GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:checker [2019/06/13 20:54]
mikrom
user:skript:checker [2019/11/04 19:22] (current)
mikrom [Popis]
Line 42: Line 42:
   * http://​www.gctoolbox.de <​sup>​2.19.0</​sup>​   * http://​www.gctoolbox.de <​sup>​2.19.0</​sup>​
   * https://​nanochecker.sternli.ch <​sup>​v přípravě</​sup>​   * https://​nanochecker.sternli.ch <​sup>​v přípravě</​sup>​
 +  * http://​infin.ity.me.uk/​GZInput.php <​sup>​2.23.0</​sup>​
  
 Samotná funkce pluginu je ta, že se skriptu pro [[http://​www.autohotkey.com|AutoHotkey]] předhodí parametry ''​service coord url''​\\ Samotná funkce pluginu je ta, že se skriptu pro [[http://​www.autohotkey.com|AutoHotkey]] předhodí parametry ''​service coord url''​\\
Line 72: Line 73:
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
 Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření. Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření.
-  * **[SQL] Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb +  * **Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb 
-  * **[SQL] Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu +  * **Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu 
-  * **[SQL] Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu+  * **Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 145: Line 146:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
 +** 2.23.0 (2019/​11/??​) **
 +  * přidána podpora LittleDebugHelper (http://​ggplg.valicek.name/​plugin/​DebugHelper)
 +  * přidána podpora GZ Checker (https://​infin.ity.me.uk/​GZInput.php)
 +  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.31.01
 +
 ** 2.22.0 (2019/​06/​05) ** ** 2.22.0 (2019/​06/​05) **
   * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint   * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint
user/skript/checker.1560452065.txt.gz · Last modified: 2019/06/13 20:54 by mikrom