GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:checker [2019/03/08 21:16]
mikrom [Seznam změn]
user:skript:checker [2019/06/13 20:54] (current)
mikrom
Line 57: Line 57:
 Lze také zapnout zvukový signál ''​beep=1'',​ kdy lze (ne)úspěšnost rozeznat i sluchem. Lze také zapnout zvukový signál ''​beep=1'',​ kdy lze (ne)úspěšnost rozeznat i sluchem.
  
-A pokud se často setkáváte s kešemi, které mají v checkeru ​nějaké doplňující informace, lze možností ''​copymysg=1''​ zapnout uložení této informace do schránky. Pak je jen na vás, zda si ji uložíte třeba do poznámky keše.+A pokud se často setkáváte s kešemi, které mají v Checkeru ​nějaké doplňující informace, lze možností ''​copymysg=1''​ zapnout uložení této informace do schránky. Pak je jen na vás, zda si ji uložíte třeba do poznámky keše.
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
Line 145: Line 145:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 2.22.0 () **+** 2.22.0 (2019/06/05) **
   * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint   * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint
   * kosmetické úpravy v kódu   * kosmetické úpravy v kódu
-  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.01+  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.03 
 +  * opět povolen gccounter.com,​ vypadá to, že web je zase funkční 
 +  * přidána podpora pro geotjek.eu
  
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 ** 2.21.0 (2018/​10/​25) ** ** 2.21.0 (2018/​10/​25) **
-  * autoclose okna o prekroceni ​limitu+  * autoclose okna o překročení ​limitu
   * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne   * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne
   * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​   * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​
   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00
  
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 ** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení ** ** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení **
   * oprava logování do souboru Checker.csv   * oprava logování do souboru Checker.csv
Line 190: Line 192:
   * ošetřeno parsování odkazů bez uvedeného protokolu HTTP/HTTPS, takže jen %%//​%%gccheck.com   * ošetřeno parsování odkazů bez uvedeného protokolu HTTP/HTTPS, takže jen %%//​%%gccheck.com
   * ověření na geocheck.org podporuje slovenštinu   * ověření na geocheck.org podporuje slovenštinu
-  * oprava parsování geochecker.com. Je upravený web s jedním polem na souřadnice (varianta s dvěmi poli zachována)+  * oprava parsování geochecker.com. Je upravený web s jedním polem na souřadnice (varianta s dvěma poli zachována)
  
 ** 2.14.0 (2017/​06/​01) 124 stažení ** ** 2.14.0 (2017/​06/​01) 124 stažení **
user/skript/checker.1552076218.txt.gz · Last modified: 2019/03/08 21:16 by mikrom