GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:frommt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:frommt [2015/03/28 22:07]
bobobubo
user:skript:frommt [2015/03/29 00:00] (current)
Line 25: Line 25:
  
  
-Skript se po spuštění napojí na předurčený soubor s došlými maily, ty jednotlivě všechny projde, a získá ze zpráv kódy keší, které všechny následně stáhne do databáze. Zvládá poslední dva tvary zasílaných notifikací.+Skript ​{{:​user:​skript:​frommt:​tb-ico.png?​nolink|}} ​se po spuštění napojí na předurčený soubor s došlými maily, ty jednotlivě všechny projde, a získá ze zpráv kódy keší, které všechny následně stáhne do databáze. Zvládá poslední dva tvary zasílaných notifikací.
  
  
Line 64: Line 64:
   - Předně skript potřebuje mít ke své správné činnosti nastavenu cestu k souboru s maily, kde se nacházejí zprávy s notifikacemi. K tomu slouží hodnota **<wrap em>​pathMail</​wrap>​ = C:\Mozilla Thunderbird\Profiles\Mail\Local folders\Geocaching.sbd\Notifikace** (viz. popis výše). Stačí de facto jen zadat <wrap hi>​svoji</​wrap>​ cestu k souboru stejného jména a bez přípony, jaké nese složka s potřebnými maily ke zpracování skriptem v Thunderbirdu.   - Předně skript potřebuje mít ke své správné činnosti nastavenu cestu k souboru s maily, kde se nacházejí zprávy s notifikacemi. K tomu slouží hodnota **<wrap em>​pathMail</​wrap>​ = C:\Mozilla Thunderbird\Profiles\Mail\Local folders\Geocaching.sbd\Notifikace** (viz. popis výše). Stačí de facto jen zadat <wrap hi>​svoji</​wrap>​ cestu k souboru stejného jména a bez přípony, jaké nese složka s potřebnými maily ke zpracování skriptem v Thunderbirdu.
   - Druhá položka nastavení se týká volby potvrzování,​ zda se mají z mailů separované kešky uložit automaticky do databáze **0**, nebo se na tento krok dotazovat **1**. Tou je položka **<wrap em>​msgBoxInsert</​wrap>​ = 1**.   - Druhá položka nastavení se týká volby potvrzování,​ zda se mají z mailů separované kešky uložit automaticky do databáze **0**, nebo se na tento krok dotazovat **1**. Tou je položka **<wrap em>​msgBoxInsert</​wrap>​ = 1**.
 +
 +{{:​user:​skript:​frommt:​mail_conf.jpg?​nolink|}}
  
 /* /*
user/skript/frommt.txt · Last modified: 2015/03/29 00:00 (external edit)