GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:floppmap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:floppmap [2017/11/13 08:23]
drakmrak
user:skript:floppmap [2019/06/13 21:16] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
-/* Sekce uvozené sekvencí dopředné lomítko a hvězdička a ukončené sekvencí hvězdička a dopředné lomítko slouží jako komentář a nápověda pro tvůrce skriptů. Text uvnitř těchto značek nebude ve výsledné stránce zobrazen. Všechny komentáře je vhodné před uložením stránky smazat. */ 
- 
 ====== Flopp'​s Map Export ====== ====== Flopp'​s Map Export ======
-/* Povinná sekce */ 
 Export jedné keše nebo více keší do [[https://​www.flopp.net/​|Flopp'​s Map]] což jsou speciální mapy (německé),​ kde se dá pak jednoduše s keší nebo body manipulovat. Vytvářet další body. Vytvářet body pokud znáte úhel a vzdálenost. Pracovat i s kruhovou plochou kolem bodu (standardně nastaveno na 0) a další a další vymoženosti. Hodí se to na plánování dlouhých multin nebo různých specialit a zobrazení do mapy.  Export jedné keše nebo více keší do [[https://​www.flopp.net/​|Flopp'​s Map]] což jsou speciální mapy (německé),​ kde se dá pak jednoduše s keší nebo body manipulovat. Vytvářet další body. Vytvářet body pokud znáte úhel a vzdálenost. Pracovat i s kruhovou plochou kolem bodu (standardně nastaveno na 0) a další a další vymoženosti. Hodí se to na plánování dlouhých multin nebo různých specialit a zobrazení do mapy. 
  
 ===== Autor ===== ===== Autor =====
-/* Povinná sekce */ 
 |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]]**,​ **[[mailto:​drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| ~~PAYPAL business="​z.charvat@gmail.com"​ message="​Prispevek na skript: FloppMap"​~~| |**[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=DrakMrak|DrakMrak]]**,​ **[[mailto:​drakmrak@gmail.com|DrakMrak]]**| ~~PAYPAL business="​z.charvat@gmail.com"​ message="​Prispevek na skript: FloppMap"​~~|
  
Line 12: Line 8:
  
 ===== Automatická instalace ===== ===== Automatická instalace =====
-/* Povinná sekce */ 
 ~~GEOGET_INSTALL~~ ~~GEOGET_INSTALL~~
-/* V této sekci bude automaticky vygenerováno tlačítko na stažení. Není třeba zde cokoliv upravovat. Tlačítko je funkční pouze v případě, že je v sekci Stažení korektně uvedena značka DOWNLOAD */ 
  
 ===== Diskuze ===== ===== Diskuze =====
-/* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ 
   * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz|geocaching.cz]].   * Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz|geocaching.cz]].
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-/* Povinná sekce */ 
 Plugin má dva režimy a při každém z nich se chová jinak. Plugin má dva režimy a při každém z nich se chová jinak.
   * **Na vybrané keše** - zobrazí všechny vybrané keše do počtu 50 max. (50 je dáno délkou generované URL adresy).   * **Na vybrané keše** - zobrazí všechny vybrané keše do počtu 50 max. (50 je dáno délkou generované URL adresy).
-  * **Na jednu keš** - zobrazí danou keš a její waypointy, pokud je má a dané waypointy v pořadí jak následují propojí do cesty a zobrazí i vzdálenost z bodu do bodu (letecky) celé trasy. Platí to samozřejmě pro keše kde jsou waypointy dány souřadnicemi. Nefunguje to pro dopočítávané keše (pokud nejsou waypointy již spočítané a zadané v geogetu). Pokud máte finálku v geogetu ​zobrazí to i finálový bod.+  * **Na jednu keš** - zobrazí danou keš a její waypointy, pokud je má a dané waypointy v pořadí jak následují propojí do cesty a zobrazí i vzdálenost z bodu do bodu (letecky) celé trasy. Platí to samozřejmě pro keše kde jsou waypointy dány souřadnicemi. Nefunguje to pro dopočítávané keše (pokud nejsou waypointy již spočítané a zadané v GeoGetu). Pokud máte finálku v GeoGetu ​zobrazí to i finálový bod.
  
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 43: Line 35:
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
 /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */ /* V případě potřeby je možno tuto sekci vymazat a neuvádět ji. */
-Režim jeden bod a waypointy: pokud jsou waypointy nesmyslně očíslovány,​ pojmenovány poskládá je plugin taktéž nesmyslně s tím se moc nedá udělat. ​Nezbyde ​vám pak nic jiného než si propojení přímo na stránce Flopp'​s Map správně přeházet. Naštěstí moc takových keší není... ale jsou.+Režim jeden bod a waypointy: pokud jsou waypointy nesmyslně očíslovány,​ pojmenovány poskládá je plugin taktéž nesmyslně s tím se moc nedá udělat. ​Nezbude ​vám pak nic jiného než si propojení přímo na stránce Flopp'​s Map správně přeházet. Naštěstí moc takových keší není... ale jsou.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
Line 50: Line 42:
 :!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD floppmap-*.gip highest~~ :!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD floppmap-*.gip highest~~
 </​box>​ </​box>​
- 
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: 
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] 
- * - balíček musí být pojmenován jako floppmap-čísloverze.gip 
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) 
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​floppmap:​floppmap-čísloverze.gip 
- */ 
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
-/* Povinná sekce */ 
 {{filelist>​floppmap:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}} {{filelist>​floppmap:​*.gip&​style=table&​tableheader=1&​tableshowdate=1&​sort=mtime}}
- 
-/* V této sekci rovněž není třeba nic měnit, pokud se budete držet výše vypsaných pravidel */ 
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-/Povinná sekce *+** 1.0.0 (2017/​11/​01) ​**
-=== 1.0.0 (2017/​11/​01) ​===+
    * Úvodní verze    * Úvodní verze
-=== 1.0.2 (2017/​11/​13) ​===+ 
 +** 1.0.2 (2017/​11/​13) ​**
   * Drobná úprava, která umožní vzít i multiny postavené na referenčních bodech (taky takové jsou) - v modu jedna keš   * Drobná úprava, která umožní vzít i multiny postavené na referenčních bodech (taky takové jsou) - v modu jedna keš
   * Ještě jsem narazil i na multinu postavenou na "​Trailhead"​ bodech takže ještě jedna drobná úprava (aneb na čem všem se dá postavit multi :) )    * Ještě jsem narazil i na multinu postavenou na "​Trailhead"​ bodech takže ještě jedna drobná úprava (aneb na čem všem se dá postavit multi :) ) 
  
-/* Seznam tagů. Tagy můžete stránce přidělit buď ručně na následující řádce, nebo pomocí zatržítek v zápatí editačního okna */ 
 {{tag>​author_DrakMrak skript ggp export pomocný mapy}} {{tag>​author_DrakMrak skript ggp export pomocný mapy}}
  
user/skript/floppmap.txt · Last modified: 2019/06/13 21:16 by mikrom