GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:foundidtag

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:foundidtag [2018/06/27 06:58]
gord [Seznam změn]
user:skript:foundidtag [2019/06/13 19:56] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 ====== FoundIdTag ====== ====== FoundIdTag ======
-Plugin ​vytvaří tag ''​IDTag''​ a plní jej stejnojmennou hodnotou z databáze. Tag tedy obsahuje aktuální stav typu, velikosti, terénu a obtížnosti keše. Tag je zamýšlen jako uchování těchto hodnot v okamžiku nálezu.+Plugin ​vytváří tag ''​IDTag''​ a plní jej stejnojmennou hodnotou z databáze. Tag tedy obsahuje aktuální stav typu, velikosti, terénu a obtížnosti keše. Tag je zamýšlen jako uchování těchto hodnot v okamžiku nálezu.
  
 Plugin obsahuje i script pro vyhledání keší, u kterých je aktuální hodnota IDTag jiná než je uložena v tagu. Plugin obsahuje i script pro vyhledání keší, u kterých je aktuální hodnota IDTag jiná než je uložena v tagu.
Line 19: Line 19:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-Plugin ukládá do tagu ''​IDTag''​ aktuální hodnoty **typu, velikosti, terénu a obtížnosti** zpracovávaných keší ve tvaru např. ''​TSB2''​. Plugin v závislosti na nastavení může zpracovat všechny nalezené keše nebo jen keše zobrazené v okně Gogetu.+Plugin ukládá do tagu ''​IDTag''​ aktuální hodnoty **typu, velikosti, terénu a obtížnosti** zpracovávaných keší ve tvaru např. ''​TSB2''​. Plugin v závislosti na nastavení může zpracovat všechny nalezené keše nebo jen keše zobrazené v okně GoGetu.
  
 Ze zpracování jsou **vynechány** keše, které už tag ''​IDTag''​ mají. Tím je zaručeno, že zůstane zachovaná hodnota i v případě nechtěného opakovaného zpracování keše. Ze zpracování jsou **vynechány** keše, které už tag ''​IDTag''​ mají. Tím je zaručeno, že zůstane zachovaná hodnota i v případě nechtěného opakovaného zpracování keše.
Line 53: Line 53:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 ** 1.2.5 (27.6.2018) ** ** 1.2.5 (27.6.2018) **
-  * vypusteni ladicich vypisu +  * vypuštění ladících výpisů 
-  * vraceni vlastnosti ​vsech kesi (vratily ​se jen u prvni kese)+  * vraceni vlastnosti ​všech keší ​(vrátily ​se jen u první keše)
  
 ** 1.2.3 (24.6.2018) ** ** 1.2.3 (24.6.2018) **
-  * doplnena moznost ​obnovy vlastnosti podle hodnot ​ulozenych ​v tagu+  * doplněna možnost ​obnovy vlastnosti podle hodnot ​uložených ​v tagu
  
-** 1.1.2 (31.7.2017, ​stazeno ​52 x) ** +** 1.1.2 (31.7.2017, ​staženo ​52 x) ** 
-  * oprava ​ladicich vypisu+  * oprava ​ladících výpisů
  
 ** 1.1 (31.7.2017) ** ** 1.1 (31.7.2017) **
user/skript/foundidtag.txt · Last modified: 2019/06/13 19:56 by mikrom