GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:countryicon2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:countryicon2 [2012/12/02 17:48]
mikrom [Autor]
user:skript:countryicon2 [2014/02/09 00:00] (current)
Line 8: Line 8:
 //​Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi [[geby@volny.cz|email]] a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.// //​Nekamarádíte se s PayPalem? Napište mi [[geby@volny.cz|email]] a domluvíme se na jiném způsobu, třeba převodu na účet.//
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-<box round #DEE7EC+<WRAP center ​round info 80%
-:!: Tento skript je standardní součástí distribuce Geogetu. +Tento skript je standardní součástí distribuce Geogetu. 
-</box>+</WRAP>
  
 Tento vizualizační skript zobrazuje v seznamu pomocí malých vlajek, ze kterého státu keška pochází. Tyto vlajky jsou o něco větší, než jaké používá skript [[user:​skript:​countryicon|CountryIcon]] a byly prvními které byly s GeoGetem standardně dodávány. Tento vizualizační skript zobrazuje v seznamu pomocí malých vlajek, ze kterého státu keška pochází. Tyto vlajky jsou o něco větší, než jaké používá skript [[user:​skript:​countryicon|CountryIcon]] a byly prvními které byly s GeoGetem standardně dodávány.
user/skript/countryicon2.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)