GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:csvuniimport

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:csvuniimport [2015/07/11 09:54]
gord [Poznámky, známé problémy]
user:skript:csvuniimport [2019/06/13 20:22] (current)
mikrom
Line 96: Line 96:
 {{ :​user:​skript:​csvuniimport:​csvanalyza.png |Po analýze}} {{ :​user:​skript:​csvuniimport:​csvanalyza.png |Po analýze}}
  
-Výsledek převodu z CSV souboru do GPX. Chybný řádek s keškou GC18YCX opravit nedokážeme,​ takže můžeme kliknout na **Import**. Vše kromě této keše bude importováno. Chyba zobrazená na posledních třech řádcích je způsobena tím, že soubor obsahoval na konci prázdý ​řádek.+Výsledek převodu z CSV souboru do GPX. Chybný řádek s keškou GC18YCX opravit nedokážeme,​ takže můžeme kliknout na **Import**. Vše kromě této keše bude importováno. Chyba zobrazená na posledních třech řádcích je způsobena tím, že soubor obsahoval na konci prázdný ​řádek.
  
 {{ :​user:​skript:​csvuniimport:​csvprevod.png |Po převodu do GPX}} {{ :​user:​skript:​csvuniimport:​csvprevod.png |Po převodu do GPX}}
Line 116: Line 116:
  
   * **smíšený** - na jednom řádku souboru jsou informace o keši i waypointu, vždy v samostatných sloupcích. Typickým představitelem souboru zpracovávaném v tomto režimu může být výstup z Excelu, kde si uživatel uchovával vypočtené finálové souřadnice,​ než k tomu začal používat **GeoGet**. Sloupec s ID obsahuje kód rodičovského bodu (keše) a v řádku může být případně i sloupec s prefixem pro waypoint   * **smíšený** - na jednom řádku souboru jsou informace o keši i waypointu, vždy v samostatných sloupcích. Typickým představitelem souboru zpracovávaném v tomto režimu může být výstup z Excelu, kde si uživatel uchovával vypočtené finálové souřadnice,​ než k tomu začal používat **GeoGet**. Sloupec s ID obsahuje kód rodičovského bodu (keše) a v řádku může být případně i sloupec s prefixem pro waypoint
-  * **samostatný** - informace o keši jsou na jiném řádku než informace o waypointu. Typickým představitelem souboru zpracovávaného v tomto režimu je výstup z pluginu [[user:​skript:​csvconfigurable|CsvConfigurable]]. Sloupce s hodnotami pro rodičovský bod nebo pro waypoint jsou pojmenované kteroukoli z těchto možností, ale podle hodnoty v ID jsou příslušné hodnoty chápany správně. To se týká všech hodnot, které mohou být uvedeny jak u rodičovského bodu tak u waypointu (ID, souřadncie, jméno, typ, komentář, uživatelský popis)+  * **samostatný** - informace o keši jsou na jiném řádku než informace o waypointu. Typickým představitelem souboru zpracovávaného v tomto režimu je výstup z pluginu [[user:​skript:​csvconfigurable|CsvConfigurable]]. Sloupce s hodnotami pro rodičovský bod nebo pro waypoint jsou pojmenované kteroukoli z těchto možností, ale podle hodnoty v ID jsou příslušné hodnoty chápany správně. To se týká všech hodnot, které mohou být uvedeny jak u rodičovského bodu tak u waypointu (ID, souřadnice, jméno, typ, komentář, uživatelský popis)
  
 Plugin se pokouší během analýzy souboru zjistit, jak je vstupní soubor organizován. Výsledek odhadu pochopitelně nemusí být stoprocentní. Uživatel by měl vědět, co vlastně chce importovat, proto má možnost režim po analýze změnit. Při odhadu režimu se plugin rozhoduje podle Plugin se pokouší během analýzy souboru zjistit, jak je vstupní soubor organizován. Výsledek odhadu pochopitelně nemusí být stoprocentní. Uživatel by měl vědět, co vlastně chce importovat, proto má možnost režim po analýze změnit. Při odhadu režimu se plugin rozhoduje podle
Line 124: Line 124:
  
 <WRAP round important>​ <WRAP round important>​
-Pozor na nastavení souřadnic. Pokud z analýzy vyjde //​Souřadnice WP//, plugin nastaví ''​smíšený''​ režim a pak musíte ​řežim přepnout na ''​samostatný''​. Pokud nastavení nezměníte, ​bodou keše bez souřadnic a každé keši bude přidán Final WP s příslušnými souřadnicemi.+Pozor na nastavení souřadnic. Pokud z analýzy vyjde //​Souřadnice WP//, plugin nastaví ''​smíšený''​ režim a pak musíte ​režim přepnout na ''​samostatný''​. Pokud nastavení nezměníte, ​budou keše bez souřadnic a každé keši bude přidán Final WP s příslušnými souřadnicemi.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
 ==== Kontroly při převodu do GPX ==== ==== Kontroly při převodu do GPX ====
-Při vlastním převodu je kontrolován **kód keše**. Ten musí být formálně platný a navíc pro import waypointu musí být keš v databázi. Pokud kód keše platný není, je hlášena chyba. Jestliže keš v databázi není, může být v závislosti na konfiguraci hlášena chyba, keš **vytvořena** nebo **importována** pomocí GClive (import přes Geojarry ​není podporován). Vytvořená keš bude mít vlastnosti zadané v CSV souboru nebo, pokud v něm nejsou uvedeny, budou použity přednastavené vlastnosti a ostatní informace o ní nebudou. O neplatnosti kódu keše, vytvoření keše v databázi a případném importu keše je uživatel informován v protokolu. ​+Při vlastním převodu je kontrolován **kód keše**. Ten musí být formálně platný a navíc pro import waypointu musí být keš v databázi. Pokud kód keše platný není, je hlášena chyba. Jestliže keš v databázi není, může být v závislosti na konfiguraci hlášena chyba, keš **vytvořena** nebo **importována** pomocí GClive (import přes GeoJarry ​není podporován). Vytvořená keš bude mít vlastnosti zadané v CSV souboru nebo, pokud v něm nejsou uvedeny, budou použity přednastavené vlastnosti a ostatní informace o ní nebudou. O neplatnosti kódu keše, vytvoření keše v databázi a případném importu keše je uživatel informován v protokolu. ​
  
 **Prefix waypointu** musí být v rámci keše (rodičovského bodu) jedinečný. Plugin se pokusí prefix načíst z importovaného souboru. Pokud jej v souboru nezíská, použije implicitní hodnotu. Jestliže již waypoint s takto získaným prefixem existuje, plugin automaticky najde jedinečný prefix a o jeho změně informuje v protokolu. **Prefix waypointu** musí být v rámci keše (rodičovského bodu) jedinečný. Plugin se pokusí prefix načíst z importovaného souboru. Pokud jej v souboru nezíská, použije implicitní hodnotu. Jestliže již waypoint s takto získaným prefixem existuje, plugin automaticky najde jedinečný prefix a o jeho změně informuje v protokolu.
Line 139: Line 139:
  
   * jména sloupců, podle kterých plugin rozeznává obsah   * jména sloupců, podle kterých plugin rozeznává obsah
-  * impicitní ​hodnoty některých importovatelných vlastností waypointů a rodičovských bodů+  * implicitní ​hodnoty některých importovatelných vlastností waypointů a rodičovských bodů
   * způsob zacházení s waypointy rodičovského bodu, který ještě není v databázi   * způsob zacházení s waypointy rodičovského bodu, který ještě není v databázi
  
Line 152: Line 152:
 | DEFAULT_WP_TYPE | Obsahuje předdefinovanou hodnotu typu importovaného waypointu použitou v případě, kdy typ není zadán ve vstupním souboru. Možnosti jsou ''​Final Location'',​ ''​Parking Area'',​ ''​Question to Answer'',​ ''​Stage of Multicache''​. | | DEFAULT_WP_TYPE | Obsahuje předdefinovanou hodnotu typu importovaného waypointu použitou v případě, kdy typ není zadán ve vstupním souboru. Možnosti jsou ''​Final Location'',​ ''​Parking Area'',​ ''​Question to Answer'',​ ''​Stage of Multicache''​. |
 | DEFAULT_WP_PREFIX | Obsahuje předdefinovanou hodnotu prefixu importovaného waypointu, pokud není prefix zadán ve vstupním souboru. V každém případě se při konverzi CSV do GPX kontroluje, zda prefix je jedinečný a pokud ne, plugin se automaticky pokusí najít jedinečný prefix. | | DEFAULT_WP_PREFIX | Obsahuje předdefinovanou hodnotu prefixu importovaného waypointu, pokud není prefix zadán ve vstupním souboru. V každém případě se při konverzi CSV do GPX kontroluje, zda prefix je jedinečný a pokud ne, plugin se automaticky pokusí najít jedinečný prefix. |
-| DEFAULT_WP_FLAG | Definuje předdefinovanou hodnotu Flagu; tj. příznaku ručně upraveného waypointu. Hodnota určuje jak bude s waypointem zacházeno při následujícím případném importu z GC.com a jak bude waypoint obsluhován filtry a exportními makry, resp. funkcí wpt.IsUserWaypoint(). Možné hodnoty jsou **0** (WP se chová jako ručně upravený uživatelem,​ je chráněn proti přepsání importem a IsUserWaypoint() jej podle toho indikuje), **1** (WP bude importem z gc.com přepsán a wpt.IsUserWaypoint() jej nerozpozná),​ **2** (WP se chová jako ručně upravený na GC.com, bude importem z GC.com přepsán, tedy je možné jej takto aktualizovat, ​fiunkce ​IsUserWaypoint() jej indikuje)|+| DEFAULT_WP_FLAG | Definuje předdefinovanou hodnotu Flagu; tj. příznaku ručně upraveného waypointu. Hodnota určuje jak bude s waypointem zacházeno při následujícím případném importu z GC.com a jak bude waypoint obsluhován filtry a exportními makry, resp. funkcí wpt.IsUserWaypoint(). Možné hodnoty jsou **0** (WP se chová jako ručně upravený uživatelem,​ je chráněn proti přepsání importem a IsUserWaypoint() jej podle toho indikuje), **1** (WP bude importem z gc.com přepsán a wpt.IsUserWaypoint() jej nerozpozná),​ **2** (WP se chová jako ručně upravený na GC.com, bude importem z GC.com přepsán, tedy je možné jej takto aktualizovat, ​funkce ​IsUserWaypoint() jej indikuje)|
 | WAYPOINTS_OVERWRITE | Řídí možnost přepisu existujícího WP. Pokud je ve zdrojovém souboru zadán prefix WP a v databázi již takový existuje, bude tento bod přepsán ('​1'​) nebo bude vytvořen nový WP ('​0'​) s jedinečným prefixem| | WAYPOINTS_OVERWRITE | Řídí možnost přepisu existujícího WP. Pokud je ve zdrojovém souboru zadán prefix WP a v databázi již takový existuje, bude tento bod přepsán ('​1'​) nebo bude vytvořen nový WP ('​0'​) s jedinečným prefixem|
 | COL_* | Obsahuje čárkou oddělené texty, podle kterých plugin v prvním řádku vstupního souboru rozpoznává obsah příslušného sloupce. | | COL_* | Obsahuje čárkou oddělené texty, podle kterých plugin v prvním řádku vstupního souboru rozpoznává obsah příslušného sloupce. |
Line 164: Line 164:
 </​code>​ </​code>​
   * v konfiguračním souboru musí být nastaveno WAYPOINTS_OVERWRITE='​1';​   * v konfiguračním souboru musí být nastaveno WAYPOINTS_OVERWRITE='​1';​
-  * v souboru musí být uveden prefix WP, jinek bude vždy vytvořen nový, protože nebude zřejmé, ​ktrý WP přepsat+  * v souboru musí být uveden prefix WP, jinak bude vždy vytvořen nový, protože nebude zřejmé, ​který ​WP přepsat
  
 ==== Keše s azbukou ==== ==== Keše s azbukou ====
Line 197: Line 197:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 1.2.5 (4.2.2014) do resetu poctu stazeni ​29.8.2014 ​stazeno ​259 x **+** 1.2.5 (4.2.2014) do resetu poctu staženi ​29.8.2014 ​staženo ​259 x **
   * oprava: při výběru souboru analýza nebrala v úvahu možnou změnu režimu "​uvozovek"​   * oprava: při výběru souboru analýza nebrala v úvahu možnou změnu režimu "​uvozovek"​
-  * oprava: pokud nenní ​definován datum vytvoření,​ nenuluje se hodnota a hlásí chybu+  * oprava: pokud není definován datum vytvoření,​ nenuluje se hodnota a hlásí chybu
   * změna: chyba GC kódu se vypisuje jen když Parent prefix je '​GC'​   * změna: chyba GC kódu se vypisuje jen když Parent prefix je '​GC'​
   * změna: úprava zpracování jednotlivých sloupců, i v případě, kdy nejsou všechny sloupce v uvozovkách,​ kontroluje možnost uvozovek v jednotlivých sloupcích a případné uvozovky pro import odstraní   * změna: úprava zpracování jednotlivých sloupců, i v případě, kdy nejsou všechny sloupce v uvozovkách,​ kontroluje možnost uvozovek v jednotlivých sloupcích a případné uvozovky pro import odstraní
Line 205: Line 205:
   * změna: prefix a typ rodičovského bodu je možné změnit ve formuláři (typ lze vybrat ze seznamu typu bodů v aktuální databázi nebo napsat nový typ, implicitně je zvolen typ definovaný v konfiguraci)   * změna: prefix a typ rodičovského bodu je možné změnit ve formuláři (typ lze vybrat ze seznamu typu bodů v aktuální databázi nebo napsat nový typ, implicitně je zvolen typ definovaný v konfiguraci)
   * změna: implicitní prefix, typ a flag waypointu je možné změnit ve formuláři (typ lze vybrat ze seznamu typů WP v aktuální databázi nebo napsat nový typ, implicitně je zvolen typ definovaný v konfiguraci)   * změna: implicitní prefix, typ a flag waypointu je možné změnit ve formuláři (typ lze vybrat ze seznamu typů WP v aktuální databázi nebo napsat nový typ, implicitně je zvolen typ definovaný v konfiguraci)
-  * změna: import rodičovského bodu (přes API) je logicky možný jen pro keše (perent ​prefix GC)+  * změna: import rodičovského bodu (přes API) je logicky možný jen pro keše (parent ​prefix GC)
   * nový: (Arne1) doplněn sloupec pro Status s hodnotami Active, (Disabled|Disable|Inactive|Unavailable),​ Archived   * nový: (Arne1) doplněn sloupec pro Status s hodnotami Active, (Disabled|Disable|Inactive|Unavailable),​ Archived
   * nový: (Arne1) doplněn sloupec pro datum vytvoření rodičovského bodu (keše)   * nový: (Arne1) doplněn sloupec pro datum vytvoření rodičovského bodu (keše)
Line 223: Line 223:
 ** 1.1.3 (30.8.2012, počet stažení: 289) ** ** 1.1.3 (30.8.2012, počet stažení: 289) **
   - oprava: úvodní ignorování implicitního INCODING   - oprava: úvodní ignorování implicitního INCODING
-  - oprava: chybné zpracování prázdného textu v polozce+  - oprava: chybné zpracování prázdného textu v položce
   - nové: testování BOM pro zjištění typu kódování při UTF-8   - nové: testování BOM pro zjištění typu kódování při UTF-8
   - nové: zpracování souboru UTF-8 s BOM (ostatní UTF zpracovat odmítne)   - nové: zpracování souboru UTF-8 s BOM (ostatní UTF zpracovat odmítne)
user/skript/csvuniimport.txt · Last modified: 2019/06/13 20:22 by mikrom