GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:easyinstall

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:easyinstall [2019/06/13 19:53]
mikrom
user:skript:easyinstall [2019/07/09 10:27] (current)
gord [Popis]
Line 38: Line 38:
   * rozeznává již nainstalované bloky (indikuje je malou ikonkou s disketkou a jejich instalaci přeskočí)   * rozeznává již nainstalované bloky (indikuje je malou ikonkou s disketkou a jejich instalaci přeskočí)
   * nastavuje přístupové informace pro ''​geocaching.com''​ a ''​geocaching.cz''​   * nastavuje přístupové informace pro ''​geocaching.com''​ a ''​geocaching.cz''​
-  * provádí rozmanité čachry s nastavením ​různých konfigurací, např.+  * provádí rozmanité čachry s nastavením,​ např. změnu různých nastavení v různých souborech ''​config.pas''​
-    * výběr záložkové či bezzáložkové verze statistik v [[user:​skript:​ggstat|GgStatu]] +
-    * výběr a vložení vybraných puntíkovaných map do statistik +
-    * doplnění UID pro zobrazení puntíkovaných map z ''​geocaching.cz''​ +
-    * změnu různých nastavení v různých souborech ''​config.pas''​+
   * vše je klikací, ručně se nepíše nic (téměř :))   * vše je klikací, ručně se nepíše nic (téměř :))
   * v nastavení cest je možné používat [[#​mozne_promenne|proměnné]]   * v nastavení cest je možné používat [[#​mozne_promenne|proměnné]]
user/skript/easyinstall.txt · Last modified: 2019/07/09 10:27 by gord