GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:skript:checker [2019/11/04 19:21]
mikrom [Popis]
user:skript:checker [2019/11/04 19:22] (current)
mikrom [Popis]
Line 73: Line 73:
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
 Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření. Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření.
-  * **[SQL] Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb +  * **Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb 
-  * **[SQL] Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu +  * **Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu 
-  * **[SQL] Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu+  * **Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
user/skript/checker.txt · Last modified: 2019/11/04 19:22 by mikrom