GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:finalwp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:skript:finalwp [2017/12/04 07:49]
gord [Popis]
user:skript:finalwp [2017/12/04 08:01]
gord [Poznámky, známé problémy]
Line 54: Line 54:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +===== Nastavení pluginu =====
 +Ve správci pluginů je možné zapnout nebo vyplnout kontrolu stavu ověření pluginem [[user:​skript:​checker|Checker]].
 +
 +|CHECK_STATUS | 0 kontrolu vypíná, 1 kontrolu zapíná |
 +|CHECK_OK | text, který [[user:​skript:​checker|Checker]] zapisuje v případě úspěšného ověření, odpovídá hodnotě v proměnné ''​correct''​ v Checker.ini|
 +|CHECK_ERR |  text, který [[user:​skript:​checker|Checker]] zapisuje v případě úspěšného ověření, odpovídá hodnotě v proměnné ''​incorrect''​ v Checker.ini|
  
 ===== Poznámky, známé problémy ===== ===== Poznámky, známé problémy =====
   * protože bez aplikace skriptu nejsou ve sloupci zobrazeny žádné informace, nemá smysl kliknutí na záhlaví sloupce, které má aplikovat řazení. Řadicí algoritmus nepoužívá obrázky, ale původní texty - kde nic není, nelze podle toho řadit ​   * protože bez aplikace skriptu nejsou ve sloupci zobrazeny žádné informace, nemá smysl kliknutí na záhlaví sloupce, které má aplikovat řazení. Řadicí algoritmus nepoužívá obrázky, ale původní texty - kde nic není, nelze podle toho řadit ​
 +  * v případě použití kontroly ověření pluginem [[user:​skript:​checker|Checker]] a změně textů používaných tímto pluginem nejsou dotčeny dříve ověřené FWP. Proto plugin FinalWP po změně v nastavení hodnot ''​CHECK_OK''​ a ''​CHECK_ERR''​ u dříve ověřených FWP stav ověření nerozezná.
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
user/skript/finalwp.txt · Last modified: 2017/12/04 13:32 by gord