GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:degree360

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:degree360 [2020/02/04 08:24]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:degree360 [2020/02/04 08:24] (current)
drakmrak [Seznam změn]
Line 65: Line 65:
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 ** 1.1.0 (2020/​02/​04) ** ** 1.1.0 (2020/​02/​04) **
-  * Přidána Pražská keš GC56R49 - Před puštěním pluginu ji musíte mít nastavenou jako **Referenční bod**+  * Přidána Pražská keš GC56R49 - Před puštěním pluginu ji musíte mít nastavenou jako **Referenční bod** - plugin se po zaškrtnutí keše nastaví na správný způsob testování
   * Přidáno okno výstupů, zde se zobrazují výstupy a vůbec stav pluginu aby se v tom dalo lépe orientovat   * Přidáno okno výstupů, zde se zobrazují výstupy a vůbec stav pluginu aby se v tom dalo lépe orientovat
  
user/skript/degree360.txt · Last modified: 2020/02/04 08:24 by drakmrak