GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:cwglist2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:cwglist2 [2019/06/13 19:50]
mikrom
user:skript:cwglist2 [2019/08/27 07:38] (current)
gord [Seznam změn]
Line 185: Line 185:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +** 2.3.17.3 (27.8.2019) **
 +  * změna:
 +    * funkce pro údržbu přesunuty do listboxu, aby jich mohlo být více
 +    * odstranění exportu pro GgStat a závislostí na příslušné knihovně
 +  * oprava:
 +    * odstranění dočasných souborů maže jen *.jpg a *.png 
 +  * nové:
 +    * zálohování databáze před importem katalogu a její návrat po chybě importu
 +    * možnost seřadit seznam podle data zařazení do katalogu
 +    * možnost importovat katalogová SQ a MWG parsováním HTML stránek GeoGadget
 +    * nová verze databáze, doplnění 2 indexů pro rychlejší vytvoření seznamu všech CWG/​SQ/​MWG/​...
 +  ​
 ** 2.3.17 (23.3.2017) ** ** 2.3.17 (23.3.2017) **
   * změna:   * změna:
user/skript/cwglist2.txt · Last modified: 2019/08/27 07:38 by gord