GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:combine

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:combine [2016/09/15 10:59]
gord [Seznam změn]
user:skript:combine [2019/06/13 20:26] (current)
mikrom
Line 109: Line 109:
 ==== Předdefinované proměnné ==== ==== Předdefinované proměnné ====
   * **%GG_CACHER%** obsahuje nick uživatele GeoGetu (obecně se nemusí shodovat s %GS_USERNAME%)   * **%GG_CACHER%** obsahuje nick uživatele GeoGetu (obecně se nemusí shodovat s %GS_USERNAME%)
-  * (**%GEOGET_OWNER%** totéž jako %GG_CACHER%,​ zavedeno pro podporu dávek ​Geojarry)+  * (**%GEOGET_OWNER%** totéž jako %GG_CACHER%,​ zavedeno pro podporu dávek ​GeoJarry)
   * **%GG_DATADIR%** obsahuje cestu k datovému adresáři   * **%GG_DATADIR%** obsahuje cestu k datovému adresáři
   * **%GG_SCRIPTDIR%** obsahuje cestu do adresáře se skripty   * **%GG_SCRIPTDIR%** obsahuje cestu do adresáře se skripty
Line 115: Line 115:
   * **%DBName%** obsahuje jméno aktuální databáze   * **%DBName%** obsahuje jméno aktuální databáze
   * **%Y%, %M%, %D%, %h%, %m%, %s%, %e%** - proměnné obsahují datum a čas spuštění dávky, v dávce je lze přenastavit příkazem VarDateTime   * **%Y%, %M%, %D%, %h%, %m%, %s%, %e%** - proměnné obsahují datum a čas spuštění dávky, v dávce je lze přenastavit příkazem VarDateTime
-  * <wrap important>​ od verze 2.0.13.24 jsou předchozí proměné nahrazeny</​wrap>​ proměnnými **%CombineYear%,​ %CombineMonth%,​ %CombineDay%,​ %CombineHour%,​ %CombineMin%,​ %CombineSec%, ​ %CombineDateTime%** (poslední hodnota je datum a čas jako desetinné číslo)+  * <wrap important>​ od verze 2.0.13.24 jsou předchozí proměnné nahrazeny</​wrap>​ proměnnými **%CombineYear%,​ %CombineMonth%,​ %CombineDay%,​ %CombineHour%,​ %CombineMin%,​ %CombineSec%, ​ %CombineDateTime%** (poslední hodnota je datum a čas jako desetinné číslo)
   * **%CRLF%** obsahuje odřádkování a slouží pro formátování textů zpráv, ...   * **%CRLF%** obsahuje odřádkování a slouží pro formátování textů zpráv, ...
   * **%GS_USERNAME%**,​ **%GS_PASSWDORD%** obsahují přihlašovací informace k serveru geocaching.com. Hodnoty jsou při spuštění pluginu načtené ze souboru groundspeak.config.pas (pokud existuje, používá jej Geojarry a mnoho jiných pluginů) a dávkou je možné jejich hodnotu přepsat a tím použít i jiného uživatele než je standardně používán   * **%GS_USERNAME%**,​ **%GS_PASSWDORD%** obsahují přihlašovací informace k serveru geocaching.com. Hodnoty jsou při spuštění pluginu načtené ze souboru groundspeak.config.pas (pokud existuje, používá jej Geojarry a mnoho jiných pluginů) a dávkou je možné jejich hodnotu přepsat a tím použít i jiného uživatele než je standardně používán
Line 257: Line 257:
   - pokud keše opravdu budu chtít vždy aktualizovat (může to trvat velmi dlouho), doplním příkaz pro označení všech keší v seznamu (@ListSelectAll) a příkaz pro spuštění makra ''​[[geojarry]]-listing.ggp.pas''​.   - pokud keše opravdu budu chtít vždy aktualizovat (může to trvat velmi dlouho), doplním příkaz pro označení všech keší v seznamu (@ListSelectAll) a příkaz pro spuštění makra ''​[[geojarry]]-listing.ggp.pas''​.
   - export dat do GPX souboru zajistím doplněním skriptu ''​gpxpq.ggp.pas''​ s parametrem "''​%GG_DATADIR%\DomaChata.gpx''"​ (uvozovky jsou důležité,​ protože cesta může obsahovat mezery)   - export dat do GPX souboru zajistím doplněním skriptu ''​gpxpq.ggp.pas''​ s parametrem "''​%GG_DATADIR%\DomaChata.gpx''"​ (uvozovky jsou důležité,​ protože cesta může obsahovat mezery)
-  - pro zkopírování vytvořeného souboru do GPS doplním spuštění ''​cmd.exe''​ s parametry ''/​C "​%GG_DATADIR%\DomaChata.gpx"​ E:​\Garmin\GPX\DomaChata.gpx''​ (předpokládám,​ že připojená ​PGS je vidět jako jednotka E:)+  - pro zkopírování vytvořeného souboru do GPS doplním spuštění ''​cmd.exe''​ s parametry ''/​C "​%GG_DATADIR%\DomaChata.gpx"​ E:​\Garmin\GPX\DomaChata.gpx''​ (předpokládám,​ že připojená ​GPS je vidět jako jednotka E:)
   - uložím skupinu na disk tlačítkem Save   - uložím skupinu na disk tlačítkem Save
   - připojím GPS a v záložce spustit ověřím její funkčnost   - připojím GPS a v záložce spustit ověřím její funkčnost
Line 324: Line 324:
   * nový: ''​VarFilenameFromText''​ - převod krátkého textu na jméno souboru, výsledek do proměnné   * nový: ''​VarFilenameFromText''​ - převod krátkého textu na jméno souboru, výsledek do proměnné
   * nový: ''​VarUrlFromText''​ - převod krátkého textu na URL, výsledek do proměnné   * nový: ''​VarUrlFromText''​ - převod krátkého textu na URL, výsledek do proměnné
-  * nový: ''​DBDllRegistration''​ - registrace ​DDL knihovny, která rozšiřuje databázové funkce+  * nový: ''​DBDllRegistration''​ - registrace ​DLL knihovny, která rozšiřuje databázové funkce
   * nový: ''​SetEnvVar''​ - nastavení proměnné prostředí systému (existuje jen při běhu dávky)   * nový: ''​SetEnvVar''​ - nastavení proměnné prostředí systému (existuje jen při běhu dávky)
   * nový: ''​VarRemove''​ - odstraní definovanou proměnnou   * nový: ''​VarRemove''​ - odstraní definovanou proměnnou
-  * změna: přejmenování jednopísmenných proměnných pro darum a čas+  * změna: přejmenování jednopísmenných proměnných pro datum a čas
   * změna: ''​ApiGetListingsByCfg''​ v mistech, kde jsou použity nicky, mohou být použity proměnné   * změna: ''​ApiGetListingsByCfg''​ v mistech, kde jsou použity nicky, mohou být použity proměnné
   * změna: popis vnitřních proměnných %...%, formátování pomocí HTML   * změna: popis vnitřních proměnných %...%, formátování pomocí HTML
Line 337: Line 337:
  
 ** 2.0.12.23 (4.2.2014 počet stažení: 1383) ** ** 2.0.12.23 (4.2.2014 počet stažení: 1383) **
-  * nové: ''​TimerMsgToWindow''​ odesílání zpráv oknu, umožňuje ukončovat dialogy konkrétním tlačítkem,​ volit funkce, ... Neposílá zprávu oknu třidy Static, toho jde využít pro odeslání jen pokud je zobrazen určitý text (text je pak zadán jako regulární výraz a protože je static, posílá se náhradnímu oknu, nějakému tlačítku)+  * nové: ''​TimerMsgToWindow''​ odesílání zpráv oknu, umožňuje ukončovat dialogy konkrétním tlačítkem,​ volit funkce, ... Neposílá zprávu oknu třídy Static, toho jde využít pro odeslání jen pokud je zobrazen určitý text (text je pak zadán jako regulární výraz a protože je static, posílá se náhradnímu oknu, nějakému tlačítku)
   * nové: ''​TimerWaitingUntilEnd''​ počká na dokončení funkce ''​TimerMsgToWindow''​   * nové: ''​TimerWaitingUntilEnd''​ počká na dokončení funkce ''​TimerMsgToWindow''​
   * změna: ''​SqlAdd''​ změna načítání vlastností bodu pro body, které nejsou GC ani WM   * změna: ''​SqlAdd''​ změna načítání vlastností bodu pro body, které nejsou GC ani WM
Line 353: Line 353:
   * nové: časový parametr ''​%e%''​ je nahrazen aktuálním datem a časem v extended formátu (Delphi), vhodné pro porovnání s databázovými položkami dtupdate2   * nové: časový parametr ''​%e%''​ je nahrazen aktuálním datem a časem v extended formátu (Delphi), vhodné pro porovnání s databázovými položkami dtupdate2
   * změna: při načtení seznamu dávek nahrazen regulární výraz standardním čtením z INI souboru   * změna: při načtení seznamu dávek nahrazen regulární výraz standardním čtením z INI souboru
-  * změna: načítání ikon přizpůsobeno plánované verzi Geogetu+  * změna: načítání ikon přizpůsobeno plánované verzi GeoGetu
  
 ** 2.0.9.19 (26.7.2013, počet stažení: 1179) ** ** 2.0.9.19 (26.7.2013, počet stažení: 1179) **
Line 389: Line 389:
  
 ** 2.0.6.16 (18.10.2012,​ počet stažení: 2500) ** ** 2.0.6.16 (18.10.2012,​ počet stažení: 2500) **
-  * nové: ''​VarIncrement''​ - zvýšení hodnoty proměnné o hodnotu kroku. Pokud hodnota proměnné není číslo, zvyšuje ​prní znak na další v pořadí v ASCII+  * nové: ''​VarIncrement''​ - zvýšení hodnoty proměnné o hodnotu kroku. Pokud hodnota proměnné není číslo, zvyšuje ​první ​znak na další v pořadí v ASCII
   * nové: ''​ApiBookmarkGetGuid,​ ApiBookmarkImport,​ ApiBookmarkAddId,​ ApiBookmarkList''​ - funkce pro práci s bookmarky   * nové: ''​ApiBookmarkGetGuid,​ ApiBookmarkImport,​ ApiBookmarkAddId,​ ApiBookmarkList''​ - funkce pro práci s bookmarky
   * nové: ''​SetBusyCaption,​ SetBusyKind''​ - nastavení textů v Busy dialogu   * nové: ''​SetBusyCaption,​ SetBusyKind''​ - nastavení textů v Busy dialogu
Line 414: Line 414:
   * změna: příkaz, který při načtení dávky hlásí chybu, je v seznamu příkazů podbarven   * změna: příkaz, který při načtení dávky hlásí chybu, je v seznamu příkazů podbarven
   * oprava ''​ApiGetLog''​s - výpis statistiky importu byl po každé keši   * oprava ''​ApiGetLog''​s - výpis statistiky importu byl po každé keši
-  * oprava ''​ApiGetListingsByCfg''​ - ostraněn ladicí výpis+  * oprava ''​ApiGetListingsByCfg''​ - odstraněn ladicí výpis
   * oprava ''​ListSaveGgt''​ - opraven ladicí výpis   * oprava ''​ListSaveGgt''​ - opraven ladicí výpis
   * oprava ''​HttpGet''​ - načtená data nebyla uložena do souboru   * oprava ''​HttpGet''​ - načtená data nebyla uložena do souboru
Line 420: Line 420:
  
 ** 2.0.4.12 (6.6.2012 počet stažení: 2013) ** ** 2.0.4.12 (6.6.2012 počet stažení: 2013) **
-  * do distribuce se vloudil jeden starý soubor, tak opravou je nahrada ​tím spravným+  * do distribuce se vloudil jeden starý soubor, tak opravou je náhrada ​tím správným
  
 ** 2.0.4.11 (6.6.2012) ** ** 2.0.4.11 (6.6.2012) **
Line 434: Line 434:
   * nový příkaz ''​ShowMsgWait''​ čeká uvedený čas v sekundách na výskyt souboru nebo na přerušení. Návratová hodnota z příkazu je 1 (vypršel čas) 2 (objevil se soubor), 3 (přerušeno uživatelem tlačítkem Storno); hodnotu lze získat příkazem ValRet a pak testovat a podle toho se zachovat   * nový příkaz ''​ShowMsgWait''​ čeká uvedený čas v sekundách na výskyt souboru nebo na přerušení. Návratová hodnota z příkazu je 1 (vypršel čas) 2 (objevil se soubor), 3 (přerušeno uživatelem tlačítkem Storno); hodnotu lze získat příkazem ValRet a pak testovat a podle toho se zachovat
   * doplněna možnost přerušení pomocí Busy dialogu   * doplněna možnost přerušení pomocí Busy dialogu
-  * doplněna volba ''​SEL''​ pro funkce ​pracujicí ​s API a seznamem+  * doplněna volba ''​SEL''​ pro funkce ​pracující ​s API a seznamem
   * doplněna možnost manipulaci s TAGy aplikovat jen na vybrané nebo nevybrané keše v seznamu   * doplněna možnost manipulaci s TAGy aplikovat jen na vybrané nebo nevybrané keše v seznamu
   * SQL příkazy (i v souboru) mohou obsahovat proměnné %...%   * SQL příkazy (i v souboru) mohou obsahovat proměnné %...%
Line 447: Line 447:
  
 ** 2.0.3.10 (22.11.2011 počet stažení: 3065) ** ** 2.0.3.10 (22.11.2011 počet stažení: 3065) **
-  * změna: ''​RunInfo''​ doplněn o možnost přerušení dávky; k přerušení dojde až po dokončení právě probíhající operace (načitání ​filtru, ukončení vnitřně spuštěného scriptu, uzavření již otevřeného modálního formuláře,​ ...) +  * změna: ''​RunInfo''​ doplněn o možnost přerušení dávky; k přerušení dojde až po dokončení právě probíhající operace (načítáni ​filtru, ukončení vnitřně spuštěného scriptu, uzavření již otevřeného modálního formuláře,​ ...) 
-  * změna: po přikazu ''​FileExists''​ je možné rovnou provádět podmíněný přikaz v závislosti na výsledku; již není třeba výsledek uložit do proměnné a její hodnotu testovat +  * změna: po přikazu ''​FileExists''​ je možné rovnou provádět podmíněný příkaz v závislosti na výsledku; již není třeba výsledek uložit do proměnné a její hodnotu testovat 
-  * změna: před uložením textu do souboru (prikaz ''​TextToFile''​) dojde k nahrazení ​promenných ​%jmeno% +  * změna: před uložením textu do souboru (prikaz ''​TextToFile''​) dojde k nahrazení ​proměnných ​%jmeno% 
-  * změna: ''​ApiGgtLogs''​ a ''​ApiGetLogs''​ měly jako oddělovač v prvním parametru středník, což je nejednotné s otatními ​příkazy Combine - oddělovač změněn na dvojtečku, z důvodu kompatibility je teď tedy možno používat oboje (preferuji dvojtečku) +  * změna: ''​ApiGgtLogs''​ a ''​ApiGetLogs''​ měly jako oddělovač v prvním parametru středník, což je nejednotné s ostatními ​příkazy Combine - oddělovač změněn na dvojtečku, z důvodu kompatibility je teď tedy možno používat oboje (preferuji dvojtečku) 
-  * nový příkaz ''​SQLToVar''​ provede zadaný přikaz SQL (můze být zadaný i jménem souboru) a výsledek načte do proměnné (každá první vrácená hodnota na samostatném řádku, např. ''​SELECT DISTINCT cachesize FROM geocache''​ vrátí seznam velikosti keší v databázi +  * nový příkaz ''​SQLToVar''​ provede zadaný příkaz SQL (může být zadaný i jménem souboru) a výsledek načte do proměnné (každá první vrácená hodnota na samostatném řádku, např. ''​SELECT DISTINCT cachesize FROM geocache''​ vrátí seznam velikosti keší v databázi 
-  * nový příkaz ''​VarExpr''​ pro uložení výsledku matematického výrazu do proměnné. Výraz může obsahovat jiné proměnné (uzavřené v %..%), závorky, bězné matematické operace a také [[http://​www.sqlite.org/​lang_corefunc.html|funkce SQLite]], které mají v daném kontextu smysl+  * nový příkaz ''​VarExpr''​ pro uložení výsledku matematického výrazu do proměnné. Výraz může obsahovat jiné proměnné (uzavřené v %..%), závorky, běžné matematické operace a také [[http://​www.sqlite.org/​lang_corefunc.html|funkce SQLite]], které mají v daném kontextu smysl
  
 ** 2.0.3.9 (16.11.2011 počet stažení: 327) ** ** 2.0.3.9 (16.11.2011 počet stažení: 327) **
user/skript/combine.txt · Last modified: 2019/06/13 20:26 by mikrom