GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:divider

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:divider [2019/09/26 08:57]
gord [Technické podrobnosti]
user:skript:divider [2019/09/27 16:31] (current)
mikrom
Line 7: Line 7:
  
 //​Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi [[mailto:​geby@volny.cz|email]] a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.// //​Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi [[mailto:​geby@volny.cz|email]] a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.//
- 
  
 /* ===== Diskuze ===== /* ===== Diskuze =====
Line 14: Line 13:
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
 <WRAP center round info 80%> <WRAP center round info 80%>
-Tento skript je standardní součástí distribuce ​Geogetu.+Tento skript je standardní součástí distribuce ​GeoGetu.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Line 53: Line 52:
 ... ...
 49.145 18.14528 49.145 18.14528
- 
 </​code>​ </​code>​
  
 ==== Seznam všech dostupných polygonů ===== ==== Seznam všech dostupných polygonů =====
- 
 {{topic>​polygon}} {{topic>​polygon}}
  
-/* ==== Ukázka ==== */ 
- 
-/* ===== Nastavení a konfigurace ===== */ 
- 
-/* ===== Poznámky, známé problémy ===== */ 
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-=== 2.0 (2012/​09/​06) ​===+** 2.0 (2012/​09/​06) ​**
    * Kompletní přepracování práce s polygony, instalují se jako GIP pouze pro ta území pro která jsou potřeba    * Kompletní přepracování práce s polygony, instalují se jako GIP pouze pro ta území pro která jsou potřeba
  
-=== 1.0 (2011/​05/??​) ​===+** 1.0 (2011/​05/??​) ​**
    * Úvodní verze    * Úvodní verze
  
 {{tag>​author_geby skript ggp udrzba distrib}} {{tag>​author_geby skript ggp udrzba distrib}}
user/skript/divider.txt · Last modified: 2019/09/27 16:31 by mikrom