GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:combine-davky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:combine-davky [2016/06/10 15:36]
mikrom [Zapínání a vypínání Dropboxu]
user:skript:combine-davky [2019/01/29 20:46] (current)
petulinka1
Line 105: Line 105:
 **Autor:** petulinka1, kireGPS (ikonka) **Autor:** petulinka1, kireGPS (ikonka)
  
-{{:​user:​skript:​combine-davky:​statorcombine.gip|Dávka}} vám má pomoci s běžnou základní rutinou před tvorbou samotných statistik, spustit Stator ​a následně ​e nahrát pomocí GeoJarry na váš profil na geocaching.com.+{{:​user:​skript:​combine-davky:​statorcombine.gip|Dávka}} vám má pomoci s běžnou základní rutinou před tvorbou samotných statistik, spustit Stator. Nahrávání už zajišťuje Stator sám, proto bylo dávce potlačeno (šikovné ruce si ho však mohou upravit).
  
 Ačkoliv obsahuje celkem tři dávky, pro vlastní statistiky je nutná pouze jedna - poznáte podle ikony. Zbylé dvě jsou pomocné (jedna funguje jako pomocník při prvním spuštění,​ ve druhé jsou uloženy hodnoty nastavení) - zasahujte do nich pouze v případě, že víte, co děláte! ​ Ačkoliv obsahuje celkem tři dávky, pro vlastní statistiky je nutná pouze jedna - poznáte podle ikony. Zbylé dvě jsou pomocné (jedna funguje jako pomocník při prvním spuštění,​ ve druhé jsou uloženy hodnoty nastavení) - zasahujte do nich pouze v případě, že víte, co děláte! ​
  
 === Nastavení === === Nastavení ===
-**Není třeba nic nastavovat** skrze Combine, dávka **obsahuje jakéhosi průvodce**,​ který z vás dostane vše potřebné. Zároveň si doinstaluje potřebné závislosti na dalších pluginech (pokud je nemáte - Combine (pokud ​ náhodou nemáte), GeoJarry a případně i Stator). Při dalším spuštění dávky už vás průvodce obtěžovat nebude.+**Není třeba nic nastavovat** skrze Combine, dávka **obsahuje jakéhosi průvodce**,​ který z vás dostane vše potřebné. Zároveň si doinstaluje potřebné závislosti na dalších pluginech (pokud je nemáte - Combine (pokud ​ náhodou nemáte), ​<del>GeoJarry</​del> ​a případně i Stator). Při dalším spuštění dávky už vás průvodce obtěžovat nebude.
  
 === Co dávka umí === === Co dávka umí ===
-Nestahuje/​neaktualizuje nic, co si uživatel nepřeje (záleží na nastavení při prvním spuštění). Jediné, co udělá násilím, je spočítání slov v lozích pomocí Logátoru a spuštěni Statoru. Dále umí:+Nestahuje/​neaktualizuje nic, co si uživatel nepřeje (záleží na nastavení při prvním spuštění). Jediné, co udělá násilím, je spočítání slov v lozích pomocí Logátoru a spuštění Statoru. Dále umí:
   * stáhnout logy na vašich keších (bohužel současná API geocaching.com neumožňuje snadno stáhnout keše vlastní)   * stáhnout logy na vašich keších (bohužel současná API geocaching.com neumožňuje snadno stáhnout keše vlastní)
   * aktualizovat vaše nálezy (základní informace o keši, pokud keš chybí v databázi programu, jinak stahuje pouze logy)   * aktualizovat vaše nálezy (základní informace o keši, pokud keš chybí v databázi programu, jinak stahuje pouze logy)
Line 119: Line 119:
   * nahrát vaše nálezy na geocaching.cz a pokud bylo nahrání úspěšné,​ odkliknout si oznamovací okno   * nahrát vaše nálezy na geocaching.cz a pokud bylo nahrání úspěšné,​ odkliknout si oznamovací okno
   * spustit Stator a vygenerovat statistiky   * spustit Stator a vygenerovat statistiky
-  * nahrát statistiky na váš profil na geocaching.com pomocí GeoJarry nebo na FTP (klidně i oboje)+  * <del>nahrát statistiky na váš profil na geocaching.com pomocí GeoJarry nebo na FTP (klidně i oboje)</​del>​
  
 Jestliže chcete, aby dávka uměla něco dalšího (třeba spuštění pluginu SvetloTma), je třeba si to do ní doplnit - není v mých silách obsáhnout všechny možné kombinace použitých pluginů. Navíc by pak byl průvodce příliš zvědavý. Jestliže chcete, aby dávka uměla něco dalšího (třeba spuštění pluginu SvetloTma), je třeba si to do ní doplnit - není v mých silách obsáhnout všechny možné kombinace použitých pluginů. Navíc by pak byl průvodce příliš zvědavý.
user/skript/combine-davky.txt · Last modified: 2019/01/29 20:46 by petulinka1