * Přidána ukecanost po vzoru Medwyn_cz (díky), viz návod;     * Přidána ukecanost po vzoru Medwyn_cz (díky), viz návod;
       * Pozor, jeden ze souborů nutno přesunout, viz návod;       * Pozor, jeden ze souborů nutno přesunout, viz návod;
-    * Přidáno ​maro pro export tras z multikeší;​+    * Přidáno ​makro pro export tras z multikeší;​
     * Přidáno makro pro stažení bodů z WayMarking. Stahuje html stránky WM, jejichž kódy najde v databázi GeoGetu. Poté je nutné spustit import.     * Přidáno makro pro stažení bodů z WayMarking. Stahuje html stránky WM, jejichž kódy najde v databázi GeoGetu. Poté je nutné spustit import.
     * Čtěte přiložený návod a použijte vlastní rozum.     * Čtěte přiložený návod a použijte vlastní rozum.
user/skript/geopoi.txt · Last modified: 2019/06/13 21:25 by mikrom