GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:finalverification

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:finalverification [2015/11/03 12:27]
mikrom
user:skript:finalverification [2015/11/03 00:00] (current)
Line 161: Line 161:
  
 ==== Instalace ==== ==== Instalace ====
-V případě, že v seznamu ještě ​neeexistuje, vytvoří se při instalaci na právě používaném seznamu automaticky sloupec **?​........................Datum** (**.** = mezera) pro [[user:​navody:​tagy|TAG]] //​**FinalVerification**//​. Současně se přiřadí vizualizační skript pro přehledné zobrazení informací o ověření. Do ostatních konfigurací sloupců (tedy do jiné sady než je právě používána) je nutno přidat sloupec a přiřadit vizualizační skript [[user:​navody:​tagy|standardním způsobem]]. Doporučení pro záhlaví sloupce je //"​**?​**"​ 24 mezer a "​**Datum**"//,​ šířka sloupce //​**145**//,​ zarovnání vpravo - pro fixní šířku ikonek. Pak je dosaženo vzhledu na obrázku níže.+V případě, že v seznamu ještě ​neexistuje, vytvoří se při instalaci na právě používaném seznamu automaticky sloupec **?​........................Datum** (**.** = mezera) pro [[user:​navody:​tagy|TAG]] //​**FinalVerification**//​. Současně se přiřadí vizualizační skript pro přehledné zobrazení informací o ověření. Do ostatních konfigurací sloupců (tedy do jiné sady než je právě používána) je nutno přidat sloupec a přiřadit vizualizační skript [[user:​navody:​tagy|standardním způsobem]]. Doporučení pro záhlaví sloupce je //"​**?​**"​ 24 mezer a "​**Datum**"//,​ šířka sloupce //​**145**//,​ zarovnání vpravo - pro fixní šířku ikonek. Pak je dosaženo vzhledu na obrázku níže.
  
 {{:​user:​skript:​finalverification:​seznam.png?​nolink|}} {{:​user:​skript:​finalverification:​seznam.png?​nolink|}}
user/skript/finalverification.txt · Last modified: 2015/11/03 00:00 (external edit)