GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:degree360

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:degree360 [2018/04/18 10:29]
drakmrak [Seznam změn]
user:skript:degree360 [2018/04/18 11:05] (current)
drakmrak [Seznam změn]
Line 71: Line 71:
   * Oprava generování souboru **D360ok** bylo to blbě   * Oprava generování souboru **D360ok** bylo to blbě
   * Přidána možnost generování výsledku pro keš **GC56R49** - Pražská 360° Challenge - plugin se nastaví tak aby bral keše jen v Pražských okrscích/​okresech - samozřejmě refernční souřadnice musí být nastaveny na tuto keš. //Pozor není to 100% protože výpočet - GreatCircle,​ zaokrouhlování,​ podkladové mapy - okraje nemusí být shodné s Project-GC.//​   * Přidána možnost generování výsledku pro keš **GC56R49** - Pražská 360° Challenge - plugin se nastaví tak aby bral keše jen v Pražských okrscích/​okresech - samozřejmě refernční souřadnice musí být nastaveny na tuto keš. //Pozor není to 100% protože výpočet - GreatCircle,​ zaokrouhlování,​ podkladové mapy - okraje nemusí být shodné s Project-GC.//​
-  * funguje ​do verze GeoGetu 2.9.14.785+  * funguje ​pro starší ​verze GeoGetu ​než GeoGet ​2.9.14.785
  
 <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ <hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
user/skript/degree360.txt · Last modified: 2018/04/18 11:05 by drakmrak