GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:condition

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:condition [2012/12/02 17:43]
mikrom [Seznam změn]
user:skript:condition [2014/02/09 00:00] (current)
Line 11: Line 11:
  
 ===== Popis ===== ===== Popis =====
-<box round #DEE7EC+<WRAP center ​round info 80%
-:!: Tento skript je standardní součástí distribuce Geogetu. +Tento skript je standardní součástí distribuce Geogetu. 
-</box>+</WRAP>
  
 Tento vizualizační skript graficky zobrazuje hodnotu posledních 4 logů v listingu. Na první pohled je tedy zřejmé, zdali keš měla například 4 "​Found-it"​ logy nebo se zde vyskytl nějaký problém. Tento vizualizační skript graficky zobrazuje hodnotu posledních 4 logů v listingu. Na první pohled je tedy zřejmé, zdali keš měla například 4 "​Found-it"​ logy nebo se zde vyskytl nějaký problém.
user/skript/condition.txt · Last modified: 2014/02/09 00:00 (external edit)