GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:condition

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
user:skript:condition [2014/02/09 00:00]
user:skript:condition [2019/09/27 16:44] (current)
mikrom
Line 1: Line 1:
 +====== Condition ======
 +Skript pro zobrazení stavu keše podle posledních 4 logů.
 +
 +===== Autor =====
 +  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=Medwyn_cz|medwyn]]**,​ **[[medwyn@seznam.cz]]** - programátor
 +  * **[[http://​www.geocaching.com/​profile/?​u=HaLuMa|geby]]** - rádce
 +  * **K-)** - iniciátor
 +
 +===== Diskuze =====
 +Diskuze o tomto skriptu se nachází na stránkách [[http://​www.geocaching.cz/​forum/​viewthread.php?​forum_id=20&​thread_id=18361|Geocaching.cz]].
 +
 +===== Popis =====
 +<WRAP center round info 80%>
 +Tento skript je standardní součástí distribuce GeoGetu.
 +</​WRAP>​
 +
 +Tento vizualizační skript graficky zobrazuje hodnotu posledních 4 logů v listingu. Na první pohled je tedy zřejmé, zdali keš měla například 4 "​Found-it"​ logy nebo se zde vyskytl nějaký problém.
 +
 +==== Zobrazené možnosti ====
 +Zobrazení v seznamu může nabývat těchto hodnot (abecedně podle logu):
 +
 +  * archive: červený trojúhelník
 +  * archive/​unarchive:​ červený trojúhelník
 +  * attended: zelený čtvereček
 +  * didn't find it: červený čtvereček
 +  * disabled: červený kroužek
 +  * enable listing: zelený kroužek
 +  * found it: zelený čtvereček
 +  * needs archived: červený křížek
 +  * needs maintenance:​ červený křížek
 +  * owner maintenance:​ zelený křížek
 +  * post reviewer note: žlutý čtvereček
 +  * publish listing: zelený kroužek
 +  * temporarily disable listing: červený kroužek
 +  * unarchive: zelený trojúhelník
 +  * update coordinates:​ žlutý křížek
 +  * webcam photo taken: zelený čtvereček
 +  * will attend: žlutý čtvereček
 +  * write note: žlutý čtvereček
 +  * ostatní: šedý čtvereček
 +
 +nebo podle symbolu:
 +|**symbol**|**význam logu**|**zelený**|**červený**|**žlutý**|**šedý**|
 +|kroužek|listing|publish / enable|temporarily disable| | |
 +|čtvereček|nález|found / attended / webcam photo taken|DNF|write note / post reviewer note / will attend|ostatní|
 +|křížek|údržba|owner maintenace|needs archived / needs maintenance|updated coordinates| |
 +|trojúhelníček|archivace|unarchive|archive/​unarchive| | |
 +
 +==== Ukázka ====
 +{{:​user:​skript:​condition:​condition.png|Ukázka}}
 +
 +===== Nastavení a konfigurace =====
 +V [[user:​menu:​nastroje#​editor_sloupcu|editoru sloupců]] je třeba přidat sloupec **Vlastní** a přiřadit mu vizualizační skript ''​condition.ggv.pas''​ a nakonec **Zapsat** provedené změny.
 +
 +===== Seznam změn =====
 +=== 1.0 (Datum) ===
 +   * Úvodní verze
 +
 +{{tag>​author_medwyn author_geby skript ggv zobrazeni distrib vis}}