GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:fixrepack

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:fixrepack [2014/02/09 20:46]
mikrom [Popis]
user:skript:fixrepack [2019/09/27 16:42] (current)
mikrom
Line 14: Line 14:
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Tento skript je standardní součástí distribuce ​Geogetu.+Tento skript je standardní součástí distribuce ​GeoGetu.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <if lang=cs> <if lang=cs>
-Smazané záznamy se v databázi nemažou, pouze se označují jako smazané, takže nepoužívané záznamy mohou zbytečně zpomalovat uživatelské operace. Tato prázná ​místa odstraňuje VACUUM.+Smazané záznamy se v databázi nemažou, pouze se označují jako smazané, takže nepoužívané záznamy mohou zbytečně zpomalovat uživatelské operace. Tato prázdná ​místa odstraňuje VACUUM.
  
 Skript provede občerstvení záznamů v databázi pomocí SQL příkazu ''​VACUUM'',​ ''​REINDEX''​ a ''​ANALYZE''​. Skript provede občerstvení záznamů v databázi pomocí SQL příkazu ''​VACUUM'',​ ''​REINDEX''​ a ''​ANALYZE''​.
user/skript/fixrepack.txt · Last modified: 2019/09/27 16:42 by mikrom