GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:distance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:distance [2013/01/06 21:54]
pad [Popis]
user:skript:distance [2014/02/09 00:00] (current)
Line 41: Line 41:
  
 ===== Stažení ===== ===== Stažení =====
-/* Povinná sekce */ +<WRAP download
-<box round 95% #DEE7EC+Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD distance-*.gip highest~~ 
-:!: Stáhnout aktuální verzi: ~~DOWNLOAD distance-*.gip highest~~ +</WRAP>
-</box> +
- +
-/* V této sekci není třeba nic měnit, pokud se budete držet následujících pravidel: +
- * - skript musí být distribuován v podobě balíčku [[:​user:​skripty:​autor:​gip|gip]] +
- * - balíček musí být pojmenován jako distance-čísloverze.gip +
- * - čísloverze obsahuje pouze číslice a tečky (např. 2.11.0.1) +
- * - balíček je uložen jako příloha ke stránce. POZOR! Balíček Je nutno uložit do jmenného prostoru stránky, tedy user:​skript:​distance:​distance-čísloverze.gip +
- */+
  
 ==== Seznam dostupných verzí ==== ==== Seznam dostupných verzí ====
user/skript/distance.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)