GeoGet

Complete geocaching solutions

User Tools

Site Tools


user:skript:checker

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:skript:checker [2019/03/08 21:16]
mikrom [Seznam změn]
user:skript:checker [2019/11/04 19:22] (current)
mikrom [Popis]
Line 42: Line 42:
   * http://​www.gctoolbox.de <​sup>​2.19.0</​sup>​   * http://​www.gctoolbox.de <​sup>​2.19.0</​sup>​
   * https://​nanochecker.sternli.ch <​sup>​v přípravě</​sup>​   * https://​nanochecker.sternli.ch <​sup>​v přípravě</​sup>​
 +  * http://​infin.ity.me.uk/​GZInput.php <​sup>​2.23.0</​sup>​
  
 Samotná funkce pluginu je ta, že se skriptu pro [[http://​www.autohotkey.com|AutoHotkey]] předhodí parametry ''​service coord url''​\\ Samotná funkce pluginu je ta, že se skriptu pro [[http://​www.autohotkey.com|AutoHotkey]] předhodí parametry ''​service coord url''​\\
Line 57: Line 58:
 Lze také zapnout zvukový signál ''​beep=1'',​ kdy lze (ne)úspěšnost rozeznat i sluchem. Lze také zapnout zvukový signál ''​beep=1'',​ kdy lze (ne)úspěšnost rozeznat i sluchem.
  
-A pokud se často setkáváte s kešemi, které mají v checkeru ​nějaké doplňující informace, lze možností ''​copymysg=1''​ zapnout uložení této informace do schránky. Pak je jen na vás, zda si ji uložíte třeba do poznámky keše.+A pokud se často setkáváte s kešemi, které mají v Checkeru ​nějaké doplňující informace, lze možností ''​copymysg=1''​ zapnout uložení této informace do schránky. Pak je jen na vás, zda si ji uložíte třeba do poznámky keše.
  
 <WRAP round info> <WRAP round info>
Line 72: Line 73:
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
 Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření. Od verze 2.19.0 jsou přibaleny tři dávky pro [[user:​skript:​combine|Combine]] pro snadnější vyhledání keší které (ne)mají ověření.
-  * **[SQL] Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb +  * **Checker - At least one SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __libovolnou__ z podporovaných ověřovacích služeb 
-  * **[SQL] Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu +  * **Checker - Selected SERVICE** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __zadanou__ službu 
-  * **[SQL] Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu+  * **Checker - Multiple SERVICES** - Vyhledá keše, které mají v listingu odkaz na __více než jednu__ ověřovací službu
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 ==== Ukázka ==== ==== Ukázka ====
Line 145: Line 146:
  
 ===== Seznam změn ===== ===== Seznam změn =====
-** 2.22.0 () **+** 2.23.0 (2019/​11/??​) ** 
 +  * přidána podpora LittleDebugHelper (http://​ggplg.valicek.name/​plugin/​DebugHelper) 
 +  * přidána podpora GZ Checker (https://​infin.ity.me.uk/​GZInput.php) 
 +  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.31.01 
 + 
 +** 2.22.0 (2019/06/05) **
   * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint   * u keše GC823B0 je odkaz na checker v hintu, takže nyní budeme prohledávat i hint
   * kosmetické úpravy v kódu   * kosmetické úpravy v kódu
-  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.01+  * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.03 
 +  * opět povolen gccounter.com,​ vypadá to, že web je zase funkční 
 +  * přidána podpora pro geotjek.eu
  
 +<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​
 ** 2.21.0 (2018/​10/​25) ** ** 2.21.0 (2018/​10/​25) **
-  * autoclose okna o prekroceni ​limitu+  * autoclose okna o překročení ​limitu
   * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne   * masivní oprava parsování ownersMessage,​ takže už to třeba na GC2R6R8, GC4W3B2 nespadne
   * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​   * gccounter.de a gccounter.com je mrtev - "​Dieser Service wird nicht mehr fortgeführt!"​
   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00   * aktualizace AutoHotkey na 1.1.30.00
  
-<hidden onHidden=":​!:​ **Zobrazit změny ve starších verzích**"​ onVisible="​Skrýt změny ve starších verzích">​ 
 ** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení ** ** 2.20.0 (2018/​07/​24) 392 stažení **
   * oprava logování do souboru Checker.csv   * oprava logování do souboru Checker.csv
Line 190: Line 198:
   * ošetřeno parsování odkazů bez uvedeného protokolu HTTP/HTTPS, takže jen %%//​%%gccheck.com   * ošetřeno parsování odkazů bez uvedeného protokolu HTTP/HTTPS, takže jen %%//​%%gccheck.com
   * ověření na geocheck.org podporuje slovenštinu   * ověření na geocheck.org podporuje slovenštinu
-  * oprava parsování geochecker.com. Je upravený web s jedním polem na souřadnice (varianta s dvěmi poli zachována)+  * oprava parsování geochecker.com. Je upravený web s jedním polem na souřadnice (varianta s dvěma poli zachována)
  
 ** 2.14.0 (2017/​06/​01) 124 stažení ** ** 2.14.0 (2017/​06/​01) 124 stažení **
user/skript/checker.1552076218.txt.gz · Last modified: 2019/03/08 21:16 by mikrom